Philips Tv

2A Bilden mörk inget ljud display visar 06. Byte minnesbatteri 2,4V. Credit: Jonnyk
2A Högfrekvent ton, inget annat händer. Avbrott i R3601 5,6ohm. Credit: Janne
2A Vertikalt linjäritetsfel. C2575 4,7µ Credit: Morgan
2A Öst/Väst-fel C2590 68µ/16V. Credit: Morgan
2A En färg borta. R3429=Grön. Credit: Mats
2A Bildbreddsvariation i samband med volymändring. Kontrollera D6705 1N4148. Credit: Ingemar
 
2B Servicetips För att kolla nätdelen, ryck kontakt M17, koppla en 75W lampa över C2701.
2B Servicetips För att kolla om 140 finns, ryck M17.
2B Startar ej.

Kondensator 2617 1n5/2000v spruckit

Blivit ledande.

Foto Chassi 2B

Foto på kondensatorn

2B Startar ej.

R3619=56ohm och R3620=56ohm är brända.

Byt HS-Trafo.

 
2B Stand By lampan blinkar till vid start, därefter död. Sync osc TDA8370 trasig. Credit: Martin S
2B Fräser, stängs av. PTC-resistor sönder.

PTC:n låter som en maraccas.

Credit:Morgan

2B Ingen bild, ljud är OK.

Under 2volt  Pin.14 på TDA8370, prova att byta IC7550=TDA8370 alt.

IC7570=TDA3654Q

 
2B Kanalinställning omöjlig eller driver. R3922 15kohm som matar D6922 33v Zener varierar i värde.  
2B Vertikalfel, halva underdelen fattas. Byte IC7570 TDA3654Q.

Foto på felet

Mät samtidigt följande kondensatorer 2528, 2571, 2575.

2B Vertikalfel, bilden kryper upp från botten. C2571 -100uf 25v
 
2B Vertikalt linjäritetsfel. C2582 Credit:Morgan
2B Ostabil linjesynk, AGC fel när Tv:n är kall. 0.47uF, 1,5uf och 47uf  i tuner modulen.
 
2B Tappar alla inställningar. Byt minnesbatteri Pos1925.  
2B Går i ST/BY periodiskt / vill ej starta. Byt minne ST24C02.  
2B Det tar mycket lång stund innan bilden kommer fram.

Lägg till ytterligare en diod 1N4148 i serie med D6492.

Detta förhindrar att bilden inte förblir "Mutad" tills alla 3 kanonerna har samma emissionsgrad.
2B Kontrasten går inte att justera. D6490=BAV21.  
2B Kraftiga färgsläp, ser ut som slöjor. Byt 2 st. 33kohms till varje färgtrissa, sitter på bildrörskortet.  
 
3A     Foto Chassi 3A
 
A02E Helt död, röd lysdiod på frontpanelen lyser lite svagt.

Spänningarna från stby nätdel OK felet sitter i SSB modulen.

Byte av processor utfört av Powermill (Servex) 1770 kr inkl moms.

Div. justeringar av bildsymmetri nödvändiga efteråt.

Credit: Markus
 
A8.0 Död, nätdelen pumpar svagt. C2633 1,5n/2000V (ersätt med 1,5n/3000V). Foto Chassi A8.0
A8.0 Startar inte / trög i starten när Tv:n är kall. C2936 1µ/16V (om denna kond. inte finns i Tv:n så sätt dit en ny), C2937 ersätt befintlig med 100µ/63V samt ändra R3955 till 4k7 Ohm. Philips rekommenderar detta byte som preventiv åtgärd vid service.
A8.0

Vid tillslag HSP till men ingen bild, dock efter c:a 5 min en gulaktig bild.

Bildrörsfel, kortslutning mellan blå kanon och jord.

Bildrörstyp: A68ESF002X111

Credit: Göran
A8.0 Röda linjer i överkant av bilden. Ändra C2322 10µ till 22µ/50V samt R3323 från 22K till 120K.  
A8.0 Ljus fläck på skärmen vid avstängning. Mät / byt C2170 3300µ/10V.  
A8.0
Kundens felbeskrivning: Bilden ngt mörk. Txt-tv fungerar ej. Error 19. Ljus och kontrast ändras ej trots att OSD indikerar ändringen, övriga justeringar (färg mm.) ok.
Orsak: Txt-tv processorn SAA5262 trasig.

 

Credit: Peter
A8.0 Ljudvolymen varierar i nivå. Ersätt R3415 470 Ohm med ett 180 Ohms motstånd.  
A8.0 NICAM Stereo switchar spontant till Mono. Ersätt R3415 470 Ohm med ett 180 Ohms motstånd.  
 
A10E     Foto Chassi A10E
A10E     Foto Painter Board
A10E     Foto Painter chip
A10E Servicetips "Painterchip"

Följande sker under maximal ESD-säkerhet:

Med ett kraftigt förstoringsglas eller  ett mikroskop så man ser ordentligt, kan man med en vass skalpell känna på Painterchipets ben, ett / två eller fler ben brukar vara lösa. När man tittar genom lupp ser benen korroderade ut på IC:n, sprickbildningar finns mellan tennet och benen.

Vid varmluftslödning applicera rikligt med lödvätska och lägg ett lätt tryck uppifrån på kretsen.

Vid lödning med kolv använd en 0,3mm spets och applicera rikligt med lödvätska, (ha lödflätan till hands).

Tvätta efteråt med Isopropanol, använd ESD tandborste.

 

Om någon har en fotoutrustning som kan ta bra närbilder av IC:ns ben på ett felaktigt kort vore jag tacksam, dessa skall jag i så fall lägga ut här.

  Kortet taget på frihand genom ett mikroskop för grammofonstift med en Nikon Coolpix 885. Därav en något suddig bild.
Närbild på lödningar Credit: Bengt
A10E Servicetips "Painterchip"

Har fått ett tips från Azir att alltid byta minnet i samband med omlödningen.

Detta löser alla de konstiga fel såsom "blockerar fjärren", "ljudproblem".

A10E Servicetips Vid byte av Painterchipet eller minnet starta Tv:n och vänta c:a 30 sekunder medan optioner och inställningar lagras i olika minnesareor - Avbryt absolut INTE denna processen - under denna processen är skärmen svart och inget verkar hända, när den är klar startar Tv:n och nödiga inställningar kan göras.

A10E

Beställningsnummer på Painterchipet.

Till modell 32PW5406/01 har Painterchipet P/N 3111.250.54511

Till modell 32PW6515/01 har Painterchipet P/N 9352.710.77557

A10E Startar inte, ingen STBY, knastrande ljud från fronten. Glapp i huvud strömbrytare. Credit: Janne
A10E Startar inte, led blinkar 2 ggr. IC7501 TDA8172.  
A10E Tv:n blinkar 2 ggr startar ej. Löd om painterchipet om  ej hjälper  byte av Painterchipet. Credit: Allans Tv-Service Ö-O
A10E Startar inte från Standby. IC7702 AN5277 Sound amplifier. Credit: u.elektronik
A10E Byter kanal till EXT1 / EXT2 av sig själv. Omlödning av Painterchipet.  
A10E Går runt i en loop mellan kanalplats 1 och EXT 2. Omlödning av Painterchipet.  
A10E Stänger av när man går till en EXT kanal. Omlödning av Painterchipet.  
A10E Bilden blir svart efter c:a 20min, blinkar till och från varje 1/2 sekund därefter. Omlödning av Painterchipet.  
A10E Bilden försvinner efter c:a 15 minuter. Omlödning av Painterchipet. Credit: u.elektronik
A10E Bilden o ljudet försvinner då och då när den blir varm. Felet ligger i processorkortet, men kan kring-gås med följande modifiering: Dra en kabel fr. 12V i nätdelen, ex.vis fr. stab 7942 (LM317) ingång till pin 8 på scart 2. Gör dock avbrott ut i scart så ej 12V skickas in i extern app. Gjort detta på 8-9 apparater som sedan funkat helt OK.

Gjort detta på 8-9 apparater som sedan funkat helt OK.

Scart:arna kan fortfarande användas, dock försvinner naturligtvis aut.omkoppling vid play fr. video t.ex.

 

Credit: Olle MP

A10E Tv sluker selv om/20 min der er striber øverste på skærm ligesom løs
forbinselse!
Skift painter chip.... Credit: u.elektronik
A10E Switchar till 16:9 av sig själv. Omlödning av Painterchipet.  
A10E Tar ej emot signal från fjärrkontrollen. Omlödning av Painterchipet. Kör Tv:n under ett par dagar innan man kan vara säker, om felet återkommer är det byte av Painterchipet som gäller.
A10E Tar ej emot signal från fjärrkontrollen. Byte Painterchip. Credit: u.elektronik
A10E Ljudet försvinner ibland, både scart och antenn ingång. Man kan prova att kortsluta collector och emitter på T7701 (BC847 ytmont.) om felet försvinner då är det mute på pin 8 på ic 7702 som glappar. Credit: Claudio
A10E Vid alla intermittenta och konstiga fel. Misstänk Painterchipet.  
 
AA5 Död. Nätkabeln ej ordentligt intryck vid produktionen, lossar.

Foto Chassi AA5

25" och 28" 110o versionen är utrustad med Ö-V Correction panel

Foto AA5AB med Ö-V modul

AA5 Död. Fjädern som spänner jordslingan på bildröret släpper ibland och hoppar upp och lägger sig på kretskortat, allt kan hända då från ett enkelt säkringsbyte till ......  
AA5 Död. Avbrott säkring 630mAT. Credit: Johnny
AA5 Död. Byte av 6568 BYD74G. Credit: Johnny
AA5 Död. Byte T7525 och Diodsplit (HS-Trafo). Credit: Johnny
AA5 STBY blinkar BU1508DX trasig, orsaken var att kontakten till bildrörsspolen var bränd. Credit: Jonnyk
AA5 Ingen bild eller ljud, blinkar 2/2 sek. Byte 7565 och 1571 i nätdelen.

Tv:n startar med "Teletext error", återställ serv-meny = OK.

Credit: Johnny

AA5 Ingen bild - dock ljud o HS. Säkring 3449 till 29volten. Credit:Morgan
AA5 Om säkring 3449 går sönder upprepade gånger. Ersätt pos. 3449 med ett flamsäkert motstånd på 1ohm 0,33W och ta bort bygling 9401 och ersätt denna med ett 4,7ohm 0,33W.  
AA5 Ingen bild, glöd finns. Dra upp G2 för att se om vertikalt streck finns, i så fall byt IC7400 TDA3654. Vid detta felet brukar kylplåten bli mycket het vid IC:n på bara någon minut.
AA5 Ingen bild men ljud. Den stora kondensatorn 2585 på väg att sprängas 150µ 385Voch säkring 3449 T400mA . Credit: Bengt S
AA5 Ingen bild men ljud. Avbrott motst. matning till vertikalen. Credit: Johnny
AA5 Öst-Västfel. Kolla R3404 4,7ohm.  
AA5 Bilden för bred med timglas. BF819 + R3404 47 Ohm på Öst-Västmodulen. Credit: Jonnyk
AA5 Inställda stationer driver. Byt C2037 100n.  
AA5 Problem med transistorerna på bildrörsplattan. Byt dioderna 6266; 6278; 6287 till BYD33G. Credit: Morgan
AA5AB Startar ej.

Färgtrissa (kortslutning) även en SMD trissa sönder, på bildrörskortet.

 
AA5AB Död. Kolla säkring 1571 T630mA. Om säkringen är sönder kan det enl. Philips bero på ett överslag i bildröret och vid dessa fel skall man för säkerhets skull även byta Thyristor 7481 P0102BA P/N 4822.130.20293.
AA5AB Startar ej, chippar. Bytt HS-Trissa. Credit: Johnny
AA5AB Startar ej. Byte TDA8361E/N5 OBS det är mycket noga med versionsnumret om allt skall fungera.
AA5AB Mörk och tyst. Byte 1571. Credit: Johnny
AA5AB Död. R3449. Credit: Johnny
AA5AB Endast dioden lyser, startar ej. Byte 1449. Credit: Johnny
AA5AB Död, röd diod blinkar. Byte HS-Trafo, P/N 4822.140.10544. Credit: Johnny
AA5AB Lysdiod blinkar svagt. Byte HS-Trafo original Eldor 1352.5003 eller HR7839 alt. KN-3032201 och T7445 BU1508DX. För att konstatera HS-Trafofel löd ut BU1508DX och mät spänningen på pin 1 eller pin 2 på HS-trafon, stiger den från att ligga och småpumpa runt något Volt till ~  +90V är det troligtvis trafon.

AA5AB

Lysdiod blinkar och växlar mellan starkt och svagt.

Dålig kontakt / lödning vid kontakten på kortet vid avlänkningsspolen.

Kunden har konstaterat knäppningar i TV:n varvid den stängt av.

Den har sedan kunnat startas igen några gånger, sen slutade den fungera.

Credit: David

AA5AB Ingen bild, knäppningar inifrån HS-Trafon (små överslag). Byte IC7400 TDA3654 säkring pos.3449 400mAT samt HS-Trafo. Överslag från HS-Trafon orsakat att vertikalsteget havererat.

Dra upp G2 för att se om det finns ett horisontalt streck i rutan.

Kund klagar över att det börjat knäppa i Tv:n efter ett par dagar försvann bilden.

AA5AB 28" Bilden försvinner och skärmen blir svart, allt annat fungerar.

HS-Trafofel G2 sjunker till >20Volt.

Originaltrafo Eldor 1352.5009 eller HR7862.

 
AA5AB Bilden blev ljussvagare och efter några dagar dog Tv:n. Byte HS-Trafo 5445 P/N 4822.140.10544 samt 7445. Credit: Johnny
AA5AB Mörk bild. Byte 7401, 7400, 1449. Credit: Johnny
AA5AB Ingen bild, HS + ljud OK. Dra upp G2, om vertikalfel byt IC7400 TDA3654.  
AA5AB Ingen bild. Byte Vertikalslutsteg + lödfel + foliebrott. Credit: Johnny
AA5AB Ingen bild. Byte R3452 och IC7400. Credit: Johnny
AA5AB Ingen bild, ljud OK. Byte Vertikalsteg + säkr. 400mAT. Credit: Johnny
AA5AB Ingen bild. Byte av IC7400 samt 1449. Credit: Johnny
AA5AB Ingen bild. Bytt 3440. Credit: Johnny
AA5AB Öst-Västfel, midja. Byte 3404. Credit: Johnny
AA5AB Öst-Västfel. Byte 3406. Credit: Johnny
AA5AB Bilden har Wide-format. Byte av 7401. Credit: Johnny
 
Anubis A Död.

Byte HS-trafo.

Mycket vanligt fel.

Credit: Johnny
Anubis A Död. Byte 5530 Credit: Johnny
Anubis A Ingen bild (vertikalfel), ljud OK. Byte TR7503, R3503, R3509, R3511, R3517, R3519, R3529 OCH R3523. Credit: Johnny
Anubis A Svag kontrastlös bild.
Byt El kond 2448= 47uF 200V.
Credit: Tv-Tjänst
 
CF 1     Foto Chassi CF 1
 
CP90 Servicetips

Vid service löd om HS-transformatorn, särskilt stift 1,2,3,8 och 10.

Löd även om transistorerna pos. 7573 o 7571 i vertikalslutsteget och trafo5763.

CP90 Servicetips

För att återställa Tv:n från "Hotel mode" till normal igen, löd bort de tre kablarna på undersidan samt bygla över de bortfrästa kopparbanorna.  Foto Hotel mode

Ersätt också den avklippta Jumpern 9882.

Om du vill ha kvar "Hotel mode" (Barnsäker Tv) så tillverka en nyckel av en kortsluten 1/4" Telefonpropp som används vid programmeringen, sticks då in i hörlursuttaget. (Ligger man mycket på hotell kan det vara en bra sak att ha i bagaget).

CP90 Död. C2695 2,2n. Foto Chassi CP90
CP90 Död. Om dåliga lödningar på HS-trafon kan säkring 1,6A gå sönder.  
CP90 Död. D6695 (kortslutning).  
CP90 Död. C2679 1nf/2000v.  
CP90 Död. HS-trafon AT2079/10A, lämpliga ersättare HR7503 eller KN-383004.

Om det är kortslutning mellan ben 1-2-3-4-5-9-10 kan man vara säker på att det är trafon.

Ett ej så ovanligt följdfel när detta händer är att säkmots. 3623 8Ω2 brinner av och orsakar en intensivt lysande vertikal linje.

CP90 Ingen bild, högspänning finns. C2691 330µ/25v.  
CP90 Mörk bild. C2495 33nf.  
CP90 Alla manöverknappar funkar utom STORE. Fel i IC7840, kan avhjälpas med att byta R3890 680ohm till 270ohm eller byta IC TMP47C432.  
CP90 TV:n surrar, startar ej.

HS-Trafon.

 

 
CP90 Startar ej (Pumpar). D6702 6,2v Zener.  
CP90 Ingen bild men ljud fanns. TDA3562.  
CP90 Bild saknas (ingen vert avlänkn. vitt streck) ljud OK. Kolla motst.R3623 (8,2 ohm) byt. (sitter intill HS-trafo), kolla även lödn. vid sluttransistorn.    Credit: Lennart
CP90 Tappar minnet. Byt minnesbatteri 2,4volt.  
CP90 Randig bild. C2098 0,47µ i MF-delen. Credit: Mats
CP90 Ingen display, HS Ok. Kolla svart puck i HS delen. Credit: Mats
CP90 Bild lägger sig vid kallstart. C2580 +14V matningen. Credit: Mats
CP90 Vanligt med glapp i Scartuttaget. Löd om.  
 
CP110 Servicetips För att testa nätdelen under drift ryck bort kontakten till avlänkningen R13, anslut därefter en glödlampa 75W/230volt till pluspolen på C2621 och andra sidan av lampan till jord i chassiet.
CP110 Servicetips

Följande spänningar skall finnas från nätrafon sekundärt, mät efter dioderna

Ben10 +25v, Ben14 +140v, Ben11 +32v, Ben12 +15v, Ben13 +9v samt +6v på Emittern av T7728 BC368.

CP110 Servicetips

Vid upprepade näthaverier, byt IC7669 TEA1039, T7665 BUT11AF, T7666 BC337, T7671 BC328, D6667BYD33D, IC7670 CNX82A se vidare till att motstånden 3658 och3659 är hela och montera ett 39ohms motst. parallellt med spole 5656.

Gör dessutom följande:

Se till att C2661 är 2200µ/25V, R3655 22ohm och C2660 1µ/250v polyester samt kontrollera R3660 0,1ohm, om C2657 finns i designen så ta bort denna kondensator, ändra R3661 från 3,3 Ohm till 6,8 Ohm, byt C2666 3,3nF/250V och byt Zenerdioden D6672 6,2V (på sekundärsidan vid Opton), till slut byt även STBY trissan T7739 BC548..

Om Tv:n inte startar efter detta och pin 9 på TEA1039 mäter runt 2V så löd ur T7619 BU508A och mät denna.

CP110 Servicetips

Om anslutningarna på kontaktkortet till avlänkningen som sitter ovanför avlänkningsspolarna har haft kontaktfel kan trafo 5608 gå sönder. Finnes inte reservdel hemma kan trafon lindas om. (Omsättning 40 - 140)

OBS Öst-Väststeget sitter på bildrörsplattan.

CP110 Servicetips Felkoder F1=+12volt saknas, E=Processorfel, 88=Kortslutning i minnesbatteri.
CP110 Servicetips fjärrkontroll RC5913

Foto på fjärren

Sändardioden släpper ofta i lödningarna på denna modellen, för att slippa bryta upp det limmade höljet kan man fuska på det här viset:

1. Stick försiktigt in en skruvmejsel under folien. Foto

2. Genom att rulla skruvmejseln under folien kan man frigöra den utan skador och veck. Foto

3. Hålet skall sitta på följande avstånd, 30mm från sidan räknat och 16mm från framkanten. Foto

4. Med hjälp av lödkolven bränner man ett hål i plasten och skär rent med en mattkniv innan plasten hunnit stelnat. Foto

5. Lödpunkterna är frilagda och klara för lödning, ta bort skruvmejseln och tryck tillbaka folien, klart. Foto

CP110 Servicetips

Uppgradering av kondensatorer

Vid service ta för vana att byta följande kondensatorer, löser mer än 50% av bildproblemen i detta chassi.

C2670 22µ/250V; C2671 22µ/250V; C2633 100µ/25V, C2671 1500/25V eller 2200µ/25V samt C2612 0,47µ/160V.

CP110

Tv.n pumpar en stund och startar efter några minuters blinkande.

100µ/50v på ett litet stående kort i primären, (over-volt sub panel).

Foto Montera kond så här

Ej över effektmotståndet, värmen förkortar livslängden.

Foto Chassi CP110

CP110 Död.

BUT11AF + TEA1039

Mät även R3658 120ohm och R3659 100ohm.

 
CP110 Död. Ben 9 på skall vara c:a 12volt på Pos.7669 TEA1039 om spänningen är under 3volt mät Pos.2656 150µ och Pos.2661 1500µ.  
CP110 Död.

Bytt switchtransistor 7665

BUT11AF i nätdelen.

Credit: LÖK
CP110

Död.

Tv:n började fräsa, slutade fungera med en smäll, även

säkringen i huset gick sönder.

C2656 150µ/385v mätte 0µ, bula på toppen, kondingen var orsaken till felet.

Följdfel:

D6658+D6659 kortis

T7665=BUT11AF kortis

IC7669=TEA1039 defekt

Säkring 1652 1,6AT.

Foto på kondensatorn
CP110

Död.

Kund uppgav att det smällt till alt. fräst till ibland och bilden försvunnit med oregelbundna intervaller.

Kortslutning i T7619 BU508A.

Orsaken var att T5629 släppt i en lödning.

Foto på lödfelet

OBS jag tryckte på trafon för att det skulle synas bättre, från början var det svårt att se utan förstoringslampa.

CP110 Död. Byte C2632 i linjedrivsteget. Credit: Johnny
CP110 Startar ej.

80-100 volt över filterkond.150µ/385v

Byt kondensatorn.

 
CP110

Startar ej.

Diod blinkar (snabbt) i takt med tickandet från nätdelen, HS-Trissan blir het.

Byt HS-Trafo.  
CP110

Startar ej.

Diod lyser ej, knarrande ljud fån nätdelen, HS-Trissan blir het.

HS-Trafo HR6484.

Mätningar:

148Volten mätte 56V.

CP110 Startar ej, display släckt. Om C2611 lossat i en lödning brukar T7619 BU508A gå sönder samt även dra med sig T7600 BF819 = BF759 och säkmotstånd R3599 47Ω.  
CP110 Startar ej, överslag (tomtebloss) från krekskortsbanan till pin 7 HS-trafon och angränsande bana (kraftig lukt). Byte HS-trafo.

Borra eller slipa bort allt son kolat mellan banorna.

Kolla också horisontaltrissan och att isolerskivan inte blivit bränd vilket kan föranleda överslag framöver.

CP110
Säkring 1653 går sönder peridiskt.
Kolla lödningar flyback kond 2610 obs (linje avl transistorn går ej sönder). Credit: Audio Video Service
CP110 Bilden kommer efter en stund, är blek eller försvinner.

22µ/250V Pos.2670

22µ/250V Pos.2621

Om detta inte hjälper och det fortfarande är högt rippel på 140volten, byt Optokopplare CNX62A.

 
CP110 Bilden pulserar och blinkar innan Tv:n blir varm. Byte R3415, C2633.  
CP110 Stänger av sig efter c:a 25 min. C2661 2200µ mist sitt värde. Credit: u.elektronik
CP110 Nätsäkringen (1,6A) går sönder periodiskt.

PTC-motståndet.

PTC96009 Pos.3653.

 

CP110

 

Ingen högspänning.

TR7630 BC337

R3628 6,8ohm

C2633 100µ/25V.

 
CP110 Taggiga konturer.

(Syns bäst på lodräta linjer)

Byt i följande ordning för att bli av med felet:

C2633 100µ/25V

C2670 22uf/250V (+140V)

C2621 22uf/250V (+140V)

C2612 0,47µ/160V

C2671 1500/25V.

 
CP110 Taggiga konturer. När inget annat hjälper, byt HS-trafo. Credit: Stefan
CP110 Ostabil och mörk bild enl. kund. Byte C2621, C2670, C2633 och C2690. Credit: Johnny
CP110

Horisontalfel, inget ljud.

 

Enligt kund blev bilden bättre efter 5 min, men inte helt bra.

C2671 1500/25V det går att ersätta med 2200/25V.

Foto på felet

Kondensatorn mätte c:a 500µ kall.

CP110 Bilden blinkar i c:a 10-20 sekunder vid start, därefter bra. R3415 470kohm på bildrörskortet eller T7413 BC548B.  
CP110 Bilden blinkar när kall. Byte C2279. Credit: Johnny
CP110 Ljuset varierar. D6401 1N4148.  
CP110 Inget ljud. R3672 1ohm (flamsäkert).  
CP110 Tappar minnet, oftast är det kanalinställningen och färgen som först försvinner. Minnesbatteri 2,4v.  
CP110 F0 i displayen, lyder inte fjärr eller knappar.

Byt IC7800 MAB8461P W196 på Textkortet

Om reservdel inte kan anskaffas, ta bort Textkortet.

 
CP110 Displayen visar 88. Kortslutning i minnesbatteriet.  
CP110 Tappat ljudet, kanaler låser inte vid sökning, dålig kontrast. TMP47C432-8189 (alt. -8188) styr mute-funktionen. Credit: Dagge
CP110

Öst-Väst fel

OBS Ö-V steget sitter på bildrörskortet.

R3599 47ohm (flamsäkert)

T7600 BF819.

 
CP110 Öst-Väst fel. C2613 390n.  
CP110 Vertikalfel, vitt streck. Byte C2613, C2633 och R3599. Credit: Johnny
CP110 Vertikalfel, underdelen av bilden fattas. R3572 1,5ohm.  
CP110

Vertikalfel, bilden krympt  några cm från botten och vikt sig.

(Kan bli bättre när TV:n blivit varm).

C2575 680µ/35volt. Vid byte av C2575 mät / byt också C2574 680µ/35V.
CP110 Vitt streck. Byte C2064 + D6065 i MF-modul Credit: Johnny
CP110 Bilden blinkar / blir Röd Blå Grön eller Gul. Löd om IC7260 TDA3562.  
CP110 Färgen "glappar" försvinner och kommer tillbaka. Byte trimkond. 2267 + kristall 1267. Credit: Johnny
CP110 Stänger av sig själv och startar efter en stund Löd om nättrafon + Hs-trafon  
CP110 F1 i displayen. Byte 1653 1,5A + ev. Optokopplaren. Credit: Mats
CP110 F1 i displayen. Byte 1653 + lödning av glappkontakt. Credit: Johnny
CP110 F1 i displayen. Byte C2633. Credit: Johnny
CP110 F1 i displayen. Byte TEXT-kort. Credit: Johnny
CP110 F1 i displayen, horisontalt streck. 12Volt stab kallödd. Credit: Johnny
CP110 F1 i displayen. T7739 BC548 F1 indikerar att +12V saknas, mät säkring 1653.
CP110 Brusig bild med moarémönster som kommer till och från särskilt när Tv:n är kall, TEXT-Tv fungerar ej.

Ta bort TEXT kortet för att lokalisera felet.

Om felet försvinner byt MAB8461P.

Om reservdel inte kan anskaffas, ta bort Textkortet.

Foto på felet
CP110 TEXT-Tv lägger av till och från, dålig synk bilden välter, kan komma tillbaka när man knackar på TEXT-kortet. En liten mikrosprica i en lödning på noll-ohms byglingen (grön till färgen) från ben 16 på IC7830 SAA5231. Samma kort sitter i G110 samt GR2.1 och samma fel uppstår även där.

Inget ovanligt fel.

CP110 TEXT-Tv synkar inte, gröna band rullar över rutan. Spricka i en lödning på en 0 ohms SMD bygling.

Från ben 2 på IC7890 SAA5231 sitter två stycken SMD byglingar, löd om dessa, märkta (000) och gröna till färgen i vissa varianter på detta kortet  finns bara en SMD bygling.

Foto på sprickan

CP110 Randig bild. C2098 0,47µ i MF-delen. Credit: Mats
CP110 Tog ej emot signaler från fjärren, kommandon från panelen OK.

Syra från minnesbatteriet hade läckt in i mottagaren.

Rengör noga och byt batteriet.

Fel frekvenser sändes till IC:n.

IR-Mottagaren

 

Efter rengöring

CP110 Bakgrundsbrus. Byte av 7101. Credit: Johnny
CP110 Display visar fel. Byte µP. Credit: Johnny
 

CTX-S

14CT2006/00S

Död. Ingen spänning på 2330, byt 3291 4,7ohm. Foto Chassi CTX-S

CTX-S

14CT2006/00S

Bilden mörknar och försvinner efter en stunds tittande.

Löd on HS-trafon

Dålig lödning på stift till glödspänning.

 
 
D16 Död, svagt tickande. Byt pos. 7455 Bu508AF, löd om transformator 5451 och HS-Trafon. Foto Chassi D16
D16 Startar ej, inga sekundärspänningar. Byte HS-trafo ersatt med HR6216. Credit: Morgan
D16 Startar ej, (glapp). Kolla ytmonterade resistorers lödningar på vertikalt kort i nätdelen. Credit: Morgan
 
EM2E Olika repkit.

Main Supply Kit

P/N 3122.785.90100

Standby Supply Kit

P/N 3122.785.90110

Line Supply Kit

P/N 3122.785.90120

Foto Chassi EM2E
EM2E Servicetips Hur koppla ur skyddskretsarna? Lyft bort R3403 100Ω SMD. Detta måste göras med eftertanke!!
EM2E Servicetips

SMD-motstånd 3652 22ohm och 3483 100 ohm brända:

Felet orsakas av den stora kylplåtens jordplan som spricker i lödningen!

Vill man försäkra sig om att inte detta felet återkommer kan man helt sonika borra ett hål i flänsen så nära kontakt punkten som möjligt och fästa en liten kabel som man monterat en ringkabelsko på!

Popnita fast denna på kylflänsen eller sätt en plåtskruv, löd andra änden på bottenkortets jord efter att man borrat upp ett lämpligt hål att sticka ner trådarna genom, kabeln bör vara så kort som möjligt för att inte fungera som antenn för störningar. Nu är man garderad mot detta felet för all framtid!      Credit: Kjell

EM2E Startar ej. Byte hor. transistor i HS, BU2520DX. Credit: LAE
EM2E

Startar ej, LED blinkar rött, avbrott i säkringsmotstånd R3460 och R3461, 1 ohm.

S/C i spänningsstab 7906, L4940V85 P/N 482220912334. Credit: Roberto
EM2EAA Stänger av efter en liten/lång stund. Byt optokopplare 7610 alt. 7482 (TCDT1102G). Credit: Claudio
EM2E Vid start vit bild med återgångslinjer, Tv:n går sedan i protect. Byte pos. 7307 TDA6108JF och säkerhetsmotstånd 3341 150R.  
EM2E Startar upp, ljusgrå bild med återgångslinjer och stänger av sig. Byt RGB slutsteg TDA6108JF Pos:7307 samt mostånd 150 Ohm Pos:3341. Credit: Ronny NRS Service
EM2E Om bild blir mörk. Mät stift 7, 8, 9 på kontakt 1940 på CRT panel om lågt ohmtal, byt videoprocessor TDA9330H som sitter i futureboxen. Credit: Ronny NRS Service
EM2E 1. TV:n tänder upp högspänningen och stänger sedan av och led blinkar. Byt trissan 7652 BC847, motstånd 3652 22ohm, 3403 100ohm. Credit: Ronny
EM2E 2. TV:n tänder upp högspänningen och stänger sedan av och led blinkar. SMD-motstånd 3652 22 Ohm avbrott, SMD-motstånd 3483 100 Ohm avbrott.

Uppdatering 2007-04-12

Visar det sig att motstånd 3483 är kasst, så måste man byta opto 7483.

Allt är orsakat av dåligt lödd plåt till jord. Credit: Jonny O

 
EM2E Startar men endast med grå bild och återgångslinjer. Bildrörsfel.

Åtgärd: Mät resistansen mellan R-, G-, B-stiften och stift G1 på bildrörskortet, ska vara mycket hög. Om någon av stiften har låg resistans frilägg det stiftet, starta Tv:n, nu får du bild, dock utan den färg som är bortkopplad.

Credit: LAE

EM2E
Mörk bild, G2 mäter 11V.

Kortslutning i bildröret W76ERF041X044 mellan PIN5-7 och PIN12-7 (G1-G2, GND-G2) mäter 7 ohm.

Credit: JB TV-SERVICE
EM2E
Färgerna blir starka, röd, lila mm.
Omlödning alt byte av IC TDA6108 (CRT kretskort.) Credit: Claudio
EM2E Horisontalt jitter i bilden vid kallstart.

Byt MC33269D på SSB mot LD1117D33 från ST.

P/N 9322.116.74668

 
EM2E Öst/Västfel, för stor bild. Avbrott i SMD-resistor 3483 (pos.D,2) 100R. Credit: Morgan
 
EM3E Start ej från standby.
Byt spänningsstab 7910 LD1085V36
-visade sej efter bytet av stabben att det var överslag i HS-trafon som också fick bytas som troligen hade orsakat felet.
Credit: Martin
EM3E Inget ljud, kondensatorerna 2542 + 2543 sprängda. Byte 7700 TDA7490L + 2542 och 2543 470µF/25V + 7707 BC847B SMD. Credit: Luis
 
EM5E Rödtonad bild med återgångslinjer i bakgrunden. Byt SMD transistor 7500 BC 847B på bildrörsplatta.

Borde vara samma lösning för  gröntonad 7503, eller blåtonad 7506.

Credit:  Roberto

EM5E Lång start upp tid, c:a 30 sekunder, kan också ge en lysande punkt vid avstängning. Kolla 7500, 7503 och 7506 BFS20 P/N 5322.130.42718 på bildrörsplattan.

Felet uppkommer av överslag i bildröret, som skydd emot detta kan man montera tre dioder BAW62 till pin 7, 8 och 9 på kontakt 1940, koppla ihop anoderna och anslut dessa till pin 10.

Den förlängda starttiden uppkommer av att slingan HOP och CRT är avbruten och inte kan stabiliseras, efter c:a 30 sekunder släpper mjukvaran fram bilden trots att slingan inte är stabil.

Gäller apparater tillverkade innan vecka 44 2002, därefter finns dioderna monterade som standard.

EM5E

Produktionsmissar

Mycket slarv verkar vara ett problem på Philips EM5E apparaterna från fabrik!
Vid felet överslag i bildrörshalsen så är det verkligen lönt mödan att noggrant kontrollera: Bildrörshalsen på bildröret, leta efter små metallstrån som kan komma från monteringen av bildrörskontakten denna verkar ha en tendens att hyvla av ett metallspån när kontakten monteras, detta kan orsaka överslag!

HS-trafon på bottenkortet: Kolla lödöarna, här hittade jag avklipp från komponentben som satt i kläm i utfräsningen runt lödöarna, en trolig orsak till överslag och som kan skada trafon., även på andra ställen på bottenkortet låg lösa avklipp och kasade runt !

Credit: Kjell
EM5.1E Bild blir röd, grön, mm. återgångslinjer.   Knacka lätt på bildrörshalsen för att avgöra om den är defekt innan byte av div. komponent.

Credit: Claudio

 
FL1.0 Startade ej, gick i "Protect".

HS-trafofel.

Original 38143, ersattes med HR6581.

Tre gröna indikeringar blinkade några sekunder, därefter blinkade en röd och två gröna indikeringar. Foto Chassi FL1.0
FL1.0 Död, ingen diod lyser, säkring 1250 250mAT sönder.

Trolig orsak att µSOPS havererat.

Mät TS7250 BUX85F om sönder byt följande:

C2260 470pF ändra till 4,7nF,

D6260 LL4148 ändra till BAS32L,

D6262 BYD33D ändra till BYD34G alt BYV95C, TS7270 ändra till BD825 alt. BD829, byt R3250 62R eller 68R, DLLZ-C5V6 och TS7251 BC848 (kan i vissa fall sprängas) samt C2263 330µ/16V och C2261 100µ/35V.

Mätningar:

Vstart (17,5V) = 0V

5standby (5,5V) = 0V

 

Om den gröna dioden blinkar efter start, gå in i servicemenyerna, se manual.

 

Foto på TS7251

FL1.0 Åskdöd. Byte BUT12AF + säkring, trans. 7540, 41, 42, 7480, 81, 7530 samt motst. 3482.  
FL1.0 Stänger av sig.

Omlödning av HS-trafo.

Orsaken var att ben 18 var dålig i lödningen men även 17 och 15 var på gränsen.

Löd därför om hela trafon.

Enligt ägaren kunde man ibland få vänta 10-15 min innan den kunde startas igen.

Foto på felet

FL1.0 Tappar horisontalsync efter en stund. TDA2595.  
FL1.0 Vita ränder i överkanten och 5 cm fattas i nederkanten av bilden. IC7450 TDA3654Q Credit: Håkan
 
FL1.1 Startar ej, går i "Protect".

Tre dioder blinkar i displayen.

HS-Trafo Original 38153 P/N4822.140.10424 ersätt med HR6547 eller KN-35290N.  
FL1.1 Startar ej. Uppsvälld kondensator C2523. Credit: Morgan
FL1.1 Går i "Protect" med ojämna intervaller. Mät C2523 8n2/2000V om den fallit i kapasitans. Oftast är det en liten bula på kondingen om det är den blå varianten, Tv:n startar vid värden runt 7nano eller lite lägre.
FL1.1 Startar ej. Sprucken karamellkond. C2504 Credit: Morgan
FL1.1 Blinkar i displayen. Dåliga lödningar till HS drivningen. Credit: Mats
FL1.1 Bilden kryper upp i underkant efter varmkörning. Vert-Ic TDA3654Q Credit: Morgan
FL1.1 Öst/Väst-fel - för stor bild. Transistor 7610 2SA1359. Credit: Morgan
FL1.1 Öst/Väst-fel - bilden svänger in i sidorna. Transistor 7540 BC848C + 7542 BC857C (båda SMD) kortslutna. OBS ! I schemat är 7542 felmärkt med BC848C, skall vara BC857C.
 
FL1.6 HS kommer en kort stund, wide-led tänds efter ett tag, går sedan i STBY. Byte TDA3654Q. Credit: Per-Olof
FL1.6 Ingen mottagning, bara brus (bild kan anas i bakgrunden), PIP bilden OK.

Sätt antennsladden direkt i Tunern för att utesluta fel i antennsplittern.

Ny Tuner FQ816 P/N 4822.210.10754.

Antennsplittern matas med +12V genom den tunna ledningen.
FL1.6 Två vertikala gröna linjer i bilden. +5V var för låg, berodde på felaktig kondensator 2537. Credit: Per-Gunnar
 
FL1.7 Tv virker ikke man der lys nå man tænder så kommer grøn lys
på led man slukker igen.
TDA3654Q  DEFEKT. Credit: u.elektronik
 
FL2.16 Startar ej, röd diod lyser. HS-Trafo P/N 4822.140.10443 = HR6538, i 29" varianten sitter det en P/N 4822.140.10479 = HR6607.

Foto Chassi FL2.16

Vid detta felet hörs ett svagt vinande vid start från nätdelen som avklingar efter några sekunder, i startögonblicket går 140 Volten upp men faller direkt.

 
FL2.26 33" Stängde av sig enl. kund med tätare och tätare intervaller, nu svår att starta. Lödfel i anslutning till transformator 9522. Foto Chassi FL2.26
 
G90AE

Enl. kund.

Blixtrade och dog.

Lödfel Diodsplit-(HS-Trafo). Foto Chassi G90AE
G90AE Död. Byt T7625, IC7614, + nätsäkring.  
G90AE Död. Byte 7470 +1600  
G90AE Död. 1600, 7625, 7614.  
G90AE Lyser F7 låst när varm. Byte µP TMP47C434N-3555.  
G90AE Vol ökar av sig själv, tappar TEXT läge, byter kanal. Byt µP (Processor).  
G90AE Efter 20 min går det inte att byta kanal. Byt µP.  
G90AE Håller inte kanalerna, byter själv kanal. Byt µP.  
G90AE Ljudet borta ibland, endast snö ibland. Byt µP.  
G90AE Vertikalfel, ränder i överkanten. Byte 3570 8,2ohm, kan orsakas av lödfel i Diodsplit.  
G90AE Vit bild med återgångslinjer. Byt R3570 + omlödning av HS-trafo och Nät-trafo.  
G90B Svart skärm, diod lyser grön, bilden växer fram efter någon minut vid kallstart. Kraftigt rippel över C2660 680µ/16V, 8Volten.Det går bra att öka värdet på C2660 upp till 1500µ. Foto Chassi G90B
 
G110 Servicetips För att testa nätdelen under drift, ta ur kontakten G15 och anslut en glödlampa till +148volten och jord.
G110 Död. Bytt switchtransistor 7625 BUT18AF i nätdel.

Foto Philips G110

Credit: LÖK

G110 Död. Bytt 7545 BU508AF.  
G110 Död. Bytt 7545 BU508AF och 2546 (flyback).  
G110 Död, rök från bakstycket. Byte flyback 2546.  
G110 Död. Byte C2545, C2546, T7594, T7593 och motst. 3596.  
G110 Död. Byte BUT18AF, 2545, 2546, 7594, 7593, 3596, 3595.  
G110 Död. Byte 7594, 7593, 3596 15ohm, 3525 10Kohm, 2545 1,2nF.  
G110 Död. Byte 1600, 7625, 7614, 7654.  
G110 Död. Byte 3601, 1600.  
G110 Död. Byte 1534 och lödning linjedrivtrafo.  
G110 Död. Byte 5545.  
G110 Död. Byte 7612, 7615, 7625, 7614, 1600, 7654.  
G110 Död. Byte 1600, 6602, 6603, nätsäkring, likriktarbrygga, 7445, 2545 i linjeslutsteg.  
G110 Död.

Defekt på primärsidan,

1600 2AT, 3616 100ohm 1/4W, 7625 BUT18AF, 7612 BC848, 7615 BC858, 7616 BC368, 6617 BZV85C5V1, 7614 CNX83.

Defekt på sekundärsidan.

7654 BC817, 7545 BU508AF, 7504 BC848, 2545 8,2nF/2KV, 3596 15ohm 1/4W.

 
G110 Död. Byte 2550 390nF/250V samt BU508AF i horisontaldelen.  
G110 Död. BU508AF, BUT18AF samt flyback 8,2nF/2KV.  
G110 Död. BUT18AF + nätsäkring + TDA8415(NICAM)  
G110 Död. Byte drivtrafo 5541.  
G110 Död. T 7545 BU508AF, C2546 8,2nF
C 2594 10uF, C 2593 10uF
R 3593 och 3594 samt D6594 BYD74D.
Credit: Josh
G110 Död, åska. µP + Minne +µP Chroma + Diod BY299 till 148V + Thyristor 6670.  
G110 Död, hoppar i kanaler, färg i kanten. Byte motst. 3593, 94, 95, 96, 98, trans 7594, 93 samt elyt. 2594, 93 och diod 6593.  
G110 Död.

Nätdel renoverad med Philips repsatser

SBC7020 och ES7059.

Credit: LÖK
G110 Kippar, HS-Trissan blir mycket varm. Ny HS-Trafo. Vid HS-Trafofel och fel i HS-transistorn kolla alltid 2546 8,2n.
G110 Startar ej, knarrande ljud från HS-trafon. HS-Trafon, orig 37554 ersätt med HR6213 eller KN-35001N.  
G110 Död. HS-Trafon, orig 37554 ersätt med HR6213 eller KN-35001N.

Lysdioden visar inga tecken på att blinka till vid start, +148Volten är bara +20V, efter bortlödning av Pin 3 på HS-Trafon stiger spänningen till +40V.

Lamptestet OK.

G110 Död. C2550 390n/250V, 1534 315mA, T7533 2SA1359 samt HS-Trafon. Kundberättade att det blivit ett lodrätt streck och efter en stund dog Tv:n helt.
G110 Startar ej. T7284 BC858 sönder. Löd loss Pin 3 på Hs-Trafon om +148Volten blir normal igen och linjedrivningen återkommer löd tillbaka Pin3 och ta bort R3281, om TV:n startar byt T7284 till ljudets protectkrets.
G110 Död, pucksäkring 1601 avbränd, U1 ~20V. Kortslutning i diod 6644 i sekundären. Credit: Morgan
G110 Startar ej.

Kolla +30 volten

Om denna är c:a +11 volt

misstänk D6653.

 
G110 Nättransistor går sönder efter några dagar. Avbrott i T7654 BC817.  
G110 Startar ej (luktar ofta lite bränt när felet uppstår). C2545 2n2/2000v. Foto på kondensatorn
G110 Stänger av sig själv. Byte 2546, 2506.  
G110 Stänger av sig själv.

Dålig lödning Pin 18 på HS-Trafon, vid detta felet är det mycket noga att kolla / byta 2546 flyback-kondensatorn, den brukar vara skadad.

Foto på lödningen Obs allt kolat material måste bort, detta är ledande.

Foto på utlödningen  Här använder jag varmluft för att hjälpa tennsugen, med denna metoden tar det bara 1 min att löda ut trafon, kan annars vara svårt pga. nitarna i hålen.

Foto på kolningen

Foto efter rengöring  Rengör med en vass kniv och rundfil om kolet har spridit sig under kretskortsbanan måste det bort.

Foto på ny ledare

Foto klar för lödning  Förankra tråden noga genom att vira den runt komponentbenen, gör två varv på HS-trafons ben.

Lämplig tråd kan man ta från en HS eller G2-kabel.

Foto efter lödning

G110 Vid avstängning med fjärr slocknar lysdioden, kan dock startas igen med nätbrytaren. Zenerdiod D6657  
G110
Det går inte att gå till Stand-By läge med fjärrkontrollen.
TV:n slår ej av.
Prova och byt Thy. 6670 (SFOR5D43) Credit: Sune
G110 F4 och bara snö i rutan. µP IC7720. Credit: Calle
G110 Bilden förskjuten i sidled, Tv:n puffar lite då och då. Byte Pot. 3595, T7594, T7593, samt omlödning linjedel.  
G110

Intermittent bortfall av bild och ljud (period 10 min-3 tim), lysdiod släckt vid vid bortfall.

Tv:n måste stängas av för att komma igen.

Dålig lödning på primär-

lindning på HS-Trafo5545.

Credit: LÖK
G110 Stannar ej vid kanalsökning samt kroma o synk saknas. Folieskada eller glappkontakt i lödningar till NICAM-kort. Credit: Mats
G110 Ränder i bild, glapp. Byte C2500 i vertikalen.  
G110

Vertilalfel, bilden kryper upp i nederkanten, testbilden blir äggformad.

C2509 2,2µ/50volt. Foto kraftigt Vertikalfel
G110 Vertilalfel, bilden kryper upp i nederkanten, testbilden blir äggformad. C2506 680µF/40V. Credit: Krister
G110 Vertikalfel, streck över bilden efter c:a 5min. därefter svart skärm. TR7500 BC337.  
G110

Vertikalfel.

Vitt streck periodiskt.

TR7530 Tempersturkänslig. Credit: Mats
G110 HS-Trissan blir mycket varm, trots Trafobyte. Misstänk någon spole i kretsarna till avlänkningen (kortslutna varv).  
G110 Öst-Väst fel. Vid justering med pot.3525 10kohm blir bilden antingen för bred eller för smal. Byt pot.  
G110 Bilden för bred, går ej att justera. Pot 3525 helt död. Credit: Mats
G110 Dålig kontrast. Byt T7413 BC856 SMD på bildrörskortet.  
G110 Återgångslinjer.

Kolla IC7465 TEA5101

och R3375 180ohm.

 
G110 Svart bild (Öka G2=Grå). Byt Chroma µP TDA8390.  
G110 Grå skärm, återgångslinjer ibland. Byte ChromaIC + CTI-Krets.  
G110 Synkar inte. IC 7470 TDA2579.  
G110 Går ej att justera Hor-fas. Byte T7593, T7594.  
G110 Horisontalfel ej justerbart. Byte 3596, 3595, 7593, 7594.  
G110 Stannar inte vid sökning. IC TDA2579A, kolla (byt) C2451 100n SMD. Vid signal skall Pin13 vara 9v, ingen signal 0v.
G110 Sned bild. Byte 2509.  
G110 Bild ligger vid kall. Linjeosc. TDA2579. Credit: Mats
G110 Linjäritetsfel. C2506, storleken kan variera, 470µ eller 680µ. Credit: Mats
G110 Snöig bild / tappar kanalerna efter en stund, kan blir bättre när man vickar på kontakten till Tunern. Dåliga lödningar i Tunern. Var noga med att löda om alla jordpunkterna.  
G110 Tappar minnet. Oftast 7770 ST24C02CP.  
G110 Håller ej bildbredden. C2526 6,8n; R3526 82kohm; R2527 1,2Mohm. Credit: Mats
G110

Zoomar i bredd beroende på bildinnehåll.

Zoomar också kraftigt vid justering av G2.

C2526 6,8n SMD, denna blir ledande. Foto på komponenten
G110 Svart fält (några cm) till vänster på bildrutan. SMD transistorer TR7594=BC848; TR7933=BC858.  
G110 Går ej att flytta bilden i sidled.

C2593 o C2594=10uF
T7593=BC858

T7594=BC848
R3593 =1ohm
R3594 =1ohm
R3596=15 ohm
C2551=0.47uF
C2549=390nF

För att vara helt säker på att felet avlägsnas bör allt detta bytas, dock inte i alla fall.

Credit: Morgan

G110 TEXT-Tv lägger av till och från, dålig synk bilden välter, kan komma tillbaka när man knackar på TEXT-kortet. En liten mikrosprica i en lödning på noll-ohms byglingen (grön till färgen) från ben 16 på IC7830 SAA5231. Samma kort sitter i CP110 samt GR2.1och samma fel uppstår även där.

Inget ovanligt fel.

G110 TEXT-Tv synkar inte, gröna band rullar över rutan. Spricka i en lödning på en 0 ohms SMD bygling.

Från ben 2 på IC7890 SAA5231 sitter två stycken SMD byglingar, löd om dessa, märkta (000) och gröna till färgen i vissa varianter på detta kortet finns bara en SMD bygling.

Foto på sprickan

G110 TEXT-Tv fungerar ej. Byte 2509, 2832.  
G110 Felmeddelande i vänstra hörnet F2 + släpper kanalerna. Byte SMD 7593, 7594, motst. 3596, pot. 3595, kond. 2546, + lödning av glappkontakt.  
G110 F2 kommer ibland på skärmen. IC7040 PCF8574AP NICAM-Modul, kan även vara fel i TEXT-Modulen, eller Sockelglapp.  
G110 F2 + ljud försvinner. Fel Nicam modul, ev. glapp. Credit: Mats
G110 Blå bild. 7465 Chromaslutsteg.  
 
GFL2.20 Startar ej, STBY lampan blinkar. Pucksäkring 1012 315mA sönder. Credit: Morgan
 
GR1-AX Servicetips Under felsökning i apparaten anslut INTE någon sorts prob till Gate på MOSFET 7610, detta kan störa funktionen och leda till skador och i värsta fall ett totalt haveri.
GR1-AX Servicetips Vid nätdelsfel i någon av komponenterna R3616, R3680, R3614, MOSFET:en 7610 eller Zenerdiod D6610, byt alla uppräknade komponenter.
GR1-AX Startar ej. Sluttrissan BUT12AF + pos.2523 6µ8 vid HS-Trafo. Foto Chassi GR1-AX
GR1-AX Död. Byte HS-Trafo.  
GR1-AX Död. Byte 6523.  
GR1-AX Död. Byte NV-Minne och C2505, C2515.  
GR1-AX Död. L5524 och C2523 6,8µ/63V, defekta. Credit: u.elektronik
GR1-AX Startar ej. Vertikal IC TDA3653.  
GR1-AX

Startar ej

efter åskväder.

Pos.6613 BZX79C15.  
GR1-AX Startar ej.
IC 7020 stift 7 kolla om dessa har förbindelse åt båda hållen, hade folieskada där  annars finns ej 9v efter startögonblicket och apparaten startar ej.
Credit: Mats
GR1-AX Död efter åska. Byte Thyristor 6641, Zener 6613.  
GR1-AX Startar ej. Läckage i dioderna 6643 och 6644. Credit: Markör RTV
GR1-AX Svårstartad, bild blinkar, ostabil med streck i bilden, oljud från HS-trafon. Pos.2523 6,8µ/63v.  
GR1-AX Svårstartad.

Sprucken spole L5524 (synligt).

Partnr. 4822.156.21293

Credit:Morgan
GR1-AX Söker upp kanaler ok, men det går ej att låsa på prog. plats. fel i IC 7785 = 24C02AB1 Credit: Lennart
GR1-AX Går ej att öppna minnet och programmera. IC7700 TMP47C434N.  
GR1-AX Ingen färg, brummar. Byte L5524.  
GR1-AX Driver i kanalinställningen. D6702 ZTK33B.  
GR1-AX Ingen bild men kanalsiffrorna syns i bilden. Kolla pos.2045 22nf.  
 
GR2.1 Skyddskretsarna och deras funktion.
GR2.1 Servicetips Vid alla fel ta för vana att titta om kondensatorerna C2660, C2640, C2641 läcker, alla 1000µ/25V, se foto på läckaget, det bildas pölar runt dessa: Foto 1  Foto 2
GR2.1 Servicetips, utökad info på ovanstående.

Ju fler GR2.1:or jag ser gör att jag måste utöka antalet kondensatorer som skall bytas vid verkstadsbesök för att förhindra framtida fel, ingen större kostnad materialmässigt och är bytta på under 5 min om de inte läckt.

Kolla följande: C2456 100µ/25V sitter vid IC7470 TDA2579B, läcker denna så rinner elektrolytvätskan in under IC:n och då kan obehagligheter hända eller har hänt.

Kolla också C2411 330µ/16V (sitter på bildrörsplattan), C2539 330µ/16V, C2506 680µ/35V, C2551 1µ/160V, C2675 680u/40V samt C2580 1000µ/25V.

GR2.1 innehåll i SOPS-KIT 1600 2AT; 6602-6605 1N5062; 6617 BZV85-C5V1; 7625 BUT12AF; 7614 CNR50 (selected); 7600 TDA8385.
GR2.1 Död. Bytt konding 2545 1,5nF i primärkretsen vid HS-Trafo. Credit: LÖK
GR2.1

Död

Lysdioden släckt.

Pumpar någon gång vid tillslag.

Kondensator pos.2545 1,5n sprucken (blivit ledande). Foto GR2.1
GR2.1 Startade ej, mycket svagt tickande. Kortslutning i 2545 1,5n/2kv.  
GR2.1 Död. HS-trafo och D6669.

Enligt kund så sa det POFF.

Credit: Johnny

Gr2.1 Död. Byte D6602 - D6605 likriktardioder. Credit: Johnny
GR2.1 Död. Byte 7625, 7614, 1600, 6670. Credit: Johnny
GR2.1 Död. Byte av T7545, D6546, D6547, C2546, T7543. Credit: Johnny
GR2.1 Nättrissa + Opto:n  går sönder. Byte motst.3625 560Kohm + Thyristor 6670 TAG102. Credit: Johnny
GR2.1 Död. Kortslutning i HS-kabel. Credit: Johnny
GR2.1 Död.

T7545 BU508AF kortsluten.

 

Orsak: Leta efter dåliga lödningar på HS-Trafon speciellt ben 1 och 2 eller flybackkondensatorn C2546, har aldrig sett att denna transistor havererat på egen hand.

Foto Ben 1 HS-Trafon

Foto Lödning Flybacken

GR2.1 Chippar.

Säkring 1534 315mA.

Kontrollera C2559 100µ/25 så denna inte har läckt ut vätska på kortet.

Om kondensatorn läckt, gå till felbeskrivning:

Öst-Västfel, bilden mycket för bred.

Måste åtgärdas före start !!

GR2.1 Chippar snabbt, dioden blinkar snabbt grönt. Trafo 3549 lossar i en lödning och drar med sig transistor 7533 2SA1359 och sökring 1534 315mAT.  
GR2.1 Chippar snabbt. Kortslutning i HS-kabeln. Dra upp kabeln ur HS-trafon och se om Tv:n startar.
GR2.1 STBY dioden lyser, börjar blinka vid startförsök. IC7470 TDA2579. Credit: eskill 1
GR2.1 Startar ej, 300 V efter likriktning varierar, ej dålig nätkondensator. Byt likriktarmodul litet kretskort som sitter på höger sida sett bakifrån. Alternativt kan modulen repareras, byt PTC motstånd (3601) och ev. dioderna. Credit: LAE
GR2.1 HS-Trafokrasch. För stor bild, D6591. Credit: Mats
GR2.1 Slår av, mest vid kallstart. Optokopplare CNR50 Credit: Mats
GR2.1 Slår av. Byte 7533 2SA1359. Credit: Johnny
GR2.1 Slår av periodiskt. Byte R3663 4,7Kohm till 5,6Kohm + thyristor 6670. Credit: Johnny
GR2.1 Nät-transistorn går varm, ev. fuse 1534 sönder. Kondensator C2550. Credit: Morgan
GR2.1 Osynkad bild. Byt IC 7470 (TDA 2579B). Credit: LAE
GR2.1

Mottagningen driver.

(Signalstyrkan instabil eller försvinner helt).

Dålig lödning i Tuner 1000 UV916 i närheten av VCO´n. Credit: LÖK
GR2.1
Bilden startar förstorad i vertikalled för att efter ca 5 min återgå till normal storlek.
Byt läckande elyt C2456 och rengör kretskort, speciellt under C2471 och ev under IC7470. Credit: LÖK
GR2.1 Vertikalfel, nedvikning i överkant och dålig bildhöjd. 7502 och / eller 7503. Credit: Ingvar
GR2.1 Vertikalfel, bilden viker sig lite i överkanten när kall. C2502 22µ/50V. Brukar reda till sig efter några minuter, beroende på konditionen på kondensatorn.
GR2.1 Vertikalfel, 10cm av bilden fattas uppe och nere. C2502 22µ/50V och R3540 56Ohm SMD (sitter på lödsidan). C2502 har läckt ut elektrolytvätska på kopparsidan och skapat överledning mellan banorna, rengör kortet noga och skrapa bort alla rester av elektrolytvätskan.
GR2.1 Bilden för bred på ljusa bilder. Byt C2526 till 10nf. Credit:Morgan
GR2.1 Startar, men lyder ej fjärr / manöverpanel. Prova att avlägsna Text-modulen. Credit:Morgan
GR2.1 Öst-Västfel, bilden mycket för bred.

Byt C2559 100µ/25v.

Oftast räcker följande åtgärd.

Mät / byt R3551-3553 alla 560ohm.

OBS R3553 är ett flamsäkert motstånd.

Mät också R3585 15 eller 18ohm flamsäkert.

C2559 100µ/25 läckt ut elektrolytvätska på foliesidan med överslag mellan banorna som följd. Skrapa noga bort allt förkolnat under brända banor och bygla med en tråd. Rengör också kortet från övriga rester av läckaget, fiberpenna är lämplig till rengöringen.

Foto på läckaget

Foto efter rengöring

GR2.1 Öst-västfel, går ej att justera. Byt transistor 7533, 2SA 1359, den kan ibland sitta på crt-kort normalt på baskort. Credit: LAE
GR2.1 Öst-Västfel, bilden går inte att justera till full bildbredd med pot. 3525. Byt potentiometer 3525. Detta felet är inte ovanligt efter fel i C2559 med tillhörande överslag.
GR2.1 Röd bild. Orsak IC 7710 = minnet (byt). Credit: Bertil
GR2.1 Ljud men ingen bild, glödspänning fanns. C2641 läckt kraftigt, två foliebanor var avfrätta.

Foto C2141 innan rengöring

Foto C2641 efter rengöring

 

GR2.1 TEXT-Tv lägger av till och från, dålig synk bilden välter, kan komma tillbaka när man knackar på TEXT-kortet. En liten mikrosprica i en lödning på noll-ohms byglingen (grön till färgen) från ben 16 på IC7830 SAA5231. Samma kort sitter i CP110 samt G110 och samma fel uppstår även där.

Inget ovanligt fel.

GR2.1 TEXT-Tv synkar inte, gröna band rullar över rutan. Spricka i en lödning på en 0 ohms SMD bygling.

Från ben 2 på IC7890 SAA5231 sitter två stycken SMD byglingar, löd om dessa, märkta (000) och gröna till färgen i vissa varianter på detta kortet finns bara en SMD bygling.

Foto på sprickan

GR2.1 Blinkar i bilden/Text Tv går inte (synkar ej). SAA5231 på Textkortet.  
GR2.1 Brusar i ljudet mono o stereo samt ljudbortfall på Nicam-ljudet. C2100 1uF/50V i Nicammodulen. Credit: Anders O
GR2.1 Inget ljud i Vä. högtalare. Avbrott i 2245 22nF/50V. Credit: Johnny
GR2.1 Glapp i Hö. högtalare. Byte hörlursuttag. Credit: Johnny
 
GR2.2 Servicetips

I avlänkningskretsarna skiljer sig komponentvärdena åt på olika modeller se lista:

GR2.2 KOMPONENTVÄRDEN

GR2.2 innehåll i SOPS-KIT 1600 2AT; 6602-6605 1N5062; 6617 BZV85-C5V1; 7625 BUT12AF; 7614 CNR50 (selected); 7600 TDA8385.
GR2.2

Tv:n startar ej.

Pulserande horisontellt streck.

C2580 1000/25V +

Säkring 1580 1.6A.

Foto Chassi GR2.2
GR2.2 Död, inget lyser, det surrar till lite svagt i nätdelen (Protect). Byt 7545 BU508AF (kortslutning), kontaktfel på kortet till avlänkningen på bildrörshalsen. Vanligt fel !! Foto på felet

Kunder brukar ange att det luktat bränt (svavel) när felet inträffar.

GR2.2 7545 (hot) brinner upp. Kassa lödningar på lilla kortet på bildröret för H-lindning.
Bytte även 2545 1,5n/2kv 6546 BY228 6547 BYW95C.
Credit: Janne
GR2.2 Nättransistorn havererar omedelbart vid tillslag. Kortslutning i likriktardioden för matningsspänningen till vertikalslutsteget 6675, det var även fel på ena sluttransistorn i vertikalen 7503. Credit: Conny
GR2.2 Död. Byte 5545, 6591, 6560, 3324. Credit: Johnny
GR2.2 Död. Byte HS-trafo, BU508, D6592, D6591, D6315 och R4330. Credit: Johnny
GR2.2 Död.

Byte 7600 TDA8385 defekt.

Sekundärspänningarna låga, varierade, 148Volten var 20V, 5Volten var c:a 2V, ej överbelastad.

Credit: Johnny

GR2.2 Död nätdelen tickar.

Flyback kondensator 11nF/1600V bränd vilket orsakar att BU508AF går sönder.

Byt alltid båda samtidigt !!

Credit: Jonnyk
GR2.2 Död nätdelen tickar. Orsak C 2550 390nf/250v. Credit: Bertil
GR2.2 Död nätdelen "chippar" en gång/sekund C2545 (1,5nF) spräckt, bränd och hade börjat leda. Credit: Hazze
GR2.2 Startar ej, "chippar" till en gång, sedan STBY.

Fel på HS-Trafon.

Vid upprepade startförsök blir linjetrissan 7545 varm.

Credit: Calle
GR2.2 Chippar en gång per sekund. Byte HS-trafo P/N 4822.140.10414 eller HR6483. T 7545 blir inte varm och det ringer till tyst i takt med pumpningen i HS-trafon.
GR2.2 Chippar till 1 gång varannan sekund. C2611 68µ minskat i värde. Credit: Calle
GR2.2 Ett svagt pip hörs 1 ggr/sek. C2550  390n/250v.

Ena benet satt löst och bränt, benet syntes som en utbuktning på ena kortsidan.

Credit: Janne

GR2.2 Startar ej, stendöd. IC7614 CNR50 optokopplare sönder. Credit:Morgan
GR2.2 Startar ej. På pin 8 7614 var 1,2V (skall vara -4,5V), avbrott mellan pin 5 och 6 på CNR50. Credit: Johnny
GR2.2 Nätdelstrissan går sönder efter c:a 1/2 minut. Sätt dit ett SOPS-KIT, byt också Thyristor 6670 E0102 för att vara riktigt säker.  
GR2.2 Ingen display, död, 140V finns. STBY thyristorn 6670 TAGEO102. Credit: Jonnyk
GR2.2 Död, STBY-diod blinkar. Byte Z6664 10V i nätdel.  
GR2.2 Led blinkar grönt, Tv:n startar ej. Säkring 1534 315mA löst ut, C2549 470n/400V helt mist sitt värde.  
GR2.2
Led blinkar rött vid start, lyser fast i STBY, säkring 1534 315mA avbrott.
Efter byte av 1534 blinkar led rött med horisontalt vitt streck, 32 Volten var 0,7V vid T7540.
TDA2579 sönder och motstånd vid T7455 lossat pga. värme.
Credit: Mats
GR2.2 Svart bild med vita återgångslinjer & lysdioden blinkar hysteriskt gult. Resistorerna 3336 & 3337 hade brunnit av till +14D spänningen.

Den troligaste orsaken till felet är att bildrörets jord fjäder hade lossnat & trillat ner på kortet & kortslutit +14D spänningen.

Credit: Fagge

GR2.2 Bilden var helt ur sync "snurrade & rullade åt alla håll & kanter".
Boven var en IC TDA2579  pos:7470.
Credit: Fagge
GR2.2 Ostabil bild "zoomar in och ut". Byt Diod D6591 1N4148. Credit: Martin
GR2.2 Stänger av sig, går ej att starta igen på en stund. Kolla lödningar på HS-trafon speciellt pin 1 och 2. Foto Pinne 1 på HS-trafon
GR2.2 Stänger av sig själv. Byte HS-kabel. Credit: Johnny
GR2.2 Stänger av sig själv. Byte CNR50. Credit: Johnny
GR2.2 Bilden är för bred. Kolla D6591 och R3585 Credit: Claudio
GR2.2 Blått streck. Byte trans. 7502, 7503, 7500 samt motst. 3501 och 3503. Credit: Johnny
GR2.2 Vertikalfel vitt streck. Byte 3503 1,2ohm 1/3W och 3501 75ohm 1/4W. Credit: Johnny
GR2.2 Vertikalfel vitt streck. Byte T7502 samt R3503. Credit: Johnny
GR2.2 Vertikalfel, 10cm av bilden fattas uppe och nere. C2502 22µ/50V och R3540 56Ohm SMD (sitter på lödsidan). C2502 har läckt ut elektrolytvätska på kopparsidan och skapat överledning mellan banorna, rengör kortet noga och skrapa bort alla rester av elektrolytvätskan.
GR2.2 Ingen bild. Byte 7421 BC858. Credit: Johnny
GR2.2 Röda, gröna och blå horisontella ränder längst upp i bilden. Kondensator 2502 22µF750V tappat värde. Credit: Lars
GR2.2 Flimmer eller återgångslinjer i RGB. Byte 1ohm SMD 3309, 3338, 3368. Credit: Johnny
GR2.2 Dålig bild, (blaskig) utan riktig kontrast. Byte Optokopplare CNR50.

Mätningar:

148V var bara 134V. Efter en lätt kylning på Opton i avstängt läge, så startade inte Tv:n, gick i Protect.

Efter byte av Opton och injust. av spänningen återfick bilden sin riktiga kontrast.

GR2.2 Vid mycket ljusa partier i bilden så uppträder horisontella bildstörningar på vissa delar av bilden, även stereoljudet påverkas (hackar) monoljudet påverkas ej. Byt HS trafo. Credit: Ingo
GR2.2 Myror över bilden. C2630 100µ/160V. Credit: Mats
GR2.2 Slår av och sedan på igen c:a var 15 min. Byte 7625, 6617, 7614, 7600. Credit: Johnny
GR2.2 Inget ljud. Byte 7240. Credit: Johnny
GR2.2 Inget ljud, fungerar via SCART. Kortslutning pin 16 på 7708 TMP47C1637N-U241.

Pin 16 på µP 0V, skall vara 4,6V vid bild.

Credit: Johnny

GR2.2 Ljudet går ej att höja / sänka fast i en position. CPU:n TMP47C1637N-U241 Credit: Elektronik Service
GR2.2

Ljud försvinner efter en stund, ersättes med brum, ljudet kan också komma tillbaka.

När ljudet försvinner visar displayen omväxlande STEREO-MONO FM.

Byte TDA3857 på if/sound-kortet. Credit: jonnyk
GR2.2 Brusig bild ibland. Omlödning av anslutning i Tunern.

Foto på felet

Kunder brukar uppge att det blir bättre bild om de ruckar på antennsladden.

 
GR2.3 Bild och ljud försvinner periodvis, skärmen svart, OSD fungerar. Genomplätteringar i kretskortet  på IF Sound modul blir glappiga, mät på motstånd 3109 för att se om ~13V finns. Foto Chassi GR2.3
GR2.3 Ljudet försvinner och det blir ett brummande ljud. Kolla lödningar på drossel 5123 och 5124 de sitter högt upp på kortet och man kommer lätt åt dem utan att behöva löda loss hela kortet. Credit: Benny
 
GR2.4 Servicetips Komponentvariationer mellan modellerna. GR2.4 KOMPONENTVÄRDEN
GR2.4 Pumpar svagt. T7545 = BU2520. Foto Chassi GR2.4 AA
GR2.4 Svårstartad vid start med strömbrytaren, luktar starkt av bakelit. Strömbrytaren. Foto Strömbrytaren lödsidan

Foto Strömbrytaren bortlödd

GR2.4

Startar ej

148 Volten är bara c:a 75 volt, 2550 680n/250 mäter bara 10nF, säkring 1534 315mA har löst ut.

Byt pos 2550 680n/250v

Byt pos 1534 315mAT

Byt pos 6561 BZX56C68.

 
GR2.4 Segstartad, bild o ljud kommer efter 5-10min. Bytt kond C2620 68nF/100V i nätdel, primär. Credit: Olle
GR2.4 Lysdiod släckt, nätdelstrissan svänger inte. Start upp kondensator C2620 68nF sönder.  
GR2.4 Lysdiod släckt, nätdelen i "Protect".

Troligen HS-trafofel.

4822 140 10499  21"

4822 140 10501 25"/28"

GR2.4

Midja på bilden, E/W fel.

E/W diod visar kortis vid mätning på plats.

Transistor BD 440 på bildrörsplattan på en plåt.

Credit: Mats
 
K11 Nostalgi.   Foto Chassi K11
K30 Nostalgi.   Foto Chassi K30
K35 Nostalgi.   Foto Chassi K35
K40 eller System 4 Nostalgi.   Foto Chassi K40
K40 HS startar ej. Byt IC 7200 (TDA 3576B).  
K40 Går i standby då och då.
Ostabil spänning från 5V stab samt 25V
-Byt 7114 L7805CV och D6110-6113 BAX14 samt 2115 2200µF och 2116 470µF.
Credit: Martin
K40 Bilden fladdrar i överkanten, viker sig åt sidan. Byte av C2202 33µ/16V samt C2195 1µ/63V.  
K40 Bilden kroknar vid kontrastrika bilder. Byt lytar 2192=22uF35V, 2193=1uF50V, 2201=150uF16V Credit: Lennart
K40 Päronskalle. Byte C2123 47µ/10V.  
K40 Vertikal bildhållning låser i fel läge. Byt C2206= 10uF 50V. Credit: Lennart
K40 Öst-Västfel, sidorna krokiga, ej symetriska. Byte C2171 1µ/63V.  
K40 Inget ljud från Tuner, Scart OK, bild OK. T 7180 BC548C kortsluten, sitter på "SOUND" modulen. Credit Martin
K40 Inget eller mycket svagt ljud som ej går att höja. Kondensator 2128 330µ/16V blivit ledande. Kondensatorn sitter på slutstegsmodulen i stereovarianten.
 
L01.1 Startar ej, kippar. Linjeslutsteg 7460 BU4508DX kortsluten, orsakat av lödfel på linjedriv-trafon. Credit: Morgan

Foto L01.1

L01.1 Startar ej, kippar. 7460 BU4508DX sönder pga. att  C2455 47µF/25V fallit kraftigt i värde. Vid dessa fel brukar kunden klaga på att bilden svängt in i sidan en tid samt att det tagit lång stund innan Tv:n startat.
L01.1 Död. Nätdelsfel, byte SOPS-Kit P/N 3122.785.90600. Foto på lödsidan av skadad komp
L01.1 Knäppande ljud - Tv:n stängs av. Överslag i bildrörssockeln. Credit: WVAB
L01.1 Går i standby efter några sekunder. Byte C2563 100n. Vid normal drift skall basen på transistor T7561 mäta -3,2V.
L01.1

1. Startar en kort stund, därefter börjar relä 1400 klicka.

2. Drar under startförsöket mycket mer ström än de normala c:a 0,7A på Variacen.

3. BU4508DX blir mycket varm.

4. Gör man upprepade startförsök i snabb takt kan BU4508DX kortsluta.

Om HS-trafo OV2076-21362 finns i apparaten så byt den mot original eller Eldor 1362.0015. Från ett par reparatörer har jag fått rapport om att HR7057 inte fungerar som ersättare för originaltrafon OV2076-21362.

Om apparaten går i standby efter bytet är det troligen G2 som behöver justeras, obs ganska känslig justering.

L01.1 Död.

1. Mät drivpulsen pin 6 IC7520 TEA1507.

2. Om ingen puls finns kolla att pin 1 är mer än 11V.

3. Om denna voltmätning är under 11V kolla/byt C2526 470nF.

C2526 P/N 4822.126.13482.

L01.1 Startar inte när den är kall / reläet står och smattrar. Kolla R3408 1KOhm, enligt Philips skall det ökas till 10KOhm, (detta är gjort på senare serier). R3408 P/N 4822.050.21003.
L01.1 Startar ej, lysdioden lyser. Byte av C2451 & C2455. Credit: AllansDigitalTV Ö-O
L01.1 Går i Protect. Kolla så att spänningen till horisontal-drivningen är 140V, om den är 130V byt D6541 BZX384-C9V1.  
L01.1 Bilden blinkar, går ibland i standby. Överslag i bildrörssockeln.  
L01.1 Bilden blinkar, går i standby. Justera G2. Kan vara svårt att justera denna spänning eftersom programvaran i Tv:n switchar till -Protect- efter 15 sek om inte G2 är riktigt inställd, så det kan vara lite pul om man inte har Philips serviceprogram ComPair version 2003-2 P/N 3122. 785.60110.

L01.1

Bilden blinkar alt. fungerar 10 sec. sen stänger av, om inte G2 justering hjälper och C2563 och C2455 är ok. Byt  T7461 BC337 och T7463 BC 327. Credit: Claudio
L01.1 Sprakande ljud i högtalarna på alla ingångar AV 2 utan bild men med dåligt ljud. Byt HEF4053BT pos 7802. Digitalmottagaren hade gått sönder och troligtvis orsakat felet.
Credit: Per-Olov
L01.1 Bilden krymper i sidled och ibland saknas höger delen, pulsar. Byt C2455 47µF/25V och C2490 2,2µF/100V. Credit: Claudio
L01.1 Vertikalfel, linje. Omlödning av IC 7471 TDA8359J.  
L01.1 Svårstartad, när den startar drar bilden ihop sig kraftigt. C2455 (47uF/25V), i serie med linjedrivtrafon. Credit: Morgan
 
L04E Svarar periodvis inte mot fjärrkontrollen. Byt IR-mottagare TSOP34836. Credit: Marcus
L04E
Öst-väst fel för bred bild m timglas, går ej att justera i service menyn.
7484 BC847B. Credit: Martin
 
L6.1 Död. 9V och 10V saknades, 5500 defekt.

Foto L6.1

Credit: Johnny

L6.1 Död. Byte T7504, 7422, D6502, 6514, 6506 samt R3514, 3515 och HS-trafo. Credit: Johnny
L6.1 TV:n var död & nätdelen tjöt.
Det var en högspännings kondensator som var bränd !
Pos. 2423, 1nf 1KV.
Credit: Fagge
L6.1 Vit bild med återgångslinjer. Byte resistor 3424 samt diod 6422. Credit: Janne S
L6.1
Bilden drar i hop sig i vertikalled
ett par minuter efter start.
Byt C 2403, 4,7nf  (ytmonterad). Credit: Olle
L6.1 Ljudet ökar periodiskt till max Volym. + i panelen kass. Credit: Anders
 
L6.2 Nätdelskit ES7062. First check after repair
L6.2 Startar ej.

Kond. 390nf på det stående kortet, benet lossnat i anslutningen av kond.

Kolla R3929 220ohm och R3930 560ohm på samma kort.

Foto Chassi L6.2

 

L6.2 Nätdelskit ES 7062 är bytt men Tv:n startar inte. Kolla R3506 för avbrott. Credit: u.elektronik
L6.2 Tv:n tjuter (visslar) startar ej. C2912 2,2n/2kv (spruckit blivit ledande). Foto på kondensatorn
L6.2 Vid nätdelshaveri. Kolla särskilt C2912 2,2n/2kV om den är kortsluten innan SOPSKIT ES7062 monteras, kan spara tid och pengar.  
L6.2 Startar ej, röd diod lyser. Kond. 2515 47µ/160V mätte 0µ, en liten utbuktning sker oftast i toppen.

Mätningar:

+150Volten var +46V.

L6.2 Startar ej, dioden släckt, svagt tjutande. Kortslutning i kondensator 2915 390n/250V.  
L6.2 Död.

T7906 =BU1508AX kass

Byt även L5420=15mH.

 
L6.2 Död.

HS-trafon, mät och ev. byt

T7422 BUT11AX.

 
L6.2 Död, T7906 BU1508AX går sönder i ST/BY. Byt T7906 BU1508AX samt T7421 BC368-25. Orsaken till felet är för lågt Hfe i T7421, vid byte använd endast Philipstypen av BC368-25, denna har högre Hfe för att utesluta upprepade fel.
L6.2 Död, det kommer ljud från högspänningstrafon. Der er løsforbinselse  C2913 390nF. Credit: u.elektronik
L6.2 Död. Hs-Trissa kortsluten, kolla spole 5420 15mH, 3424 47ohm, 6108 BZX79-C7v5, 7421 BC368. Credit: Mats
L6.2 Död. Kortslutning i 7906 BU1508AX, efter byte saknas linjepuls på kollektor, HS-trafo 5422 defekt. Credit: Johnny
L6.2 Helt död. Byt C2423 och 5423 i nätdelen. Credit: Peter
L6.2 Pumpar i nätdelen, HS-trafon har sprutat ut lite innehåll. Byte HS-trafo (Eldor 1392.5002) och 7906 BU1508AX.  
L6.2 Linjetrissa håller i 5-20 minuter. C2912, C2913, C2915, R3929 och R3930. Credit: Ingemar
L6.2 Svår att starta. Kolla drivsteg före linjetrissa och Opto 7420. Credit: Ingemar
L6.2 Svår att starta. Modifiering: Ta bort T7906 och spole 5420, byt D6108 från BZX79-B6V8 till BZX79-B7V5. Credit: Johnny
L6.2

Alternativt:

1. Stänger av sig med oregelbundna intervaller.

2. Låser sig (går ej att byta kanal).

3. Startar ej (svagt visslande).

Byt T7505 ersätt med BC337-40.

Vid mätning på transistorn är oftast mätvärdena OK, byt ändå.

L6.2

Startar ej (diod lyser).

Efter byte av T7505 startar den upp, men vid avstängning med fjärr vill den inte gå i ST/BY, står och blinkar.

D6500 Zener 5,1v (litet läckage).

Vid dessa fel på denna Tv är det lika bra att byta T7505 BC337-40; D6500 BZX79-5v1; C2511 22µ/50v.

(T7500 BC858B mycket sällsynt fel)

Servicetips för att kolla om +5V steget är felaktigt ifall spänningen inte är stabil utan pendlar någon Volt. Byt och löd loss Emittern på T7505 BC337-40 och anslut ett labaggregat inställt på +5V (Obs kolla spänningen noga innan den ansluts) över C2511, starta Tv:n med strömbrytaren, om det fungerar då har man (troligtvis) kvar ett fel i steget, misstänk då i första hand T7500 BC858B.
L6.2 Diod lyser, svagt tjutande ljud. Mät säkring F1502 630mA.  
L6.2 Diod lyser svagt.

Mät säkring F1502 630mA

Mät R3928 1ohm och R3439 2,2ohm.

 
L6.2 Liten bild. Avbrott på 3509 47k. Mätningar: 150v bara 139v.
Credit: Christer
L6.2 Vertikalfel.

Horisontal linje.

T7908=ST P4NA40FI

Mät också D6906=BY228

Kolla C2136 100n.

ST P4NA40FI går att ersätta med P5NB40FP eller P5NB60FP.
L6.2 Vertikalfel

Diod pos.6907

BYV27-400

Motstånd pos.3928 1ohm.

 
L6.2 Återgånglinjerna syns i överkant av bild ca. 3-4 cm.
Åtgärd byt C2904 100uF/25 v
Credit: Sune
L6.2 Öst-Väst fel med horiontella störningar. Pos. 2913 390n/250V.

Foto på felet

Kondensatorn mätte c:a 350n, men mätningen var något ostabil.

L6.2 Öst-Väst fel. Avbrott i C2916 390/250V. Credit: Johnny
L6.2 Öst-Väst fel. T7908=ST P4NA40F1. ST P4NA40FI går att ersätta med P5NB40FP eller P5NB60FP.
L6.2 Öst-Väst fel. 2913 390nF + Pos nr 7908 STP4NA40FI är defekt.

ST P4NA40FI går att ersätta med P5NB40FP eller P5NB60FP.

Credit: u.elektronik

L6.2 Öst-väst fel för bred bild går ej att  reglera med potarna. Byte 6906 BY228. Credit: Stefan
L6.2 Text-Tv:n förskjuten åt höger. Ändra C2615 till 330pf. Credit:Morgan
L6.2 Bilden vibrerar vid volymhöjning. Byte R3514, 3515, D6507 och C2512. Credit: Johnny
 
L6.3 Se också L6.2, många fel är gemensamma.

L6.3

L6.3 enligt dekal men stämplat L6.2 på chassiet.

Död, diod släckt, svagt pipande (protect). C2915 390n/250V kortsluten, kolla också R3929 220ohm samt R3930 560ohm.  

L6.3

L6.3 enligt dekal men stämplat L6.2 på chassiet.

Död, diod släckt, kraftigt pipande (protect). C2915 390n/250V avbrott, kolla också R3929 220ohm samt R3930 560ohm.  

L6.3

L6.3 enligt dekal men stämplat L6.2 på chassiet.

Död, diod släckt, svagt pipande (protect). Byte T7906 BU1508AX samt avbrott i spole L542 15mH.  
L6.3 Död, T7906 BU1508AX går sönder i ST/BY. Byt T7906 BU1508AX samt T7421 BC368-25. Orsaken till felet är för lågt Hfe i T7421, vid byte använd endast Philipstypen av BC368-25, denna har högre Hfe för att utesluta upprepade fel.
L6.3 Startar inte, dioden släckt, svagt tjutande. Kortslutning i kondensator 2915 390n/250V.  
L6.3 Grönaktig bild, Text-Tv OK. Byte IC7100 TDA8361. Credit:Morgan
L6.3

L6.3 enligt dekal men stämplat L6.2 på chassiet.

Startar inte riktigt, ej full bildbredd.

Byte T7505, i denna varianten sitter redan en BC337-40.

Ersätt alltid med BC337-40.

Foto på felet

Mätningar:

T7505 emitter mätte 2,2 Volt.

Tv:n drog bara c:a 250mA mätt med Variacen så mätvärdet är ungefärligt.

Normalt c:a 450mA beroende på bildinnehåll.

L6.3 Lodrätt streck över hela bilden, ingen horisontal avlänkning. Följande komponenter hade brunnit R3929( 220ohm), R3930(560ohm) samt kondensator C2915 (390n/250V) på det stående kortet (Deflection module). Credit: Björn
L6.3 Liten pulserande bild i mitten av skärmen. C2515 47µ/160V.  
L6.3

L6.3 enligt dekal men stämplat L6.2 på chassiet.

Tar inte in kanalerna, stänger av sig, startar om på kanalplats 1, en ljus lodrät rand i bilden.

Byte T7505, i denna varianten sitter redan en BC337-40, samt byte av C2511 22µ/25V.

Foto på felet

Mätningar:

Spänningen på T7505 emitter fluktuerade mellan 4,95-5,05V. Efter byte stabil spänning på 5,5V.

L6.3

L6.3 enligt dekal men stämplat L6.2 på chassiet.

Lodrätt streck. Lödfel kontaktkortet på bildröret. Foto på kortet
L6.3 Ingen vertikalavlänkning samt indragen horisontal. Defekt säkringsmotstånd 3428 1ohm stift 8 vid HF-trafo.

Foto på felet

Credit: Benny

 
L7.2E Startar ej, stby punkt lyser, blir svagare vid startförsök. Fel i vertikal-IC TDA9302H. Credit: Lennart
 
L9.1 Startar inte utan att strömbrytaren hålls inne.

Byt strömbrytare, P/N 276.14024 eller MSW-164.

Foto Chassi L9.1
L9.1 Stänger av sig själv / fräser från strömbrytaren. Byt strömbrytare, P/N 276.14024 eller MSW-164.  
L9.1
Startar ej, stby lyser ej.. mätning nätdel..  hickar.
C2562 kortis Credit: Bertil
L9.1
Startar ej ST/BY punkt blinkar svagt oregelbundet.
Nätlyt 2508  tappat värde 309 volten mätte endast ca:280V Credit: Lennart / tv-tjänst
L9.1 Försöker starta i 1-2 sekunder men går tillbaka till standby. Lödningar på HS-trafo släppt. Credit: Micke M
L9.1 Tänder med släcker igen. IC7600 defekt. Credit: u. elektronik
L9.1 Tar ej emot signaler från fjärr. Byte 7680 TSOP2236. Värmer man den trasiga IR-mottagaren kan man ibland få den att fungera på någon meters håll.
 
L9.2 Pumpar, diod blinkar, tickar svagt från HS-trafon som vid ett litet överslag.

Byte HS-trafo.

Original 1142.5093, ersatt med HR8342.

Foto Chassi L9.2
L9.2 Startar ej eller kan starta efter 5 min. Byte IC 7953 TDA7057AQ.  
 
MD1.1 Ingen bild, högspänning fattades, ljud OK. Lödfel på kontaktkortet till avlänkningen. Foto Chassi MD1.1E
MD1.1 Död. Byte diod 6423 BY228. Credit: Johnny
MD1.1 Död alt. säkring i huset går sönder. Byte strömbrytare P/N 276.13603 eller KN-670000.  
MD1.1 Går bara till STBY med strömbrytaren. Kolla barnlås. Credit: Johnny
MD1.1 Vitt streck. -29V till vertikalslutsteget saknas, avbrott i 1463 (MP630), kortis i trans. BC327 och dioden 1N4148 leder i båda riktningarna, på lilla kortet. Credit: Johnny
MD1.1 Vertikalfel: Vita linjer i övre bild. Byt lyt 47uf och transistor BC 327 på lilla kortet. Credit: Lennart N
MD1.1 Ingen färg när man kör genom scartingången. C2143 100nf.  
MD1.1 & 1.2 Går ej att stänga av med fjärren. Avbrott i 3588 (2,2ohm 1/4W, 3,3ohm i MD1.2) byt 2561 4700µ till 3300µ/16V. Credit: Johnny
MD1.1 & 1.2 Ingen bild, vrider man på G2 får man återgångslinjer och lite ljus på skärmen. Aquadag 10,7V saknas på bildrörsplattan, 3450 39Kohm eller 68Kohm beroende på bildrör blivit höhohmigt. Credit: Johnny
MD1.2 Död, nätsäkring 1501 utlöst. Kolla C2544 2n2/1KV.

Foto MD1.2E

Kondingen sprutar eld sig som ett tomtebloss.

MD1.2

Död, nätsäkring 1501 utlöst.

Dioder i nätbryggan är defekta.

Kolla C2540 220/330pF/1KV.

Inget synligt eller mätbart fel på kondingen efter första gången säkringen gått sönder.

Efter nästa start small säkringen igen och kondingen sprutar eld sig som ett tomtebloss.

Credit: David Larsson

MD1.2 Lysdiod lyser i Standby men slocknar i drift och Tv:n är död. Thyristor 7590 i nätdelen.

Kontrollera fjädern som spänner fast jordflätan i underkant av bildröret.

I detta fall hade plastöglan spruckit och fjädern lagt sig på kretskortet och orsakat kortslutning.

Credit: LÖK

MD1.2 Chippar i nätdelen. Mät T7421 BU1506DX = BU1508DX, om den är ledande åt alla håll så vänd anslutningen till avlänkningen på bildröret för att leta efter en dålig lödning.  
MD1.2 Chippar i nätdelen. Mät D6423 BY228 för läckage.  
MD1.2 Startar ej - chippar, luktar bränt.

Karamellkondensator C2433 1,5n/2KV sprucken.

I vissa modeller sitter det 1n/2KV.

Credit: Morgan
MD1.2 Startar ej - chippar, luktar bränt när felet inträffar. C2420 1,5n/2000V blir ledande.  
MD1.2 Död / utlöser säkring i huset. Byte strömbrytare P/N 4822.276.13603 alt. KN-670000.  
MD1.2 Stänger av sig. Vrid på G2 om det kommer återgånglinjer byt T7480 MTP3055E P/N 4822 130 63726. Credit: Allans TV-Service Ö-O
MD1.2 Röd bild med återgångslinjer. Bytt T7322=BF423; T7323=BF422

 

Mätvärden: 24v på kollektorn T7320.

Foto på felet

MD1.2 Svart bild ibland. Kolla lödningar på IC 7119 alt. R3309. Credit: Claudio
MD1.2 Väldigt ljus bild, sedan slår den av utan anledning. Misstänk bildröret, blir OK om man knackar på bildrörshalsen. Credit: Mats
MD1.2 Bilden blir alt. Röd / Grön / Blå med återgångslinjer kan komma med olika intervaller.

Troligtvis bildröret.

Knackar man försiktigt på halsen kan man antingen provocera fram eller ta bort felet. Tänk på att röret är av glas, knacka inte hårdare än när du skall hålla tal nykter !!

Kolla motstånd, kan ibland vara missfärgade eller avbrända:

3309 o 3301 för Blå färg.

3329 o 3341 för Röd färg.

3349 o 3321 för Grön färg.

 
MD2.21     Foto Chassi MD2.21
MD2.21AA Slår ifrån eller startar ej. Lödbrott vid trafo 5424 ÖW del efter omlödning startar Tv:n, blinkar till på skärmen och slår ifrån, STBY punkt börjar blinka, kolla motstånd 3462 och 3463 1ohm för avbrott. Credit: Lennart
MD2.220AA Vid start lyser dioden grön c:a 1 sekund, går sedan över till rött blinkande.
Efter byte av karamellkonding C2418 vid HS trissan samt transistor 7478 IRF620 startade den upp ok.
Credit: Göran
MD2.22 Stänger av sig och ger felkod 69.
Felet var C2420 som inte släppte igenom tillräckligt stora pulser till Geometri panelen.

I manualen, som man kan hitta på nätet, finns inte LSP o DDP utan på separat lösblad.

Credit: tvper

MD2.25 Vit bild. Avbrott 3373 330ohm på bildrörsplatt, kolla även 200V till CRT. Credit: Mats
 
MG2.1 Svårstartad. Byt reläerna 1002 och 1010 i nätdelen , P/N 4822.280.13075.

Credit: Morgan

Foto Chassi MG2.1

 

MG2.1 Startar ej / svårstartad, röd diod blinkar efter startförsök. Byt reläerna 1002 och 1010. Foto på reläerna
MG2.1 Går i St-by ibland.
Kolla ZD6350 (zener 27V).
Credit: Claudio
MG2.1
Bilden är uppdragen i underkanten.
I "Service Alignment Mode" så kan man kolla om "V.slope" står på 0.
Om den gör det är minnet kass och ska bytas.

Glöm ej att skriva upp alla värden ifrån "SAM" innan du byter minnet så du kan justera detta sedan det nya minnet är isatt!

Credit: Roth's Antenn & TV-Service

MG2.1 Bilden ändrar färg.

Vid en försiktig knackning på bildrörshalsen ändrar sig färgen.

Bildrörsfel.

Credit: Claudio
 
MG3.1 Startar inte, eller går i -Protect- av sig själv, ger felkod 67 eller 68. Kolla 2204 680p P/N 5322.121.51214

Felsökningstips:

Knacka på komponenten under drift, detta kan göra att Tv:n går i Protect.

 
TE1.1E     Foto Chassi TE1.1E

Tillbaka till startsidan