Salora

Servicehjälpmedel

Lista på modell till chassi finns att hämta som ett Worddokument, även tillverkningsår finns med.

Modell till Chassi storlek 259k.

 
J Chassi Startar ej, kan ev. starta efter en stund. Byte CB726 och CB712 båda 4µ7/35V, sitter i primären. Foto Salora J
J Död, avbrott i RB713. Misstänk TB700 och TB701 båda MJE13005 alt. BUW41B, ersättes med BUT56A. Byt också CB726 o CB712.
J Öst-Västfel. Byt trimpot. RT502.  
J Driver i frekvens. IC7 ZTK33 eller CB105 22n till pinne 4 på Tunern. CB105 är termiskt hyperkänslig.
 
K Chassi Vid kallstart kan det ta upp till 5 minuter innan Tv:n startar. C604 1000µ. Foto Salora K chassi
K Bilden kryper fram uppifrån återgångslinjer i överkanten. C574 100µ/40v.  
K Vågor i bilden. C616 2200/25v.  
K Stänger av sig. C613 lossat. Credit: Mats
K Breddjustering omöjlig. Mät RT501 och RT502 10Kohm.  
K Bild krympt. Avbrott i R612 15ohm. Credit: Johnny
K Bild mörk, ej program siffra, STBY OK. µPMAA4002-5, håller ej ner stift 7 efter start. Credit: Johnny
K Bild tonar sakta bort, periodiskt. Avbrott folie - stift 10 (Glöd) på HS-trafon. Credit: Johnny
K Ingen bild, grått skimmer över skärmen, ljud OK.

Ta bort TXT-kortet för att vara säker på att felet sitter där.

Löd därefter om TXT-kortet.

Se: L2 Chassi.

Bilden kommer och går, ibland små rektanglar med bild på skärmen, resten grått eller svart, ljudet är OK.

Samma TXT-kort med vissa tillägg sitter i den modellen.

K Grå skärm med små rutor där bild finns. Löd om TXT-kortet.  
K Endast UHF. Gå in i servicemode med  knapparna p, eller på vissa fjärrar kanal, +, 0, # samt spara eller memory. Då ska det vara en helt fylld 8 i display, tryck sedan # även denna 8 skall vara fylld dock ska ej mute lampan lysa i några av dessa åttor, lagra sedan med spara tryck TV sedan OK om ej, minnet paj’. Credit: Mats
 

L

14L20

Goldstar PC-04X    
 

L 1

14L10; 15L30; 15L37

 

Död (Näthaveri).

Byt: TN01 S2000AF

Byt:DN02+DN03+DN04

=BA159

(Det kan bli genomslag i dessa)

Mät också RN03 100ohm.

Foto Chassi L1

Foto Batteri + TXT modul

L 1

Död. Strömbrytarfel är vanliga.  
L1 Startar ej - 12V:en kortsluten. CM33 470µ/16V. Credit: Morgan

L 1

Vill ej starta / tar lång tid att starta. CN10 1000µ/16v till 8,5volten.  

L 1

Stänger av sig. Löd om HS-trafon.  

L 1

Mörk bild, dåligt ljus. Pot. PF01 220ohm.  

L 1

Tappar en färg. Byt CF29-31 till pin 15, 18 o 21 på TDA3301B.  
L1 Ljudet försvinner periodvis / volymberoende / ibland distat.

Högtalarfel, flätorna mellan anslutningarna och spolen avbrott.

Vanligt fel.

 
 
L 2 Död. TB701 kortis, RB703 avbrott, kolla DB708, DB707, DB706 och sekundärdioder.

Foto Chassi L 2

Foto chassi txt kort utvikt

L 2 Tar lång tid att starta. C604 1000µ/25V.  
L 2 Död. C604 1000µ/25V i nätdel 8,5V.  
L 2 Död. TB571.  
L 2 Död HS, glöd finns. Kolla reset-diod D4.  
L 2 Svårstartad. C601; C610; C618 i nätdelen. Credit: Morgan
L 2 Död. Om S2000AF i primären är defekt, byt S2000AF = BU508AF, D706, D707, mät R703.  
L 2 Död. C711 22nF i nätdel om ej 8,5Volten finns. Credit: Mats
L 2 Död vid start, STBY OK Byt Horisontaltrissa TB503.  
L 2 Startar ej, STBY OK. D508. Credit: Mats
L 2 Startar ej. Byt DB508 + TB503.  
L 2 Startar ej, konstiga tecken i Display. Zener DB3 vid µP håller ej spänningen.  
L 2 Död / Slår av ibland. Glapp rosa kabel vid Sync IC.  
L 2 Startar ej.

Kanalväljare defekt.

(OBS Mycket ovanligt).

 
L 2 Display lyser -- Byte C604 1000µ/25V.  
L 2 Död, -- i display. DB606 kortis, kolla även ljudslutsteg, CB145; RB149.  
L 2 Död, tjuter, -- i display. Om 18V OK, 8,5V låg, byt IPSALO.  
L 2 Startar ej, piper vid avslag. Byt IPSALO.  
L 2 Startar ej, piper vid avslag. TB601 Emitter <9V, kolla DB602, TB601, ICB101.  
L 2 Startar ej, STBY OK, piper svagt, -- i Display pulserar. Kortis i DB601, avbrott RB603.  
L 2 Trippar eller vertikala linjer taggiga. Avbrott RB705 180ohm (RN02 180ohm i L331).  
L 2 Trippar återgångslinjer. Avbrott 200Volt, kolla folie vid R6 avbrott.  
L 2 Stänger av sig efter en stund. Glappkontakter speciellt på HS-trafon och dess närhet, IC501, C507, C513, C511 och C512 är också komponenter som släpper i lödningarna.  
L 2 Åskdöd. Byte D601 BAW21 vid IPSALO.  
L 2 Konstiga tecken i Display vid knapptryckningar. Byte µP SAA1294.  
L 2 Transistor på stående kort blir överhettad (bara i modeller med Öst-Väst regulator).

Byt C512.

 

Anm. transistor med märkning 18414 = BD239 eller BD243C, är i vissa fall defekt.
L 2 TBX4 blir varm, ryker. Kolla CB512 68nF eller CB511 39nF.  
L 2 Bild krymper. Omlöd E/W modul.  
L 2 Vertikalfel. Mät/Byt C574 100µ/50v, C575 1000µ/25v.  
L 2 Vertikalfel.

IC501 TDA3654

Normala mätvärden mätta från pin 1-9.

1,8v; 0v;1,8v; 0v; 14v; 26v; 2,8v; 3,6v; 26v.

 
L 2 Vertikalfel.

IC501 TDA3654 mäter

0v, 0v, 0v, 0v, 26v, 27v, 5v, 0v, 28v.

Byt TDA4505.

 
L2 Vertikalfel, det tar c:a 1/2 min innan linjen visar sig, R619 avbränt.

Byt IC501 TDA3654, och R616 0,22ohm.

Ohmmät mellan benen 4-5 på TDA3654, om det mäter kortis eller endast några ohm kan man vara säker på att det är IC:n som är orsaken.
L 2 Vertikalfel. Kolla CB572.  
L 2 Vertikalfel. C579 OBS endast L701.  
L 2 Vertikal slår av / på flimmer. CB604 1000µF/25V läcker.  
L 2 Svarta fält uppe och nere, bild inte fullhöjd. Vid justering av "Vertical hight" ställer sig bilden i ytterlägena antingen för stor eller för liten. Byt pot 100ohm.  

 

L 2 Glapp, vertikal höjd varierar. Oxid vertikalgeometripotar, omlödning.  
L 2 Inga kanaler går att ställa in, mörk skärm. Kortslutning i C105 220µ/25v.  
L 2 Bild mörka vita partier svart överskjut. Kond. mellan Pin 6-10 på TDA4505 avbrott.  
L 2 Bild grå, ljud OK, Scart OK. ICB102 sönder.  
L 2 Bilden kommer och går, ibland små rektanglar med bild på skärmen, resten grått eller svart, ljudet är OK.

Löd om Text- kortet, plocka ur IC-kretsarna ur hållarna och tryck tillbaka dem för att rensa kontaktytorna.

I sällsynta fall kan IC13 TPU2732 haverera.

OBS Tv:n fungerar utan Text-kortet, ta bara bort de två kontakterna från kortet, detta kan även vara till hjälp för att konstatera att felet verkligen sitter på kortet.
L 2 Bild periodiskt mörk eller svarta streck. Värmefel VCU2100A.  
L 2 Går ej över i Text-läge eller blank skärm. Byt Kristall (17,73447).  
L 2 Horisontal startar osynkad med Text-Modul. Kolla CB126, att den är 68nF.  
L 2 Ingen färg. Byt ICB201.  
L 2 Färg försvinner. Avbrott CM26 vid MF/Sync IC eller Kristall XF02 (4,43).  
L 2 En färg fattas. Kolla Bas-Kollektor på färgslutstegen, BF871.  
L 2 En färg saknas. Kallödning på ett av stiften i chassikontakten B201 (från den går en 8 ledare upp till bildrörskortet). Credit: Hasse
L 2 Inget ljud. IC103 TDA1013A.  
L 2 Inget ljud, svagt brus i högtalaren. Byt C118 22nF.  
L 2 Inget ljud, svagt brus i högtalaren. Byt IC101 TDA4505.  
L 2 Ljud försvinner, bara svagt brus. Byt CB118, CB119 22nF, periodiskt avbrott.  
L 2 Lagrar ej kanalerna. IC2 MDA2062.  
L 2 Lagrar ej kanal. Byt NVM Minne MDA2061.  
L 2 Driver i frekvens / fladdrar. Fel i IC10 33V Stab vid Tuner.  
L 2 Stänger av sig själv / Stänger av sig när man knackar på kortet.

Linjeoscillatorn TDA 4505,

flera stift lösa syntes inte med blotta ögat.

Credit: Mats
L 2 Bild blommar vid avslag. G2 för låg, justera, eller laga fel.  
 

Servicetips

M Chassi

Credit: Orven

Vanligaste felet är glapp runt kondingar och HS-trafon, vid sådana fel brukar Ö-V trissan rasa, sitter vid den liggande spolen, detta är en specialtrissa BS208 MOSFET, kan inte mätas lös med Ohmmeter för då kan den gå sönder utan den måste mätas på plats med Scop eller något instrument.

Bäst är att byta den rakt av om man misstänker att den är skadad, det finns några modeller som har dubbla BS208 i slutsteget (man kan köra en liten stund med bara den ena inkopplad så slipper man ta sönder 2 st. om det är något annat fel).

M Chassi Startar ej.

IC540 TDA8172

Byt / Mät: C627 470µ/16;

C628 470µ/16;

C571 100µ/25.

Foto Chassi M
M Om linjeslutstegstrissan av paj.

Kolla och byt DB525 samt CB614 (2,2µ/250V filtrerar 150 Volten).

Vid start så kör 4-5 sekunder och känn om linjetrissan blir varm, om den blir mycket varm eller har en tendens att bli det så byt TB523/524, löd också om flitigt på alla kondingar.

Credit: Orven
M Död. D709 Zener 12Volt. Credit: Mats
M Död. T701 BU508AT, C712 10µ/50V, D709 Zener 12V 1,3W samt F701 2AT.  
M Död. Byte C526. Credit: Johnny
M Död. Byte TB525, CB525 1,5µ/100V, RB538 10Kohm samt DB525 BYV95C. Credit: Johnny
M Död, ej +/-15V, låg 5V STBY. Byte IC130 + IC140. Credit: Johnny
M Startar ej från STBY. Allt annat på fjärr fungerar, byt C622. Credit: Mats
M Startar ej. Lossa vertikalslutsteget, om Tv:n startar byt TDA8172. Credit: Mats
M Startar ej efter lödfel i avlänknings-pluggen. D525 BYV95C läckage.  
M (2) Startar inte, ljus i display vid STBY, vid start slocknar det. S2000AF, C622 470µ/16, C623 220µ/16, C524µ/16, C527 8,2n/1600V. Credit: u.elektronik
M Startar inte, spänningar och pulser finns.

HS-Pulser deformerade.

Kolla IC570 (Vertikal IC) man kan jämförmäta benen om det föreligger kortis eller avbrott, vid fel byt CB571 / C523 / C622 / C624 samt DB571 = 1N4002.

Credit: Orven
M Tv:n startar men ingen bild stänger av sig efter en stund med ljuspunkt i rutan, ljuden vandrar. Byt C562 2,2µ/350V bredvid Ö-V spolen, byt även flybacken 8,2nF. Credit: Orven
M Startar ej, R535 10Kokm avbränt.

Förmodligen avbrott i avlänkningskedjan.

Byt R538 och kolla 5 st. dioder D523/4/5/6/7.

Kolla C525-531 samt T526 BS208, kan köras med kortslutning (ej avbrott).

Kablarna till avlänkning skall kollas.

Credit: Orven
M OK i STBY, vid start slocknar display, ingen högspänning. Byte TB523 och TB524. Credit: Johnny
M Går i STBY D604 i nätdelen. Credit: Mats
M Tv:n skriker vid start och det blir ränder över bilden som ser ut som HS- störningar. Kolla och byt C622-C624. Credit: Orven
M HS-transistor går sönder. Kolla all lödningar och folie framför HS-trafo. Credit: Mats
M HS finns, ingen Display. Kolla stift 4Up skall vara 5Volt, om ej löd bort stift 14 på IC2 om Tv:n startar OK byt IC2. Credit: Mats
M HS kommer, ingen display. IC82 LM339N defekt. Credit: Johnny
M Morrar periodiskt i ljudet och bilden blir sönderhackad, kan då också stänga av sig, ibland till standby, ibland fullständigt. H701 i nätdelen (Ipsalo hybrid); kolla lödningar, troligast ben 20.
 
Credit: Dagge
M Fungerar periodvis, färg försvinner mm. Byte ICB80 MCU2632. Credit: Johnny
M Ingen bild. Regnbågsmönster i rutan vid full G2, byt Vertikalslutsteg. Credit: Mats
M Bilden blinkar några minuter vid kallstart.

Byt 470µ/16 och

2 st. 220µ/16v mellan kylplåtarna.

 
M Ränder över bild (grova) (underkant). Kolla CB574 som sitter till Vertikal IC. Credit: Orven
M Bilden fladdrar, färgbrus, spikar i Luma. Avbrott CB525. Credit: Johnny
M Brummande ljud vid ljusa bilder. C712 10µ/63V i nätdelen. Credit: Johnny
M Morrar periodiskt i ljudet och bilden blir sönderhackad, Tv:n kan fungera normalt längre stunder. Kolla CB712 och zenerdiod DB709 12Volt, byt även flybacken CB527 8,2nF. Credit: Orven
M Brummar i ljud vid start. Byte C712 10µ763V och C624 220µ/16V. Credit: Johnny
M Mörk bild. Avbrott i C601 68nF/63V. Credit: Johnny
M Öst-Västfel. Avbrott CB534. Credit: Johnny
M Öst-Västfel, bilden c:a 10 cm bred. TB526 BS208, löd också om den liggande spolen bredvid.  
M Sprak och knaster i ljudet. Lödfel IC130 och IC140.  
M Inget ljud. Om ljud via Scart OK, MSP2400 troligen kass. Credit: Mats
M Varierande brus både i mono och stereo. Byte IC102 APU2471-S. Credit: Dagge
M Puttrar vid start. Byt C624, visar även för smal bild Hö sida. Credit: Mats
M Kanalerna försvinner efter en stund, bild kommer när man rör antennsladden. Dåliga lödningar CB63 2,2µ. Credit: Johnny
M Går ej att starta Tv:n med fjärren. Kolla C622 i 5 Volten, vid STBY går 5 Volten ner till 3V och det är för lite. Credit: Orven
M 2 Kraftigt brum i ljudet, bilden mörk. Byte C712 10µ/50V i nätdelen.

Felet blir bättre efter en stund när Tv:n blir varm men kan brumma till när bildinnehållet är ljust.

Foto Chassi M2

M 2 Horisontalfel. C531 250n/250V defekt. Credit: u.elektronik
M 2 Mörk skärm, glöd och HS finns, vid justering av G2 framträder regnbågens alla färger på skärmen. Byte vertikalsteget IC570 TDA8172.  
M 2 Vertikalfel, olinjäritet i bildens överdel. Byte C571 100µ/25V. Sätt Tv:n på en EXT kanal med svart bakgrund, då framträder tydligt RGB linjer 5 - 10 cm  från överkanten.
 
MC2 Stby dioden lyser inget händer. Kortis i DO 17, BYW98/200. Credit: Per-Olov
MC2B Bilden är för stor. Byte BYM357x = DMV1500M Credit: Raby Elektronik
 
N Chassi Startar ej.

Hortrissan TH02 S2000AF läckage.

Orsak: Flybacken CH07 11n/1600v sjunkit i värde.

Foto Chassi N
N Startar ej.

Hortrissan TH02 S2000AF läckage.

Läckage i kondensator

CH08 27n/400v.

Credit: Morgan
N Sprakar till i HS och går därefter i StBy. CH07 11n/1600V sjunkit i värde.  
N Startar ej. Kolla spänningen stift 40 på processorn, om lågohmig byt processor. Credit: Mats
N Startar ej, nätdelen kvittrar, (Protect). TH02 S2000AF, DH03 RGP15J = BY399 alt. BYD33M samt CH08 27n/400V och CH09 150N/250V  
N Död. Byte TB525, CB523 och CB524. Credit: Johnny
N Död. Byte TDA4605, NO15, 220µ och 1µ. Credit: Johnny
N Död. Byte ID03. Credit: Johnny
N Död. Byte 5V stab ID04 + kortslutning i µP. Credit: Johnny
N Död. Byte nättrissa 2SK1118, BY299 (138V) + säkring F1,25A. Credit: Johnny
N Vid HS-trafobyte från original till HR5808.
För denna trafo gäller modifiering, ringkärnan bygger för mycket.
Flytta ch10 till lödsidan,samt borra upp nya hål för spole Lh06.
Credit: Per-Åke
N Stänger av sig under drift / startar inte. Kolla lödningar på IN02 LM317 stab.  
N Stänger av sig. Byte Rh13 och Rh28 samt omlödningar. Credit: Johnny
N Slår av efter start. Byte TV01 och TV02 i vertikal. Credit: Johnny
N Apparat försöker starta men bryter ner direkt lysdiod blinkar.

Mät om spänning finns på ben 6 TDA 8170 c:a. 23,5 Volt, om inte misstänk läckage i DV01 1N4002.

Det hjälper inte att diodmäta eller motståndsmäta dioden den visar bra värden.

Credit: Janne
N Ingen bild. Byte RH28. Credit: Johnny
N Tar lång tid innan Tv:n startar. 1. Byt IN01 + RN08 + DN02 + CN03 i primären. Credit: Morgan
N Öst-Väst fel.

1. CH09 (150n/250v) eller trans. TH03 och TH04.

2. CH07 + DH02 + DH03

Ersätt DH03 med BY399.

Credit: Morgan
N Öst-Väst fel. Ch08 27n/400 och CH09 150n/250 förlorat värdet.  
N Öst-Västfel. Om DH03 läcker eller är kortsluten är CH09 till 99% säkerhet sönder, tappat all kapasitans.  
N Vitt lodrätt streck. Avbrott i CH10 0,250/250V. Credit: Johnny
N Midja. Byte DH03 Credit: Johnny
N Vid startförsök stängde Tv:n av sig innan bild kom fram.

Läckage i DH03 RGP15J

Mät, löd om CH08 27n/400

och CH09 150n/250.

Foto på området
N Ingen avstämning Kolla option-bytes. Credit: Morgan
N Bild överstyrd vid påslag, mörk periodiskt. Byte Focus och G2 enhet. Credit: Johnny
Salora 28SE50 Se Diverse Tv chassis E9A.    

TZ82X6

Chassi MC2A

Startar ej, gnistor från HS-transformatorn. Byte HS-transformator, Eldor 1372.9011.  

Tillbaka till startsidan