Sharp Tv

Servicetips DA100W Går i STBY efter start, kan gör flera omstarter, startar den upp ordentligt går den tills strömmen bryts. Löd om IC2402 (sitter på lödsidan). Denna IC finns inte i alla varianter av detta chassi.
Sharp 20S20B Högspänning kommer, går därefter i STBY. Omlödnind av HS-Trafo, speciellt ben 2. Foto Sharp 20S20B

Sharp 28JF-76E

Chassi GA200

Startar ej. Byte HS-trafon HR8375, trafon blir full av småsprickor se foto.

Foto Sharp GA-200

Foto sprucken HS-trafo

Sharp 28JW-73E

Chassi GA20

    Foto Sharp GA20
Sharp 28JW-73E Startar ej. Bytt HS-Trafon samt C607 bilden kom men Ö/V fel därefter byte av IC501 sedan OK. Credit: Anders

Sharp 32JW-73

Chassi GA20

Vid fel i C607 & bränt motstånd.

Byt C607- 0,1uf 250v

C508- 1nf 500v

Ic501- ups358

R512-1kohm

R513 smd 6,8mohm

R514-1kohm

T602 HS-trafo.

Samt kolla R611 10kohm 1 watt

R627 150kohm & sist men inte minst bildrörskontakten.

Har haft överslag på g2 stiftet till jorden i kontakten.

Det brukar synas som lite svullet på  kontakten.

Byt allt för säkerhets skull.

Credit: Jonny O

Sharp 32JW-74E

Chassi GA-200

Död. Byte av Q601 BU2525AX, Q602 2SK2843, kolla också D610 och D620. Credit: Allans TV-Service Ö-O

Sharp 32JW-76E

Chassi GA200

Startar ej, diod lyser rött, svagt surr från apparaten. HS-Trafo HR8375 sönder (smält) + Q601 BU2525AX + Q602 2SK2843. Foto på trafon

Sharp 37DT-25

Chassi CA-1

Död, inga sekundärspänningar. Mät/byt R704 och R705, båda 560Kohm. Foto Sharp 37DT-25

Sharp 37DT-25

Chassi CA-1

Död, inga sekundärspänningar. Q702 BC337 och D718 Zener 15V.  

Sharp 37DT-25

Chassi CA-1

Startar ej, spänningen på C711 mäter bara + 40V. Mät komponenterna runt optokopplaren.  
Sharp 37DT-25

Chassi CA-1

Död, nätdelshaveri.

Åska ?

Q701 P3NA80FI; D718 Zener 16V; R709 33ohm; D706 1N4148; IC701 Optokopplare MOC8106.

Passa på att byta R704 + R705 båda 560Kohm.

 
Sharp 37DT-25

Chassi CA-1

Ingen bild eller ljud, strömförsörjningen fungerar. Q704 BC337-40 eller Q1012 2SC2412 SMD.

Felaktiga "reset pulser".

Steget fungerar enl. följande:

När spänningen över D714 stiger över 5,1V laddas C712 via R724, när denna spänningen nått c:a 0,65 leder Q704 som i sin tur stänger av Q1012 vilket får till följd att spänningen på Q1012 kollektor stiger vilket ger en resetpuls på IC1001 ben 15.

Sharp 37DT-25

Chassi CA-1

Vertikalfel såsom linje eller halv bild.

Mät alla komponenterna i steget för att komma åt felet (här kan allt hända).

Mät speciellt noga:

R507; R508; R522; C502; C510; C512; C514; C713.

Säkerhetsmotstånden är följande:

R504 5,6ohm 1/3W

R506 1ohm 1/3W

R512 5,6ohm 1/3W.

OBS. Vertikalsteget är DC kopplat och matat med +/-10V.

Följande spänningar skall finnas på trissorna c:a värden.

 

C

B

E

Q502

+10,5

+1,4

+0,9

Q503

-0,6

+0,6

+1,4

Q504

-10

+0,3

0

Q505

+0,3

-10

-10,5

Q506

+0,3

-9,4

-10

Q509

+10,2

-9,5

0

Q510

-9,5

-9,9

-10,5

Sharp 37DT-25

Chassi CA-1

Inget ljud. Mät/byt Q301 BC337 och Q302 BC327, om läckage i båda mät R308 100ohm SMD (stiger i värde).

Följande spänningar skall finnas på trissorna c:a värden.

Q301 C=21V E=12,5V B=12V

Q302 C=0V E=12,5V B=12V

Sharp 37DT-25

Chassi CA-1

Ingen Text-Tv. Q201 2SC2412 SMD eller Q801 2SC2412 SMD För låg Videosignal, IC1001 ben  30 skall vara 2,5 Volt.

Servicetips

Chassi SQUAD

Spänningar: D707 +20V; D708 +105V; D722 +10V; D721 -10V; D605 -25V.

Emitter Q721 -10V; Emitter Q703 +5V; Emitter Q707 +5V.

Spänning på C705 c:a +325V DC; C711 c:a +105V DC.

Sharp 37GQ-20S

Chassi SQUAD

    Foto 37GQ-20S

Sharp 37EM

Chassi CA-1

Död. R705 + Säkring. Credit: Mats
Sharp 51AM-12S
Död, vid start blinkar dioden rött en gång.

Spänning till HS-trissans kollektor OK, men ingen högspänning.

Efter byte av HS-trissan BU508DFI startar den perfekt.

Credit: Göran
Sharp 51ET-35S

Chassi CA-1

Kraftigt horisontalfel när Tv:n kallstartas, blir bättre efter några minuter.

Missljud från HS-trafon.

Kondensatorerna C604 eller C622 förlorar sina egenskaper, båda 220µ/10V.

OBS Byt alltid båda.

CA-1 Horisontalfel
Sharp 70AS-06SN Se: Sharp DV-6332    
Sharp 70CS-03SN

Chassi CS

Startar ej, grön lysdiod lyser konstant (kan ev. starta efter 5-10 min). Byt/Mät C714 1000/10V; C713 1000/16V. Foto Sharp 70CS-03SN
Sharp 70CS-03SN

Chassi CS

Startar ej.

Q601=BUH515 (läckage) bytes.

Vänd på anslutningskortet till avlänkningen på bildröret

och löd om vid detta felet.

 

Foto anslutningskort lödsida

Sharp 70CS-03SN

Chassi CS

Startar ej.

Q601=BUH515 (läckage) bytes.

Byt C604 330µ/10V.

 
Sharp XXCS-03

Chassi CS

Nätdel död. Byt: D718, Q701,Q702, Q703, R706, D706, D707, D720 + kolla avlänkningen vid halsen. Credit: Mats

Sharp 70CS-03

Chassi CS

Död. Kolla C601 (blå) på lödsidan för kortslutning.  

Sharp 70CS-03SN

Chassi CS

Vit linje i överkanten. C512 22µ/25V Värmeberoende, felet syns tydligt vid kallstart men försvinner efterhand.

Sharp 70CS-03SN

Chassi CS

Olinjäritet i överkanten. C514 22µ/50V. Värmeberoende, felet syns tydligt vid kallstart men försvinner efterhand.

Sharp 70CS-03SN

Chassi CS

En färg saknas / en färg blinkar / återgångslinjer kan tillfälligt uppkomma.

Byte Q870 / Q871 / Q872 (alla BFN20) beroende på vilken färg som saknas.

Det går bra att ersätta med BF420 alt. BF422.

Foto på monteringen

Innan byte kan man prova att montera bort transistorn och rengöra kretskortet från fluss (kan bli ledande) och därefter återmontera transistorn.

Sharp 70CS-03

Chassi CS

Inget ljud. Mät R643 5,6 Ohm för avbrott.  

Sharp XXCS-03

Chassi CS

Randig upptill. C512, C517 22µ. Credit: Mats

Sharp XXCS-03

Chassi CS

Tar lång tid att starta. C714 1000µ/10V. Credit: Mats

Sharp XXCS-03

Chassi CS

Tänder ej grön Led. Q704 BC338-40. Credit: Mats

Sharp XXCS-03

Chassi CS

HS-transistor sönder. Mät / kolla C604 330µ; D609-610 samt avlänkningsplugg på bildrörshalsen. Credit: Mats

Sharp XXCS-03

Chassi CS

Nätdelen surrar. C712 220µ, ger 13,5V utspänning. Credit: Mats

Sharp 70CS-03

Chassi CS

Dålig focus. Byt R618 22KOhm.  

Sharp 70CS-03SN

Chassi CS

Denna modell äter kondensatorer, har anteckningar på fel där följande kondensatorer varit inblandade: C714; C713; C719; C720; C712; C616; C604; C619; C618.

Sharp 70DS-03 SN

Chassi CA-10

Startar inte, röd lysdiod lyser, inga sekundärspänningar.

Avbrott i R713 560kohm, kolla även R714 220kohm

Sätt dit 560kohm 1W i pos. R713 o R714.

Foto Chassi CA-10
Sharp 70DS-03 SN

Chassi CA-10

Död.

Transistor Q602 sönder.

Orsaken till felet var att C608 12n / 1,6k lossat i lödningarna.

Löd även om

C613 680n/250V;

C611 470n/250V;

samt stiften till avlänkningskontakten.

 

Sharp 70DS-03 SN

Chassi CA-10

Bara lite ljus i mitten. Byte C613 680nf/250v. Credit: Stig

Sharp XXDS-03

Chassi CA-10

Död. R713 560kohm. Credit: Mats

Sharp 70DS-03 SN

Chassi CA-10

Endast orange diod lyser, startar ej. Byte R714 560KOhm. Byt både R713 och R714 samtidigt.

Sharp XXDS-03

Chassi CA-10

Startar ej, tjuter. Lödning på flybackkond. + Transistor. Credit: Mats

Sharp XXDS-03

Chassi CA-10

Surrar i nätdelen. C613 680nF. Credit: Mats

Sharp 70DW-15SN

CW100

Endast orange diod lyser.

Flybackkondensator C601 släppt i en lödning och dragit med sig Q601 BUH1015HI + R648 1,5 Ohm.

Löd även om resten av de blåa kondensatorerna i området.

Sharp 70DW-15SN

CW100

Försöker starta, HS kommer upp en 1/2 sekund, därefter bara ljud. R611 1Ω 1/4W och Q509 2SB1561. Man kan på Variacen se när HS drar igång att strömmen drar iväg över 1,2A mot det normala c:a 0,8A.
Sharp 70ES-03SN

Chassi CA-10

Startar ej, röd lampa lyser.

Kolla nättransistor Q701 2SK2605, om sönder:

Byt D712 BZX79C15; R716 0,47ohm;

Q702 BC337;

Q703 BC337;

R719 220ohm SMD; +

Säkring

Credit: Morgan

Sharp 70ES-03S

Chassi CA-10

Vertikalfel, bara bild på undre halvan av skärmen. Byte Q501, Q502 och säkring F601 1,5A. Credit: Uffe

Sharp 70ES-03S

Chassi CA-10

Inget ljud i högtalarna, ljudet i hörlursuttaget OK.

Läckage i diod D516 1N4935. Credit: Raby Elektronik

Sharp 70ES-04SN

CA-10

Startar ej. BUH515 kortsluten, orsak dåliga lödningar på C613 och C608, löd om och byt transistorn, (om lödkolven fortfarande är varm så löd även om C611). Foto på typiskt fel

Sharp 70ES-04SN

CA-10

Startar ej, diod lyser. Byte R713 och R714 båda 560KΩ. Oftast är det bara ett av motstånden som ökat i värde / avbrott, byt båda!

Sharp 70ES-04SN

CA-10

Q602 BUH515 havererar vid kallstart. Mät / byt C607 330µF/10V tappat värdet, ersätt med 330µF/16V 105°.  

Sharp 70ES-04SN

Chassi CA-10

Startar ej, rökutveckling från R613. C613 680n (mäter oftast 0).  

Sharp 70ES-04SN

Chassi CA-10

Bild, färger och ljud glappar vid användning av Scart-ingång. Vanligt att lödningarna på anslutningsstiften till Scart-kontakterna lossar, löd om.  
Sharp 70ES-06SN Glapp i HS. Kolla lödningar runt om trafon, R632 39 ohm ½w, R616 1 ohm ½w kan också vara brända, byt båda. Credit: Lennart
Sharp 70ES-16SN C613 680nf 400 volt bränd. Byt C613, R613, om apparaten startar kan det vara Öst-Väst fel, då måste man kolla följande: Q506, Q503, Q501, IC 502 - 503, D516 . Credit: Lennart

Sharp 70FW-53

Chassi DA-50W

   

Foto DA-50W

Credit: Morgan

Sharp 70FW-53

Chassi DA-50W

Startar ej, död. Linjetransistor BUH515. Credit: Mats

Sharp 70FW-53E

Chassi DA-50W

Vit bild med återgångslinjer i bakgrunden. Byt transistor Q912  BC337 + kondensator C1807 på bildrörsplattan. Credit: Raby Elektronik

Sharp 70FW-53E

Chassi DA-50W

"Skrapande" ljud i mittenhögtalaren. Byt IC på den lilla extramodulen.
MC4558 ytmont TDA7480.
Credit: Joakim
Sharp 81DW-15SN

Chassi CW100

Död, inga sekundärspänningar, bara orange lampa tänd. Motstånd R704 eller R705 560Kohm, byt båda.

Motstånden ger spänning till GATE på nätdelens FET transistor samt laddar upp kondensator C707 vilken laddar ut genom genom en lindning på trafon och gör så att spänningen på GATE stiger sakta.

OBS Tänk på att ladda ur filterkondensatorn, annars kan en obehaglig urladdning i handen ske.

Foto 81DW-15SN

Sharp 81DW-15SN STBY diod lyser, startar ej.

Kortis i HS trissa BUH1015HI, löd om blockkondensatorer mm.

Om trissan går sönder igen periodiskt byt även C604 330µF/10V + Q603 2SC2412 SMD.

Om R611 1ohm är sönder så skall det till ett större jobb, det finns ett repkit med c:a 25 komponenter se Sharp bulletin CTV2001 02 06.

Credit: Lennart

Sharp 81DW-15SN STBY diod lyser orange, startar ej.

BUH1015HI sönder, löd särskilt om alla blå kondensatorer i HS och avlänkningsdelen.

Byt sedan Q603 2SC2412 och C604 330/10V (330/16V).

Om Tv:n inte startar efter bytet och R611 1,0 Ohm 0,5W säkmotstånd mäter avbrott, mät då trissa Q509 2SB1561 för kortslutning, om så byt denna.

Montera en Zenerdiod BZX79C47V katod till + på C621 i den lediga platsen märkt R626 som skydd (denna diod finns i senare modeller, mät den då för kortslutning).

Om detta inte hjälper använd repkit, se Sharp bulletin CTV2001 02 06.

Sharp 81DW-15SN Horisontella störningar, bild förvriden, låser inte horisontellt. C636 220n.  
Sharp 81DW-15SN Bilden rycker i över och underkant, horisontella störningar i bilden som gör bilden orolig. C730 2200µ/10V +8 Volten, sätt dit 2200µ/16V. Oftast brukar denna kondensator ha en bula vid detta felet, sitter mellan ett par kylplåtar.
Sharp 81FF-57E Öst-Västfel, midja. Byte D525, D526 och D529 alla 12V 1,3W Zenerdioder samt C619 100µ/63V. Foto Sharp 81FF-57E

Sharp 81GF-66E

Chassi DA-100W

Stänger av sig. Dåliga lödningar på C601. Credit: Janne

Sharp C-3703S

Chassi 8P-S

Vertikalfel, linje. Löd om IC501 X0238CE. Foto Sharp C-3703
Sharp CV-5133S(GY) Ägaren kopplat TV:n mellan två faser. Q701 (2SD1883) brann upp. Credit: Hazze
Sharp DV-3760 Startade ej, diod blinkade snabbt mellan rött / grönt. C604 1000µ/16V.  
Sharp DV-6303 Sprucket ljud. MSP2400 på Ljudmodul. Credit: Mats
Sharp DV-6332 Startar inte. Läckage i Q600 2SD1546, löd även om anslutningarna till avlänkningen uppe på bildröret, de lossar på baksidan. Löd även om C604, C607 samt C619. Foto Sharp DV-6332

Om säkerhetsmotståndet R632 39ohm löst ut eller om R619 39ohm är brandskadat mät C619 560n/ 250V(tappar sitt värde).

Sharp DV-6332

Ingen bild, ljud OK.

 

C619 560n/250V tappat allt värde, R619 39ohm samt R632 39ohm 1/2W säkerhetsmotstånd. Grön lysdiod tänder OK.
Sharp DV-6332 Vertikalfel (streck som inte går ända ut i sidorna), inget ljud. Lödfel D601. Lödningarna på dioden sitter under plastramen.
Sharp DV-6332 Linjer i mitten av bilden, bilden blinkar vid kall, bilden förskjuten uppåt, OSD förflyttad upp utanför skärmen. IC500 TDA8350Q.  
Sharp 6332SN Vertikalfel c:a 10 bild i övre delen och Öst-Västfel. L604 defekt. Credit: u.elektronik
Sharp DV-6340SN Chippar.

Orsaken är lödfel i avlänkningspluggen vid bildröret som får till följd att Q600 2SD1546 går sönder, lämplig ersättare BU508AF.

Foto Sharp DV-6340

Foto på felet

Om kontakten fått en skada så klipp bort den samt löd bort sockeln.

Anslut kablarna direkt i hålen, var noga med lödningarna.

Sharp DV7000 HS-Transistor sönder. Kolla avlänkningsplugg vid bildröret. Credit: Mats
Sharp DV7000 Ingen HS. Fräser låter som HS-Trafo vore felaktig. KollaC715. Credit: Mats
Sharp DV7003. Död. Nättrissa BU508AF + Nätsäkring. Credit: Mats
Sharp DV25083 / DV28083 Startar ej. C715 1000µ. Credit: Mats
Sharp DV25083 / DV28083 Konstiga färger eller rutmönster på skärmen. Digitalmodulen. Credit: Mats
Sharp SV-2889 N Startade ej, lysdiod lyste röd. C712 220µ/25V.  

Tillbaka till startsidan