Vestel TV

Vestel 11AK12 Bilden hoppar, är mycket ostabil, ser nästan ut som nätbrum i bilden.

R805 330kohm ökat i värde till c:a 1,3Mohm.

Hade enl. kund börjat med ränder i övre delen av bilden.

Vid simulering med ett 470Kohms motstånd började bilden rycka lite c:a 1/3 ned på rutan.

Foto Vestel 11AK12-9

Normalt rippel c:a 1Volt.

Foto Ripplet på +150Volten

Vestel 11AK12 Skyddsresistor R809 sönder. Byt R809 0,47ohm + R805 330Kohm som är orsak till felet, byt även nättrissan BUZ90, oftast så klarar sig TDA4605. Credit: Orven
Vestel 11AK12 Vertikalfel. R818 22Kohm avbrott.  
 

Servicetips

Chassi 11AK19

Spänningen på D816 skall vara 150V i 110 graders varianten och 115V i 90 graders varianten.

Servicetips

Chassi 11AK19

Primärt: IC802 Pin 1  +12V (Start Up spänning).

Vid STBY skall Pin 5 (Reg-sense) vara hög, vid ON skall denna spänning vara låg.

Följande spänningar skall finnas sekundärt:

D812 +14V; D814 +14V; D815 -14V; IC805 +8V; IC807 +5V.

Tunern Pin 6 +5V.

IC100 Audioslutsteget Pin 5 -14V, Pin 7 +14V.

IC401 Videoprocessorn Pin12 +8V, Pin 37 +8V,

IC501 Controller Pin 37 +5V, Pin 15 är en Resetingång.

IC502 Minnet Pin 8 +5V.

IC701 Vertikalslutsteget Pin 3 +15V och Pin 6 +45V.

HS-trafon tillverkar +15V, +45V och +200V.

Strålströmmen övervakas av Q601 BC558 och matar till Pin 22 på IC401.

Vestel 11AK19 Död. R806 22Kohm. Foto Vestel 11AK19
Vestel 11AK19 Död. Q802 STP7N60A havererar, orsak  kortslutning i C827 470p/1kV, sitter över diod D816 på sekundärsidan (150Volten). Har sett följande typer monterade i position Q802 STP7N60A och MTP6N60E,  lämplig ersättare är STP7NB60.
Vestel 11AK19 Död efter åska. Byte D801-D804 ersätt 1N4007 med BYM56E för att få större tålighet mot strömspikar.  
Vestel 11AK19 Vid haveri i nätdelen. Följande komponenter bör kollas: Q802, R806 33Kohm, R816 1,5Mohm, R817 1ohm, R825 0,22ohm, D807, D826 och D827 alla BA159, IC802 MC44604P samt optokopplare CQY80NG / TCDT1102G Har sett följande typer monterade i position Q802 STP7N60A och MTP6N60E,  lämplig ersättare är STP7NB60.

Vestel 11AK19

Diod blinkar grön, vill ej starta, chippar i nätdelen.

Hs-Trafon.

Original Nr. 4031800111 / 1342.0006

Ersätt med  Eldor 1342.0006 eller HR8029.

 
Vestel 11AK19 Död, tickar i nätdelen. Hs transistor BU2508AF byt också kondingen 12nF. Credit: Jonnyk
Vestel 11AK19 Död, chippar, nätdelen i "Protect". Q605 BU2508AF, C626 12n/2000V och R629 2,7 Ohm. Kolla upp värdet i schemat på R629 om det är oläsbart, detta kan variera beroende på modell.
Vestel 11AK19 Startar ej, röd diod lyser, vid tryck på programknapp slocknar dioden. Byte C829 47µ/160V. Kondensatorn jäster samt ett läckage av elektrolytvätska vid ena benet, mät c:a 3µ.
Vestel 11AK19 Startar ej, diod släckt, svagt tickande från högtalarna. Byte C829 47µ/160V. Kondensator mäter 0.
Vestel 11AK19 Startar inte från Stby. Ljudutgången defekt. Credit: u.elektronik
Vestel 11AK19 Tv:n startar ej, står i STBY. Löd bort ben 4 & 5 på IC502 (24C08). om Tv:n startar med konstig bild är felet kretsen, ersätt med likvärdig 24c08, 24w08 mfl. Credit: Chris
Vestel 11AK19 OBS Tv:n startar ej med tomt minne.   Credit: u.elektronik
Vestel 11AK19 Software table till processor SDA5252-A0xx Minnesdump  

Vestel 11AK19

Tv:n pumpar.

Lödfel i avlänkningskontakten på kretskortet och även glapp i själva kontakten pga. hög värmeutveckling.

Ta bort kontakten och löd kablarna direkt i hålen.

 
Vestel 11AK19 Lodrätt streck. Lödfel i avlänkningskontakten, antingen glappar kontaktytorna i kontakten eller så är det dålig lödning på kontakten.  
Vestel 11AK19 Tv:n pumpar och skriker i strömbegränsningen.

Lödfel i avlänkningskontakten PL601 på kretskortet, var noga att ta bort all kol som bildas när kortet blivit för varmt, detta är ledande och måste ovillkorligen bort.

Löd kablarna direkt i hålen.

Ibland havererar Q605 BU2508AF också vid detta felet.

Foto Kontakten före rep

Foto Kontakten foliesidan

Foto Efter rep

I detta fallet hittade jag en alternativ anslutningspunkt till  horisontalavlänkningens ena kabel, se foto.

Vestel 11AK19

Tv:n pumpar. L604 lödfel + läckage i diod D612 BY228.  
Vestel 11AK19 Tv:n pumpar, skriker i strömbegränsningen. Lödfel i L604 + läckage i D612 BY228 samt byte av Q603 BUK444 (kan ersättas med STP7NB60FP) och R629 2,7ohm (de två sist nämnda komponenterna kan klara sig ibland).

Ett lödfel i trafo L604 är den utlösande orsaken, borrhålen till trafons ben är för stora, svårt att få kontakt mellan benen och lödön, som gjort för att få en dålig lödning.

Linda några varv tråd runt benet innan lödning så håller det bättre.

Foto på lödfelet

Foto på komponenthålet

Foto på virningen

Foto efter reparationen

Vestel 11AK19 Röd led blir grön men stängs av efter 1/2 minut. Bildrörshalsen är sprucken. Credit: u.elektronik
Vestel 11AK19 Startar, tickar stänger därefter av. Byt IC100 eller också kan högtalarpluggen vara kortsluten.

Mätningar:

+/- 14Volten är för låg, är c:a 1-2 Volt.

IC100 TDA2614 i Mono och TDA2615 i Stereovarianten.

Vestel 11AK19 Ingen bild, HS finns. Kolla R611, plugg 602 eller kablarna.  
Vestel 11AK19 Ingen bild, bara tre RGB linjer i överkanten. Byte IC502 24C08. Löd loss ben 4 och 5 på IC502, om bild kommer är man på rätt spår, då är det kretsen.
Vestel 11AK19 Svart bild med ett vitt streck i ovankanten - ljudet är okej. Byt IC901 (TDA6107Q) på bildrörsmodulen. Credit: Roth's Antenn & TV-Service
Vestel 11AK19-8A
Svart bild med RGB streck längst upp, HV finns. Avbrott R704 100R. Credit: Janne
Vestel 11AK19 Liten bild i mitten, vita ränder. Motstånd på CRT platta NFR 47. Credit: Birger

Vestel 11AK19

Vertikalfel (streck). IC701 TDA8351, R704 100ohm (avbrott) +100µ/63 (jäst).

I 90 gradersvarianten sitter det en TDA8356 istället.

+45V matar till ben 6 på IC.

Vestel 11AK19

Vertikalfel (streck). Dålig lödning till avlänkningskontakten på kretskortet.  
Vestel 11AK19 Öst-Västfel.

Kolla R629 2,7ohm och Q603 BUK444 (kan ersättas med STP7NB60FP).

Felet uppstår pga. dåliga lödningar i HS-delen.

 
Vestel 11AK19 Öst-Västfel. C630 470n avbrott.  
Vestel 11AK19 Bilden är för bred, samt buktar in lite i sidorna. L604 (kortslutna varv). Spolen skall resistansmässigt mäta strax under eller runt 3 Ω P/N HR1843/60.
Vestel 11AK19

Öst-Västfel för bred bild.

Kondensator C611 6n2 1600V.  
Vestel 11AK19 Öst-Väst fel, bilden för bred samt timglas. Dålig lödning på J613. Credit: Janne
Vestel 11AK19 Öst-Västfel När inget annat hjälper, byt spole L604.

L604 finns som reservdel tillverkad av HR1843/60.

Credit: Morgan

Vestel 11AK19 Öst-Väst geometrin går ej att justera riktigt. Kolla följande D612 BY228, L604, R629 2,2ohm, Q603 BUK444, IC401 TDA884x, D611 BY299, R606 43K och C626 12n.  
Vestel 11AK19 Synken driver. IC502 24C02 eller Q407 BC548B. Kolla så att Videosignalen är 1,3Vpp på PIN 13 IC401.
Vestel 11AK19 En punkt i mitten av bilden. Q601, C902, IC901.  
Vestel 11AK19 Vit skärm med återgångslinjer. IC901 TDA6107Q på bildrörsplattan, mät / byt även R914 47ohm. Motstånd R914 saknas på en del modeller.
Vestel 11AK19 Mjölkig bild. IC401 TDA884x eller IC701. Kolla så att Videosignalen är 1,3Vpp på PIN 13 IC401.
Vestel 11AK19 För lite ljus i bilden. Kolla R615, D608, D701 eller IC901 TDA6107Q.  
Vestel 11AK19 För mycket ljus i bilden. D408, IC401 TDA884x eller IC502 24C02.  
Vestel 11AK19 Ljuset minskar vid textremsor (subtitle). Ändra C601 till 100µ.  
Vestel 11AK19 Ingen färg. Kolla följande IC401 TDA884x, Kristall X401 4,433619MHz samt IC502 24C02.  
Vestel 11AK19-5   90° Blå skärm med återgångslinjer, ljud OK. D609 BA159 avbrott och spricka i HS-trafon Eldor 1142.5086, ersätt med Eldor 1142.5111. Foto Vestel 11AK19-5
Vestel 11AK19-5   90° Pumpar snabbt, nätdelen i Protect. D605 BA157 (ledande), kolla så det inte knäpper av överslag från HS-trafon, detta är den vanligaste orsaken till att denna diod går sönder.

D605 tillverkar +45V.

 

Trafo:

Eldor 1142.5086 eller 1142.5111.

Vestel 11AK19B-1 32"

Lodrät linje, ljud OK. C617 1µ/250V tappat allt värde. Foto Vestel 11AK19B-1
Vestel 11AK19B-1 32" Öst-Västfel, fattas c:a 15cm i sidorna. C630 430/250V (tappat all kapasitans). Ev. följdfel på detta felet är att spole L604 får kortslutna varv.
Vestel 11AK19B-1 32" Bilden är för bred, buktar in lite i sidorna, även i 4:3 är bilden för stor för skärmen. L604 (kortslutna varv).

Spolen skall resistansmässigt mäta runt eller strax under 3 Ω.

P/N HR1843/60

Vestel 11AK19 Inget ljud. Kolla upp Q402 BC547.  
Vestel 11AK19 Ljud från högtalaren när Tv:n står i STBY. I STBY är spänningen till audioslutsteget c:a 1,3V och detta kan vara tillräckligt för att aktivera slutsteget. Ändra Diod 819 från Zener 11V till en 7,5V zenerdiod, detta sänker STBY spänningen till 0,9V och slutsteget är avstängt.
Vestel 11AK19 Oljud från nätdelen när den står i STBY. Montera en keramisk kondensator 100n/50V mellan Katod D814 och Anod D815 på lödsidan.  
Vestel 11AK19P Blinkade till i grön diod, vilken därefter gick över till röd. Orsak HS-Trafon. Credit: Hubbe
Vestel 11AK19P Stannar ej vid sökning. Byte C411 47n, går till ben 13 på IC401 TDA884x.  
Vestel 11AK19P För lite ljus / kontrast i bilden, detta kan regleras men bara till 40% av det normala. Kondensator på HS-trafo ben 10 C632 330n/63V SMD kortsluten.

Credit: Wolff

Denna kondensator finns inte med i schemat på 11AK19P.

Vestel 11AK19 Byter kanal av sig själv. IR-Mottagare TFMS4300. Credit: Birger
Vestel 11AK19 Dålig känslighet på FK. Byte IR-Mottagare Credit: Birger
Vestel 11AK19 Knappar på front funkar ej. Child Lock i ON-läge. Credit: Birger
 
Vestel 11AK20 Nätdel startar ej.

Avbrott i R813 120Kohm.

(Byt också C813 1µ/50V samt C818 47µ/50V).

Credit: Lennart
Vestel 11AK20 Död. Diod D811 BYV28/150 (BYV27-200).  
Vestel 11AK20 Startar ej (i Protect). Kolla D604 BA157.  
Vestel 11AK20 Ingen högspänning. Kolla Q601 BD679A eller Q604 BC558.  
Vestel 11AK20 Överslag från HS-trafon. Byt HS-trafo Eldor 1142.5086.

Eldor 1142.5086 ersättes nu av Eldor 1142.5111.

Vestel 11AK20 Går i ST/BY när den blir varm. Kolla upp C601 100nF/63V och C605 3,3µF/160V.  
Vestel 11AK20 Inget ljud. Avbrott i R829 4,7Ω (matar +12V-A till audioslutsteget IC301).  
Vestel 11AK20 Inget ljud vare sig från Tuner eller Scart. Om IC301 är hel misstänk IC101.  
Vestel 11AK20 En färg fattas. Byte 2SC2482. Q902 för röd, Q904 för grön och Q906 för blå.
Vestel 11AK20SX Död startar ej, nätdelshaveri.
Avbrott i Q801 p.g.a. lödningar på transistorn var spruckna, orsak kylplåt lös.
Detta orsakade att ett antal andra komponenter i nätdelen slogs ut.
Åtgärd: Byte av Q801 STP4NC60FP R816 47R, R818 1K0 samt R851 0,33R (samtl.0,25W)
C813 1µF/50V C818 47µF/50v och slutligen IC 801 MC44603AP.
Obs! lödningar kan behöva strappas om p.g.a. ev. avbrott i ledningsmönster (lacka efteråt)
Löd om kylplåt!

Credit: Per-Åke

 
Vestel 11AK28 Startar ej.

Transistorer i HS del trasiga

Q 201= P20NE06L
Q 202= 2SC5302
orsakas av C216= 4,7uF 350V, ändra värde till 47uF 250V.

Credit: Lennart
 
Vestel 11AK30 Startar ej. Om Q603 BU808DFI sönder byt också C613 10µ/50V. Foto Vestel 11AK30
Vestel 11AK30 Startar ej. Q603 BU808DFI sönder på grund av att lödning på PL601 lossat. Löd alltid om PL601 vid service.
Vestel 11AK30 Startar ej, dioden blir grön vid start men ingen HS kommer upp. C619 100n/250V tappat all kapacitans.  
Vestel 11AK30 Startar inte, nätdelen (i protect) pumpar. Byte D808 UF5407 ersätt med UF5408.  
Vestel 11AK30
 
Startar inte led blinkar röd och grön.
 
Kolla C858 i nätdel. Credit: Sunes Tv-Service
Vestel 11AK30 Startar ej står i standby, led blinkar svagt. Kolla C827 4700µF/16V.  
Vestel 11AK30 St-by blinkar och "chippar". Byt  C826 47uF/250V. Credit: Claudio
Vestel 11AK30 Startar med ett lodrätt streck. C627 lossat i en lödning, R645 2,2KOhm avbränt.  
Vestel 11AK30 Bilden vit längs ut i högra kanten, svepet går inte ända ut. Byt C613 10µ/63V.  
Vestel 11AK30 Fjärrkontrollen styr ej Tv:n. C509 1nF/50V SMD. Kolla först att fjärren sänder.
Vestel 11AK30 För lågt ljud. R456 22K SMD.  
 
Vestel 11AK33 Trippar. Kortis i C173 (1uf/250v) sitter efter D129. Credit: Sune
 
Vestel 11AK36 Död, nätsäkring trasig, kortis i några av nätdioderna. Byt D813/838/837/811 = 4x1N4007, Q801 = STP4NC60PF samt R821 0,33ohm.

Credit: Lennart

Foto 11AK36

Vestel 11AK36 Död, R821 0R22 brunnit av. Genomslag i C813 470pF/1KV (blivit ledande).

I pos R821 kan det sitta 0R22/0,33W eller 0R33/0,5W och i pos C813 kan det sitta 330pF/1KV eller 470pF/1KV beroende på variant.

 

Vestel 11AK36 Nätdelen havererar upprepade gånger. Kolla C813 470pF. Credit: Wolff
Vestel 11AK36 Startar inte, ingen stby. Avbrott R807 330K i nätdelens primärdel. Credit: JB TV-SERVICE
Vestel 11AK36 Svår att starta återgår till st.by läge.
El konding C607 10uF 50V.
Credit Tv-Tjänst
 
Vestel 11AK37 Chippar. C621 9n1/2000V eller 10n/2000V lossat i en lödning, samt byte av Q601 BU2508AF.

Om C621 är av den gråa varianten bör den bytas eftersom den ofta blir skadad internt, ersätt med en orange kondensator tillverkad av BC.

Foto 11AK37

Vestel 11AK37 Död, IC800 MC44608 går sönder med oregelbundna intervaller. Byt IC800 MC44608 och ändra R801 från 1K till 4,7K, ändra C860 från 100n/100V keramisk till en 47n/250V MKT.

Felet utlöses av spikar på nätet.

Se: Service Bulletin Nr 122.

Länk till 11AK37 bulletiner

Vestel 11AK37 Död, nätsäkring T2,5A avbrott. Byt PTC motståndet. Credit: Janne
Vestel 11AK37 Startar ej. Om C622 är kortsluten, modifiera enligt servicebulletin. Se: Service Bulletin Nr 135.
Vestel 11AK37 Startproblem, LED blinkar. C827=4700uF/16v, +5Volten.

Uppmätt värde på kondensatorn 2000uF.

Credit: Torgny

Vestel 11AK37 Död. D808 = UF5408. Credit: Bertil
Vestel 11AK37 Död. Kortslutning i D121. Credit: Boströms tv service
Vestel 11AK37

Startar ej.

IC 601 STV9306, orsaken till haveriet är överslag vid bildröret, modifiera enl. servicebulletin. Se: Service Bulletin Nr 131.
Vestel 11AK37 Död går ej ur standby. Byte D605 BY228. Credit: Lasse Å

Vestel 11AK37

Bilden drar ihop sig i sidled luktar bränt. Diod D800 (BA159) I primären felaktig. Credit: Stefan
Vestel 11AK37 Vertikalfel halv bild överdel saknas.
Byte C604 100uF 63V, C647 1000uF 35V, D601 1N4007.
Credit: Tv-Tjänst
Vestel 11AK37 Färgfel i bilden. Byte PTC-motstånd MZ72AL, får man inte tag på detta PTC går det lika bra med ett vanligt PTC som mäter mellan 20 till 22 Ohm, använd då bara 2 av stiften, klipp bort det tredje benet. Foto på söndrigt PTC.
Vestel 11AK37 E/W  billed altid bredt. D 606 UF 5407 OHMMER OK MEN LÆKKER 2 K OHM ALTSÅ DEFEKT. Credit: Wolff
Vestel 11AK37 Bred bild periodiskt. D601=1N4007 bredvid Vert-E/W IC STV9306.

Ej mätbart fel på dioden.

Credit: Torgny

Vestel 11AK37 Bild blivit för bred. Löd om spole L603. Credit: Kjell A
Vestel 11AK37 Överhettning i D606.

D606 BY299 ersätts med UF5407.

Se: Service Bulletin Nr 155.
 
Vestel 11AK41 R234 0,1 ohm, R233 0,47 ohm och R 237 0,47 ohm avbrända.

Byt STV9379FA.

Kolla även D215 zenerdiod 33V, den kan vara kortis.

Kolla även chassiekontakten till horisontalavlänkningen som kan vara bränd.

Credit: Hybogreven
Vestel 11AK41 Dåliga färger, liknar utbränt bildrör och vita tecken flyter ut. Byt eepromen 24c32. Credit: Hybogreven
 
Vestel 11AK45 Tänder Tv:n men stänger sedan av, startar igen, led blinkar. Minnet 24LC16B defekt. Credit: u.elektronik
Vestel 11AK45 Ingen bild eller ljud HF OK.

Byt minnet eller ladda in dumpen.

Se också:

JVC AV28KT1SUF

JVC AV28RT4SU.

Credit: Claudio
Vestel 11AK45

Ingen bild / ingen vertikalavlänkning rakt streck när man ökar G2.

Vertikalkrets  STV9379FA  OBS måste vara FA varianten.

Credit: Markus
Vestel 11AK45 Ingen bild men glödström fanns, när Tv:n stängs av syns en horisontell linje ett ögonblick. Byte av IC600 STV9379FA, det visade sig också att det var avbrott i både R611 och R614, båda 0.47ohm flamsäkra. Credit: Dagge
Vestel 11AK45 Stängs av under drift. Kolla lödningar på IC600 STV9379FA  
Vestel 11AK45 Mörk bild med låg kontrast. C216 4,7µF/250V  
 
Vestel 11AK52 Död. Q101 2SC5302 kortsluten,
D105 STTA505 kortsluten,
C111 11nF 1KV.

Orsak C111 har ändrat värde D105 måste vara original, en turboswitch Ultra-fast diod med t_rr 20ns

Credit: Hybogreven

Vestel 11AK52 Öst-Västfel. D105 (STTA506F) kan ersättas med FMLG12 (de finns på KS3A chassi -Samsung - om du råkar ha ett skrotad kort). Credit Luis
 
Vestel 11AK53 Stänger av sig själv. Omlödning av HS-trafo, speciellt pinne P33 på trafon brukar lossna.  
Vestel 11AK53 Vertikalfel. Fel i IC100 TDA8177F  C128 0.1/63volt R125+128 2.2ohm. Credit: boströms tv service

Tillbaka till startsidan