Panasonic Tv

Alpha 2

Tv:n startar ej display lyser, optokopplaren saknar spänning.

Mät R827 220kohm.  
 
Alpha 2 W Död. STR54041 i nätdelen. Foto Alpha 2W
Alpha 2 W Startar ej, röd diod lyser. STR54041 i nätdelen.

Mätte följande från stift 1 till 5 före bytet.

0V; 0V; 300V; 0V; 0V.

Alpha 2 W

Tv:n startar ej display lyser, optokopplaren saknar spänning.

Mät R803 560kohm eller två st 270kohms motstånd. Credit:Sune
Alpha 2 W Tv:n tjuter, startar ej, display lyser.

Trafo T531 lossat i lödningar (detta är orsaken till felet).

Byt trissa 2SD1441 (BU2508D, DW) och R567 1 Amp. säkring.

Foto på komponenterna

Foto på T531 från lödsidan

Oftast är det de inringade lödningarna på Trafon som släpper (i detta fallet se pilen) men löd om alla fyra för säkerhets skull.

Alpha 2 W Öst-Västfel. Q753 2SD762 (BD243).  
Alpha 2 W Taggig bild, färgen försvinner, störningar i bilden. Byt C859 10uf/25V. Credit: Bertil
 
Euro 1    Euro 2   Euro 2L Vid fel i vertikal-IC TDA8175 kan följande provas.
 
Euro 1 Startar ej.

Död.

Byt elektrolyterna i nätdelen C634 1µ/50 C631 100µ/16 C622 100µ/25 C623 100µ/50.

 
Euro 1 Helt död.
Startar ej trots byte av 4 elektrolyterna
Avbrott/Ökat värde på R628.
Credit: Lasse
Euro 1

Startar ej, död.

Q534 S2000AF

Mät C543 2µ2/350v.

 
Euro 1 Startar ej, återgår till st.by läge vid startförsök. Avbrott i R521 3,3 ohm 27v matning till driv HS. Credit: Lennart
Euro 1 Död, haveri i nätdelen. Byt Q624 S2000AF, I611 TDA4601, R628 470kohm, R627och R629  560kohm, mät R613 skall vara 1ohm 7W.

Om inte de 4 elektrolyterna i nätdelen är bytta så passa på och byt dem.

Efter rep justera in +155Volten, mät på katoden av D651 och justera spänningen med P633.

Euro 1 Startar och stänger av sig igen.

IC561 TDA8175

Mät R561 1,5ohm

C558 2200µ

C563 220µ.

 
Euro 1

Startar och stänger av sig.

Pulserar.

MSP2410 NICAM krets.  
Euro 1 Bilden försvinner, svart ruta periodiskt. Dåliga lödningar lilla kontakten W569(från avlänkningen) i vert. slutsteg.

Credit: Lennart

Foto: Lennart

Foto Euro-1

Euro 1 En färg fattas. Mät 100kohms motstånden på bildrörskortet.  
Euro 1 Menyerna visas ej. TPU2735.  
Euro 1 Slumpmässig visning av tecknen på menyn. TPU2735.  
Euro 1 Bilden negativ och ostabil. IC601 SAD2140.  
 
Euro 2

 

Startar ej, röd diod lyser.

 

C807 100µ/25.

Foto Euro-2

Kan ev. starta efter en stund men blir värre med tiden om man inte byter kondensatorn.

Euro 2 L Startar ej, röd diod lyser, nätdelen surrar svagt. C807 100µ/25V, byt även C804 100µ/16V och C806 100µ/50V.  

Euro 2 L

TX28LD2E

Vertikalfel, bilden drar ihop sig. Omlödning IC451 TDA8175.  
Euro 2 Död, säkringen utlöst. PTC motståndet. Credit: Janne
Euro 2 Startar ej. Förmodligen VDP3108. Credit: Mats
Euro 2 Drivtrissan varm. Om motstånd R507 är 3,3ohm byt till 68ohm och bygla L502. Credit: Mats
Euro 2 Tar ej fjärr. Q839 BC847 på digitalmodulen. Credit: Mats
Euro 2 Färgade ränder överst i bilden. Byte D456 MA2160B och R472 4,7ohm. Credit: Morgan

Euro 2

TX28LD2E

Bilden ser "digitaliserad" ut, röda ansikten mm. Byte av IC 601 VDP3108APPA1. Credit: Calle

Euro 2 M

TX-25MD3E

Försöker starta men ingen HS-spänning kommer upp, inga horisontalpulser finns. IC601 VDP3108APPA1

Foto Euro-2M

Genom att värma IC601 med varmluften så kan man ibland få Tv:n att starta hjälpligt.

VDP3108APPA1 finns ej längre att få tag på ej hellre den ombyggnadssats som tidigare fanns.

Euro 2 M

TX-28MDX3E

Slår ifrån och går till standby. Byt D456 vid vertikal IC. Credit: Allans TV-Service Ö-O
Euro 2 M Tar inte emot kanalerna, svart skärm. Omlödning L202 i MF-delen. Bilden kan komma efter 30 till 60 minuter i vissa fall.

Euro 2 S

TX-28WD1E

Startar ej, pulsar och tickar, stby diod lyser stabilt. Kortis i diod D557 BA157. Credit: Lennart
Euro 2 S Bilden blir till ett horisontellt streck periodvis. Lödfel på vertikalavböjningskrets IC1561, ben 5&7, hittade också att C596 var lös i ena benet. Credit: Dagge
Euro 2 (S) Svagt ljud, vid full volym något distorderat, vid MUTE helt tyst. Byte Q1382 BC857B, läckage.

Mute transistorer i ljudslutsteget Q496, Q498 fick precis tillräcklig basström för att börja leda. Q1382 sitter i NICAM/VDP-modulen.

Credit: Per-Olof

 

Euro-3H

TX-28XD70F

    Foto Euro-3H
Euro-3H Tidvis ingen Öst-Väst korrektion. Kolla R589 (kan bli periodiskt avbrott i detta).

Enligt schema skall det vara 10 Ohm/0.5W men det satt en sådant där vitt cementmotstånd som Panasonic använder märkt SOC200.

Credit: Per-Olof

 
Euro-4 Servicetips

Om den inte vill starta med huvudströmbrytaren eller via knapparna i fronten efter omlödningar av glappkontakter, endast stby, testa då med original-fjärrkontrollen.

TV-app. kan då starta och sen går den stänga av och på med huvudbrytaren.

Man kan bli lurad att det är mer fel i apparaten.

Testa därför alltid med fjärrkontrollen, det här kan även gälla andra fabrikat.     Credit:LAE

Euro-4

TX-28DK1F

TX-28MDT4F

TX-28MD4

TX-28MK1F

TX-28LD4F

TX-W28R4F

Startar ej. Lödningarna på IC801 STRF6654 i nätdelen lossat. Foto Euro-4
Euro-4 Startar ej, piper.

HS-transistor kortsluten.

Efter byte och lödförbättringar startade Tv:n men det kvarstod sporadiskt -knatter- (överslag i gnistgapet) runt bildröret samt små bildstörningar -linjer- samtidigt som knattret.

Åtgärd: Byte bildrörssockel.

Credit: Olle
Euro-4 Vägrar lämna STBY läge. HS-Trissa Q551 = BU2508AX är kortsluten. Credit: Fagge

Euro-4

Transistor 2SC5517 kortsluter. Dåliga lödningar i Hs-delen. Credit: u.elektronik
Euro-4 Tv:n stänger av sig själv och tänder själv igen, blå färg på skärmen. Defekt bildrör. Credit: u.elektronik

Euro-4

Startar upp men stänger sedan direkt. Omlödning av vertikalförstärkaren IC451 LA7845N. Credit: Calle
Euro-4 Tv:n kan gå 1 min till 1 timme sedan försvinner bilden. Lödfel IC801. Credit: Stefan B
Euro-4 Svarta streck över bilden, ej stabil i höjdled. Omlödning av vertikalförstärkaren IC451 LA7845N.

Kolla / byt följande kondensatorer runt vertikalförstärkaren vid service:

C456 220µ/50V, C558 470µ/50V, C561 1000µ/25V och C568 1000µ/25V.

Euro-4

 

Startar upp men stänger sedan direkt. Omlödning av IC451, kortslutning i diod D558 1SR124 = BYD33M samt avbrott i R559 0,33ohm R559 sitter som skydd på -15V matningen från HS-trafon.

Credit: Kenneth

Euro-4 Startar upp men stänger sedan direkt. Kortslutning i diod D558 1SR124 = BYD33M samt avbrott i R559 0,33ohm/0,5W och byte av IC451 LA7845N.  
Euro-4 Startar upp men stänger sedan direkt. Byte IC451 LA7845N.  
Euro-4 Bilden lite böjd i kanterna (öst-västfel). Felet låg på TEA 2031A. Credit: Luis
Euro-4 Ingen bild i Scarten, ljud OK. Byte IC601 VDP3120B C2.  
 
Euro-4H Skärmen blinkar mellan bild och svart, ljud OK. Omlödning av SMD-motstånd på F-Board (stående modul med skärmplåtar).

Foto Chassi Euro-4H

Felet är mycket känsligt för knackning och svag böjning av modulen.

Euro-4H

TX-32DK20F

Startar inte från standby. Byt HS-trissan 2SC5144. Credit: Holger
 

Euro-9L

TX-32PS10F

Ingen bild. Byte av IC Sony CXA20690 i scart modul. Credit: Anders
 

Euro-10

TX-28PS1F

    Foto Chassi Euro-10
 
Z-421V Startar ej, reläet tickar konstant. Byte C840 47µ/25V + C825 1000µ/16V. Foto Chassi Z-421V
 

Z7

TX-21S4TC

Vid start visslar / kvittrar nätdelen. Byte av zenerdiod D812 (R2KN). Dioden var kortsluten.

Foto Chassi Z7

Credit: Micke

Z7 Startar ej, standby lampan blinkar. Omlödning av IC451 LA7840.  
 
Z8     Foto Chassi Z8
Z8 Död, chippar. Kortslutning i HS-Trissan BU4508AF pos-Q551. Credit: Fagge
Z8 Gör ett startförsök, går sedan i StBy, diod blinkar rött. Omlödning av IC451 LA7845N.  
Z8 Ingen bild från antenn- eller scartingången, ljud, meny och text-tv finns. Byt IC 601, TDA9365V (originaldel Panasonic). Credit: LAE
Z8 Bilden förflyttad c:a 20cm till höger med en osynkad ljus bild överlagrad. Blå kabel JF vid D552 inte riktigt nedtryckt vid våglödningen, släpper därför.

Går till Pin34 på IC601, flyback in / sandcastle out.

Flyback in går till fasdetektorn i IC:n.

Z8 Vertikalfel, från mitten o upp svart. Lödfel vertikal-Ic. Credit: Stefanb
Z8 Bild krympt & Ö/W-fel. Q753 BC557, D753 Z-diod 30V, R762 smd 1Kohm. Credit: Lasse
Z8 Bilden svänger in i hörnen. SMD motstånd R762 1K sönder eller glapp i lödning.  
 
TC-421SR Startar ej.

Motstånd R556 blir så varmt att det glöder.

Orsaken är kortslutning i C566 100µ/16V.

 
TX-2488 Startar ej, HS-delen väsnas.

T531 lossar i lödningarna som gör att R576 löser ut.

I vissa fall kan även 2SD1441 haverera, ersätt med BU2508D,DW.
TX24W1S Ingen bild, skärmen är röd. Avbrott i L353. Credit: u.elektronik
TX-28W1S Vertikalfel, bilden några cm hög. Byte IC451 TDA3654.  

TX25W3E

Euro-1

Ingen vertikalavlänkning. TDA8175 defekt. Credit: u.elektronik
TX-28W2S Dålig Focus, ändrar också ljusstyrka (bilden blir mörk). Byte HS-Trafo TLF15548F eller HR7294. Vid montering av HR7294 får man flytta två motstånd till lödsidan, gör annars mekanisk kontakt med undersidan av trafon.
TX-25W3E Vid start så blinkar standbylampan och högspänningen försöker upprepade gånger starta, efter någon minut kan tv:n starta alt. så startar ej tv:n alls. Kolla högohmiga motstånd i nätdelen
R628 470k
R626 560k
R627 560k
Credit: Kjells Elektronik
TX-25W3E Tänder inte, ljus i display. T528 defekt. Credit: u.elektronik
TX-25W3E Öst-Väst fel L594. Credit: u.elektronik

TX-28C1S

Alpha 4

     

TX-28CK2F

Chassi Z-M3P

Helt tyst, relä i nätdel klickar. Fel i R504 2,2 Meg i nätdelen. Credit: Håkan
TX-28XD1E Öst-Västfel, kuddformad bild. Q594 BC547 lossat i lödningar.

Foto TX-28WD1E

Credit: Mula

Panasonic Projektor PTAE100E Helt död. Byt följande: Diod brygga D151(SIV8 A60), IC 151(MIP289), R 51-(10 ohm). Säkringar F101, F102. Credit: Claudio

Tillbaka till startsidan