Panasonic Video K-Mekanism

K-mekanism

Allmäna tips.

För att frigöra och testa mekaniken kan en extern 4,5 - 5 volt strömkälla anslutas till laddmotorn.

K-mekanism

Allmäna tips.

Var försiktig vid borttagande och återmontering av mekanismen.

Tornen som innehåller fotosensorerna kan lätt böjas och då kan lödpunkterna på undersidan av det stora kretskortet lossna, en del konstiga fel kan då uppstå, såsom att bandet stoppar och felkod F03 eller F06 visas eller att videon inte tar emot bandet alt. drar in det igen vid Eject.

K-mekanism

Allmäna tips.

På vissa modeller finns en ritning på inställningen av de mekaniska hjulen ingraverat i plasten under bottenplåten, annars se mekanisk dokumentation som en Excel -fil 191k.

K-mekanism

Tidsbesparande tips

Innan service påbörjas eller att en kassett stoppas in, ta alltid bort skruven som visas på bilden. Foto på skruven
Felkod F 03 Mechanism locks during transition except Eject mode.

1. Check the loading-motor drive circuit.

2. Check the mechaninsm phase alignment.

3. Check the Mode Switch.

Felkod F 04 Mechanism locks during tape unloading.

1. Check the loading-motor drive circuit.

2. Check the mechaninsm phase alignment.

Felkod F 05 Cassette tape is not wound up during tape unloading in Eject mode.

1. Check the Capstan-motor drive circuit.

2. Check the Supply/Take-up reel pulse.

Felkod F 06 Mechanism locks after tape unloading in Eject mode.

1. Check the loading-motor drive circuit.

2. Check the mechaninsm phase alignment for Cassette Holder Unit.

Felkod F 09 No serial clock transmission between IC6001 and IC7501. Check the serial clock circuit.
Felkod H 01 Kolla videohuvudets drivkretsar.
Felkod H 02 Kolla kapstanmotorns drivkretsar.
K-mekanism Felkoder  F03  F04 Motortapp VDP1434 har spruckit och roterar på laddmotorns axel. Foto K-mekanism uppifrån

Foto K-mekanism undersida

Foto K-mekanism undersida variant

K-mekanism Felkoder  F03  F04

Laddmotorn sönder.

(mycket sällsynt).

Foto: Laddmotorn
K-mekanism Mekaniken låser sig.

Main lever unit F spricker i plasten Part no.VXL2307

Använd service manual vid byte, notera annars inställningarna noga.

Vid detta fel skall kuggarna på VDG0868 och VDG0913 inspekteras noga så att inga är skadade.

Foto: VXL2307

Foto: VDG0868

Foto: VDG0913

K-mekanism F04 Mekaniken rapplade gick ej att spela eller spola. Part no.VXL2307, tapp som löper i ett spår på VDG0913 spruckit.  
K-mekanism Slår av under spolning. Modeswitch VSS0365 Foto: Modeswitch
K-mekanism Äter band, lämnar en bandslinga ur kassetten vid Eject.

Byt Center Clutch

Part no. VXP1409.

Foto Center Clutch
K-mekanism Vid snabbspolning med bild bakåt trasslar sig bandet.

Byt Center Clutch

Part no. VXP1409.

 
K-mekanism Drop out i bilden, särskilt i början av bandet.

Tryckrullen

Part no.VXL2246.

 
K-mekanism Bandet klättrar på capstanaxeln.

Tryckrullen

Part no.VXL2246.

 
K-mekanism Trackar omotiverat.

Tryckrullen

Part no.VXL2246.

 
K-mekanism

Ljudet låter dovt, försvinner ibland.

Rengöring av capstanaxel och tryckrulle hjälpte inte!!

Tryckrullen

Part no.VXL2246.

 
K-mekanism Spottar ut bandet direkt efter att det stoppats in. Kontrollera +12 Volten, elektrolyterna ger upp C1131 680µ/25 och 330µ/25.  
K-mekanism Laddar upp bandet runt skallen lite mer än till hälften, bryter därefter och laddar ur bandet.

Kolla så att enheten där tryckrullen sitter inte kärvat fast.

Oljan torkar på axeln, rengör och återinfetta.

 
K-mekanism Felkod H 02.

Motorn går trögt.

Avlagring mellan motorns sensor och rotor.

 
K-mekanism Videon slår av utan vidare, kan returspola bandet.

Löd om de tre tornen med sensorerna.

(I detta faller var alla tre lösa).

Credit: Mats
K-mekanism Diverse konstiga fel, kan bl.a. ge felkod F 06. Kolla lödningar till tornen med sensorerna, vid F06 inspektera speciellt lödningarna till tornet med led-dioderna i mitten.  

Panasonic Video R4-Mekanism

R4-Mekanismen introducerades 2004 i de Europeiska modellerna.

Större skillnader mellan Z och R4 mekaniken.

(Kan av upphovsrättsliga skäl inte lägga upp den mekaniska manualen här).

1. Man har nedbringat det totala antalet komponenter från 175 delar till 125.

2. Vikten på Videotrumman har sänkts till 76% av trumvikten i Z-mekaniken.

3. Snabbspolningshastighet i Z-mekaniken är 360 ggr och i R4-Mekaniken 600 / 400 ggr.

4. Capstanmotorn har PWM drivning i motsats till Z-Mekaniken som har Helvåg / Halvvåg drivning.

5. Alla IC-kretsar till Capstanmotor, Trumdrivningen och Laddmotorn är nya.

Panasonic Video Z-Mekanism

Z-mekanismen introducerades 1998 i NV-SD och NV-HD modellerna.

Z-mekanism

Foto Z-mekaniken Top

Foto Z-mekaniken Bottom

Foto Main Cam Gear i läge eject Foto Mekanismen ur annan vinkel
Felkod U 10 Dew formation.

Wait until the indication disappers.

Ett fuktkänsligt motstånd används för att känna av denna funktion och stänger av videon om fuktigheten i apparaten är över 98%.

Detta motstånd är c:a 5Kohm vid 90% fuktighet och 50Kohm vid 98%.

Normalt är spänningen låg över detta motståndet pga. dess låga resistans.

Felkod H 01 After cylinder lock is detected, the cylinder does not start rotating again even after tape unloading. Check the cylinder unit and the cylinder motor drive circuit.
Felkod H 02 Cassette tape is not wound up during tape unload except Eject mode. Check the capstan unit and the capstan motor drive circuit.
Felkod F 03 Mechanism locks during mode transition except Eject mode

1. Check the loading motor drive circuit.

2. Check the mechanism phase alignment.

3. Check the mode switch.

Felkod F 04 Mechanism locks during tape unloading.

1. Check the loading motor drive circuit.

2. Check the mechanism phase alignment.

Felkod F 06 Mechanism locks after tape unloading in Eject mode.

1. Check the loading motor drive circuit.

2. Check the mechanism phase alignment for cassette holder unit.

Felkod F 07 During recording mode recording signal is less than the normal condition. Protection of the overcurrent flowing in transistor which produce the power supply for recording mode.
Felkod F 08 Recording circuit works except recording mode. Check the recording circuit.
Felkod H 16 Cylinder lock detection. Check the cylinder unit and the cylinder motor drive circuit.
Felkod H 17 Supply reel mechanism lock detection. Check the supply reel mechanism and the supply reel circuit.
Felkod H 18 Take-up reel mechanism lock detection. Check the take-up reel mechanism and the take-up reel circuit.
Serviceinformation visas också i displayen, för att starta funktionen och kodernas betydelse se manualen.
I denna mekanismen har man nedbringat antalet mekaniska inställningspunkter (Gear Phase Alignment points) enligt tabell till höger.

G2 Mekanismen.

G Mekanismen.

K Mekanismen.

Z Mekanismen.

12 Inställningspunkter.

12 Inställningspunkter.

6 Inställningspunkter.

4 Inställningspunkter.

I denna mekanismen har man reducerat antalet reservdelar, inkl. skruvar och brickor enligt tabell till höger.

G2 Mekanismen.

G Mekanismen.

K Mekanismen.

Z Mekanismen.

C:a 170 delar.

C:a 150 delar.

C:a 100 delar.

C:a 70 delar.

Z-mekanism

Vid service glöm inte att dra åt den lilla röda jordskruven som jordar den tunna plåten i mekanismens chassi (sitter vid mekanismens laddmotor). Om denna inte är åtdragen ser återgivning ut som vid smuts på videohuvudet.

Z-mekanism Dålig bildkvalitet, ränder i bilden som vid snabbspolning med bild. Guiderna dras inte fram tillräckligt långt. Kuggar avbrutna på VXL2670.

Foto VXL2670

Foto VXL2670 koppling till resten av mekaniken

Z-mekanism Laddar inte bandet p.g.a. guiderna är i play-läge. Kuggar avbrutna på VXL2670, bytt dessa. Main Cam Gear trasig i plasten på undersidan, bytt denna i förebyggande syfte P/N VDG1220KIT. Credit: Mikael Karlsson
 
Panasonic fjärrkontroll VEQ1110 Går ej att läsa streckkoder.
Byt ut 1uf kondensator som sitter i anslutning till läshuvudet, går bra att öka värdet något, bytte den till 2,2uf.
Credit: Göran
NV-FJ606 Z-mekaniken.    
NV-FJ616 Z-mekaniken.    
NV-FJ620 Z-mekaniken.    
NV-FJ626
Går ej med fjärr.
Fel på IR mottagarsensor IC2 (P293)
Credit: Lennart
NV-FJ630 Z-mekaniken.    
NV-G21 Kraftigt degenererad kvalitet i bild och ljud.

Bytt: Kondensator 47µ/16 i återmatningslindningen.

Bytt: Zenerdiod MA2200 14V i sekundären. (överspänningsskydd)

Bytt: 100µ/50 i sekundären 45 volten.

När förstnämnda konding försämras upphör regleringen och överspänning uppstår på alla sekundärspänningar, därav följdfelen.

Credit: LÖK

NV-G40 Död. Kondensator 1000µ/10v i nätdelen sekundärt vid 8 volten bytt. Credit: LÖK

NV-HD100

NV-SD30

med flera

Kraftigt degenererad bildkvalitet vid inspelning, färg och ljus går i vågor över bilden. Kond 3µ3 SMD på tjockfilmskretsen som finns monterad på Luminance / Chrominance kortet.

Foto på felet

Foto på kretsen

Foto på kortet

NV-HD100

NV-HD101

Display släckt, allt annat fungerar. C1701 100µ/16V samt Q1701 2SD973A går att ersätta med BC639.  
NV-HD630 Z-mekaniken.    
NV-HD640 Z-mekaniken.    
NV-HD645 Z-mekaniken.    
NV-HS820 Z-mekaniken.    
NV-HV50

Videon orkar inte snabbspola banden, uppspelning & allt annat fungerar.

Z-mekaniken.

Q1 (Ytmonterad PNP transistor) på Capstan-kortet trasig.

Ersattes med en BC556.

Credit: Fagge
NV-HV55EC-S Efter strömavbrott tar det ca 5 minuter innan
apparaten fungerar.
Byt C1260 1000u/10V i sekundären. Credit: Stefan
NV-J30 Död.

Bytt i primären: C14=47µ/16; C9=1µ/400;

Bytt i sekundären:

C27=470µ/6,3; C20=680µ/20; C22=330µ/10.

 
NV-J35 Död. Byt C9 1µ/400V i primären, byt / mät även C14 47µ/10V. Foto Nätdelen
NV-J35

Fel hastighet, bild synkade ej, inget ljud.

(Lät som om det kommit grus i motorlagret).

C22 330/10 felaktig.

Vid service i nätdelen byt även:

C9 1µ/400;

C14 47µ/16; C18 100µ/50V C19 680µ/20;

C20 680µ/20; C27 470µ/6,3.

 
NV-SD25 Ingen färg. Byte IC TDA9715H/A.  
NV-SD236 Z-mekaniken.    
NV-SJ216 Z-mekaniken.    
NV-SJ220 Z-mekaniken.    
NV-SV120 EC-S Död.
Byt C1250 680µF/25V och C1260 1200µF/10V i nätdelen.
Credit: Lennart tv-tjänst
Nätdel VEK6366 Videon är orkeslös / matar in bandet en bit för att sedan mata ut det igen / ingen display.

Byt primärt C1109 47µ/35V och C1110 100/16V för att säkerställa god reglering.

Byt sekundärt i första hand C1113 680/20Voch C1114 680/20V.

Mät / kolla / byt C1115 + C1116 båda 680µ/10V och C1112 56µ/16V samt C111 47/63V.

Nätdel VEK6366

Servivetips

Nätdelen är utrustad med IC1101 = STRS6545 primärt och IC1102 = SI3120C sekundärt samt IC1103 = µPC1093.

Följande spänningar skall finnas sekundärt L1102 +14V; L1103 +5,3; L1104 -8V; L1105 +45V;

IC1102 ben 3 +12,5V och ben 2 är "Power OFF".

IC1103 ben K 4,3V; ben R 2,5V; ben A jord.

Tillbaka till startsidan