Nokia Tv

Servicehjälpmedel

Lista på modell till chassi finns att hämta som ett Worddokument, även tillverkningsår finns med.

Modell till Chassi storlek 186k.

Core 2

Servicetips

Följande spänningar skall finnas: I=145V; II=24V; III=27V; V=12V; VI=220V; VII=16V; VIII=8V; IX=5V; X=5V. Rödmarkerade spänningar tillverkas från HS-trafon.

Core 2

Servicetips

Vid byte av T701=S2000AF SKALL även IC701=TEA2164G bytas.

Core 2

Servicetips

Credit: Orven

Vid belastning med en 60Watts glödlampa över C734 skall utspänningen vara c:a 10-15 Volt i STBY.

Apparaten skall i STBY-läge ge 1/3 av spänningen utan belastning tex. 145Volten skall vara c:a 50V mätt över C734.

Startar ej med belastning, byt rätt av C711 i nätdelen.

Borttagning av automatsäkring, bygla C700 på nät-IC.

Startar ej: Kolla stift 3 på nät-IC om högre än 1-2V så är det kortis i apparaten, även C711 i nätdelen kan göra att Tv:n är svårflörtad.

Core 2

Servicetips

Credit: Orven

C734, denna konding skall vara Bipolär, det funkar även med en vanlig men den håller inte så länge.

Kolla om Tv:n går riktigt i STBY-läge, mät spänningen på IC501 stift 2. I STBY skall den vara 5V och i drift 2,5V eller mindre. Om dessa spänningar inte stämmer så kan felet ligga där eller runt IC1451. Apparaten får inte ha någon form av fyrkantspulser ut från IC:n vid STBY till basen på BU508 i linjeslutsteget, (det skall bara finnas något krafs med spikar, INGA startpulser får finnas) om det finns startpulser (vid STBY) så är Tv:n inte i STBY-läge och då finns risken att nätdelen inte klarar strömrusningen vid START (BU508 rasar och innan den klappar ihop skriker den som en "överkörd katt").

Core 2

Servicetips

Credit: Orven

Om Tv:n är svårstartad (HS kommer men ingen bild, ljud samt display) kolla D502.

Löd om alla jordningar och lite till i chassiet.

Tv:n kan ibland stanna periodiskt, se ovan.

Kolla med att köra utan kanalväljare.

Bygla först VT689 & 681 innan start utan TEXT-modul.

Byt gärna ut C715 och C722 i nätdelen , dessa kan ha olika fenomen för sig bl.a samma som ovanstående nämnda fel.

Processorn kan också vara lurig, inte ovanligt med periodiska avbrott på någon eller några sekunder.

Core 2

Servicetips

Credit: Orven

Med SAA1289 bl.a.

Konstrar vid start m.m. kan visa halva siffror i display periodiskt, kan starta på olika kanaler och att bilden är kass, bara snö eller risig bild.

Byt rätt av i primärdelen C707 47µ/35V i sekundären C717-722 470µ/25V.

Kondensatorerna orsakar för låga reset-spänningar och därför blir informationen felaktig.

Om ovanstående inte hjälper kolla C701 och C711 i primärdelen, samt C732 1000µ/35V och C734 10µ/250V i sekundärdelen.

Core 2 Död. D502 BY448. Foto Chassi Core2
Core 2 Död, STBY OK. 2,2ohm SMD under nätdel. Credit: Mats
Core 2

Död, STBY OK.

Katod D523 mäter 0ohm.

Byte IC401 TDA3654. Credit: Johnny
Core 2 Död. Ev. kortslutning i D502, D501 läcker. Credit: Johnny
Core 2

Startar ej, STBY OK.

5V IC722 OK.

Pin 6 IC701 <600ohm. Credit: Johnny
Core 2

Startar ej, STBY OK.

5V ut fr IC722 låg 2-3V.

µP trasig lastar ner 5Volten. Credit: Johnny
Core 2 Grå skärm, 00 i display, FK fungerar ej. Byte IC722 5V stab. Credit: Johnny
Core 2

Startar ej.

Alla spänningar finns.

C722 470µ fallit i värde, 8Volten.  
Core 2 Startar ej, slår till men stängs omedelbart av. Byt IC401TDA3654.  
Core 2 Startar ej. Överslag mellan högspänningstrissan och jord genom glimmerskivan.  
Core 2 Startar ej.

HS-Trafo sönder.

Original D064/37

Vid byte till HR6284  kan man vara tvungen att att förlänga ett ben på C502, eller montera den flat på foliesidan, se dock upp att bakstycket inte tar emot.
Core 2 Vägrar att starta, småskriker i HS. Byt konding 10µ vid nät-IC + 47µ, samt 10µ/350V och C715, C722 i sekundärnätdelen. Credit: Orven
Core 2

Stänger av sig.

Startar ej.

Sprakande ljud när felet inträffar.

Löd om filter L701. Foto på lödsidan av filtret
Core 2 Stänger av sig. Kolla lödningarna på HS-trafon, i detta fallet var pin 9, 10 och 11 dåliga.

Foto på lödningarna

Löd om alla pinnarna på HS-trafon vid service.

Core 2

När man tittar försvinner bilden, blankar samt display slocknar.

Dåliga lödningar på mikroprocessorn. Credit: Mats
Core 2 Går till STBY efter 30min, går ej att starta. Kyl nät-IC TEA2164, går den igång byt IC. Credit: Johnny
Core 2 Ingen bild eller ljud, ljudet kommer i TEXT Tv-läge. IC3601 TEA2014A. Credit: Johnny
Core 2 Display lyser ej samt blank bild.

C729 47uF vid 5 v stab.

Credit: Mats
Core 2 Bildstörning, slår av vid full driftstemp. Kolla C723 3,3nF ej 2,2nF. Credit: Johnny
Core 2 Tjuter i nätdelen. C732 1000µ 24V till ljudet. Credit: Mats
Core 2

Kraftig horisontal distortion.

Bilden går i vågor.

C527 100µ/35Volt.  
Core 2

Orolig bild.

Bilden går i vågor

C525 10/50Volt.  
Core 2 Svart skuggning i mitten av bilden. C525 10/50Volt  
Core 2 Förvriden bild. C522 o C525 vid 12 Volt stab. Credit: Mats
Core 2 Krokig bild, märks mest vid kallstart. C201 4,7µ; C211 47µ i Tunern. Credit: Mats
Core 2 Förvriden bild. 47µ i Tunern. Credit: Mats
Core 2 Ränder i höger bildsida. Byt kondingarna i HS sekundär 16V (12V) C525-522, hjälper ej detta så koppla loss stabben och kör på en variabel spänning 10-14V och kolla om det finns något läge där ränderna försvinner. Om ränderna inte försvinner så kan det vara bildröret, felet kan uppstå då man hanterar apparaten ovarsamt (tappar den mm).

Credit: Orven

Core 2 Rycker i bilden, den drar sig åt sidan, mest märkbart i överkanten. Löd om jordskenan.  
Core 2 Bilden drar i överkant.

Kolla C615 22m sitter ovansidan på IC TDA8372.

Skruva till jordskruven som sitter strax under kanalväljaren eller koppla en jordning mellan plåten som skruven sitter i och till plåtchassiet på kanalväljaren.

Credit: Orven
Core 2

Orolig bild samt drar i sidled med varierande breda ränder.

Felet kan visa sig mest på mellanbandet, Kanal 5-12.

Kolla 33Volts Zenerdiod som sitter strax under kanalväljaren. Credit: Orven
Core 2

Vertikalfel.

10 cm hög bild.

IC401 TDA3654.

Mät elektrolyterna runt kretsen.

 
Core 2

Öst-Väst fel.

Mycket för bred bild, Tv;n stänger av sig.

Lödning på C562 lossnat.  
Core 2

Öst-Väst fel.

För bred bild.

C513 12n tappat sitt värde mät även R509 2,2ohm.

OBS. Byt inte R509 förrän C513 är kollad, C562 kan explodera annars.

 
Core 2 Öst-Väst fel, breddreglering fungerar ej. Avbrott C504 27nF eller 33nF. Credit: Johnny
Core 2 Text-Tv rycker vid start. Elektrolyt 470 bakom HS-Trafon (Blå). Credit: Mats
Core 2 Bilden mörknar efter c:a 10 min.

TDA4427 i HF-modulen

Modulnr. 5827 01 31

Se också: Compact De FST Ingen bild.

 
Core 2 Blå skärm, återgångslinjer. Kolla T1023 BC858 SMD på bildrörsplattan. Credit: Johnny
Core 2 Blå färg saknas. Avbrott i R1022 100Kohm 1/2W. Credit: Johnny
Core 2 Grå skärm, ej display. Byte µP. Credit: Johnny
Core 2 Brus på Band 1. Kolla T174 BC807 SMD i HF-modul. Credit: Johnny
Core 2 Brusig bild band 3 (Band 1 o 5 är bra). D117 Tuner stabbar ej till 2V. Credit: Johnny
Core 2 Ej färg, hög upplösning i luma, kornig bild. Byte IC860 på SVHS-kort. Credit: Johnny
Core 2 Ett horisontalt skuggat streck, högersidan. Byt C722 470uf 16v.
 
Credit: Bertil
Core 2 S/V då och då. Byte X875. Credit: Johnny
Core 2 Byter kanal själv. Jordat högtarargaller med 18Mohm. Credit: Johnny
Core 2 Knappsats ur funktion, display svag. Avbrott i T1455 eller T1456, ersätts med BC327. Credit: Johnny
Core 2 Brummande ljud i högtalaren vid STBY. C707 47µ/35V. Credit: Jonnyk
 
Compact De FST Startar ej.

Kolla TDA3654 eller

HS-trafon (hög felfrekvens).

Foto Compact De
Compact De FST Startar ej efter åskväder. TEA2164/G
Compact De FST

Stänger av sig.

Startar ej.

Sprakande ljud när felet inträffar.

Löd om filter L701.  
Compact De FST Låter som HS-trafofel slår av direkt, ingen display.

Kortslutning i ljudsteget.

Credit: Mats
Compact De FST Ingen bild.

TDA5930 i HF-modulen

Modulnr. 5827 02 38

Se också: Core 2 FST Bilden mörknar efter c:a 10 minuter.

 
Compact De FST Ingen bild, ljud HS och glöd finns. IC950 TDA4680 200V på RGB utgångarna.
Compact De FST Bilden skakar eller synkar dåligt. Kolla C525 - 522. Credit: Orven
Compact De FST

Vertikalfel.

Linjer i överkanten som försvinner efter en stund.

C405 100µ/35V.  
Compact De FST Kylplåten för vertikalkretsen skall bli så varm att man knappt kan hålla i den. Credit: Orven
Compact De FST

Bilden ljusare i höger sida än på den vänstra.

Tydligast när Tv:n kallstartas.

Filterkondensator C522 100µ/25V. Sätt Tv:n på kanal E1 och koppla loss ev. scartkontakter för att se felet tydligare.
Compact De FST Inget ljud. Vid avbrott på lödning till C516 så kan Audiokortet gå sönder, bara LF fungerar, inget ljud igenom. Credit: Orven
Compact D2 FST Vertikalfel vitt streck. Vert IC  TDA3654 trasig byt även  C402 1500uF 25V - C405 100uF 35V - D401 1N4002.

Om IC:n går sönder periodiskt ändå troligen överslag i (överslag i bildrör).

Credit: Lennart

 
EuroDigi Se också Salora M.
EuroDigi Taggig bild + låter illa. MB521 och DB528. Foto EuroDigi

Credit: Mats

 
Euromono Startar ej, pumpar. Läckage i diod 5D10 BY299. Foto Euromono
Euromono Startar ej. Minnesfel. Credit: Mats
Euromono Chippar, ej ljud / bild. Byte OD24 BYW98/200. Credit: Johnny
Euromono Död. Byte µP TVPO2066EM03. Credit: Johnny
Euromono Död. OC44 1000µ, på 12V linan. Credit: Johnny
Euromono Död. Byte 5T10 + lödningar. Credit: Johnny
Euromono Död. Byte dioder 5D08 - 5D10 samt Ö-V slutsteg 5T100 BD241. Credit: Johnny
Euromono Död, sprakar när Tv:n startas. Byte HS-trafo. Credit: Johnny
Euromono Kvittrar ingen bild. Byte BU508AF samt 10,5nF/1,6KV. Credit: Johnny
Euromono Ingen bild. Byte TDA8170, 6R30 och 6C10. Credit: Johnny
Euromono Svårstartad. OC44 1000µ, 8Volten. Credit: Mats
Euromono Tar tid vid start. OC38 1000µ, matning till Stab LM317T. Credit: Mats
Euromono Fräsande ljud från nätdel vid kallstart. Byt kondensator OC34 47µ/250V.

Kondingen visar rätt värde vid mätning.

Credit: eskill 1

Euromono Vertikalfel, linje.

TDA8170 sönder, ibland kan säkringsmotst. 6R30 glöda.

Mät / byt 6C10 220µ/35V, 6C12 4,7/63V, 6C18 1000µ/35C, 6C20 1000µ/35V.

 
Euromono Vertikalfel, vitt streck. Avbrott i Diod 6D04. Credit: Johnny
Euromono Vertikalfel, vitt streck. Byte 6IC02, 6R30, 6D04 och 6C10. Credit: Johnny
Euromono

Äggformad bild.

(I vissa fall kan det finnas återgångslinjer i överkanten).

6C12 4,7µ/63V defekt. Credit: Johnny
Euromono Färgade återgångslinjer i överkant. Byte 6c12 samt 6c10. Credit: Johnny
Euromono Gröna linjer vid start, förvrängd bild, försvinner när Tv:n blir varm. Byte 6C10. Credit: Johnny
Euromono Låg, bred bild. För hög drivspänning, byte Opto:n Credit: Johnny
Euromono Lodrätt streck i bilden. Byte av 5R54. Credit: Johnny
Euromono Öst-Västfel, för bred bild som inte går att justera. 5T100 BD241, lämplig ersättare BD243.  
Euromono Öst-Västfel. Byte 5T100. Credit: Johnny
Euromono Öst-Västfel. Överledning i 5T100 BD241. Credit: Johnny
Euromono Streck uppifrån och ner. Lödfel linj. spolen. Credit: Johnny
Euromono Bild rullar när varm. Byte TDA8185. Credit: Johnny
Euromono Synkar ej, vertikal rullar. Byte 5C22C 100nF SMD. Credit: Johnny
Euromono Mörk bild, lampan blinkar. BC847 som styr LM317 stab. Credit: Johnny
Euromono Ingen luminans. Kolla ben 1 på luma-delay mät på stift 3, om borta byt 4L02. Credit: Johnny
Euromono När bild skiftar från mörk till ljus blir bilden röd. Byte IC1002. Credit: Johnny
Euromono Meny ruta röd, går ej att se vad det står. Kolla kond. 4C45C SMD. Credit: Johnny
Euromono Går ej att starta med frontpanel, STBY-diod blinkar med 3 sek. intervall. Ta bort barnspärr (IR TV i meny). Credit: Johnny
Euromono Fjärrkontrollen fungerar ej. Kortslut batteripoler på fjärrkontrollen (RESET), vanligt. Credit: Johnny
Euromono Susande ljud på alla kanalerna. Lödning av 30Q12 (filter i ljud-MF). Credit: Johnny
Euromono Vid användande av Disney filmer med VT försvinner färgen. Känt fel på denna modellen, inget att göra. Credit: Johnny
 
Euromono 2 Död, startar ej.

S2000AF (läckage)

Löd om 5C102=39n/400V,

5C40=10,5n/1000V, 5C100=1µ.

På samma gång mät / byt 5C36=220µ/35V.

 
Euromono 2 Nättrissan och säkring sönder. Har haft fel på OD30, dioden till 25 Volten. Credit: Orven
Euromono 2 Startar ej. Låter som HS-Trafofel, OC38 1000µ, 17Volten. Credit: Mats
Euromono 2 Startar ej, sprakar till i ljudet när man knackar på chassiet. Lödfel på 5C102. Löd samtidigt om de tre dioderna som sitter bredvid kondensatorn.
Euromono 2 Ljud finns men ingen bild.

Dålig 185 Volt samt låg glödspänning.

Kolla om RD414 3,9 eller 4,7 ohm har bränt eller blivit förhöjda, kolla sedan 5C40-42-43 om inget fel där så är det förmodligen HS-Trafon.

Credit: Orven
Euromono 2 Smalt horisontalt streck. Spole 5L04 släppt i en lödning.  
Euromono 2 Återgångslinjer. Kolla för avbrott i 5R56 4,7ohm. Credit: Orven
Euromono 2 Bilden ändrar storlek i höjdled ryckvis. Potentiometrarna till vertikal höjd och linjäritet kan behöva bytas 6P04=22kohm o 6P02=47kohm.  
Euromono 2

Vertikalfel.

Vid kallstart fattas det några cm bild.

6C10=220µ/35V.  
Euromono 2
Vertikalfel vid kallstart, bildens underkant har krupit upp c:a 1 cm.
Byt 6C12 = 4,7u/63V Credit: Stefan L
Euromono 2 Tappat 1 decimeter i underkant på bilden, blev lite bättre efter en stund. Kondensatorn 6C20  = 1000uF/35V. Credit: Fager
Euromono 2 Öst-Västfel periodiskt. Kolla lödningar runt HS-Trafon. Credit: Orven
Euromono 2 Inget ljud bara brus och röd färg saknas. Byt 4IC02 som sitter på kretskortets lödsida.
Komponenten heter HEF 4053BT eller likvärdig.
Credit: Stefan
 
EuroDigi 16/9

med intern Sat.mot.

Blå skärm, ljud OK, menyerna fungerade.

Spricka i kretskortet

(3 banor var av), under spole LB220.

Foto Chassi EuroDigi 16/9
EuroDigi Taggig bild 5 - 10 cm i överkant på bilden. C523. Credit: Olle
 
Eurostereo 1 HS-Transistor går sönder. C732 1000µ till 30Volten. Credit: Mats
 

Eurostereo 2

Servicetips

Följande spänningar skall finnas: U1=145V(MiniNeck); U2=12V; U3=5,1V; U4=31V; U5=5VS; U6=26v; U7=220v; U8=33V; U9=15V.

Rödmarkerade spänningar tillverkas från HS-trafon.

OBS; U1=130V i 90graders versionen och 150V i 110graders versionen.

Eurostereo 2

Servicetips

Vid högspänningsfel och service i apparaten skall C787 10µ/50V ovillkorligen bytas.

Eurostereo 2

Servicetips

Vid byte av av drivtransistor T720=BUF405AHS i nätdelen SKALL även IC710=TEA2164G bytas.
Eurostereo 2 Död.

Diod D704=1N4007 kortsluten.

Byt diod + säkring 2,5AT.

Foto Eurostereo 2 B

 

Eurostereo 2 Död, blinkar bara till svagt i display.

HS-Trafo 45150524

ersättare HR7225.

Löd ut trafon och ohmmät om det är kortslutning mellan lindningarna 2-3 och 4-5, då är det trafon som är felaktig.
Eurostereo 2 Död. Kortslutning i D511  
Eurostereo 2 Död. C726 lossat i en lödning, samt byte av säkring 2,5AT. Foto på felet
Eurostereo 2 Död. Nätfilter TR701 lossat i lödning, i vissa fall kan det pga. värmeutvecklig bli kolning med överslag till intilliggande bana som följd.

Överslag efter värmeutveckling som fått kortet att kola (blir då ledande). Foto på felet

Efter sprittvätt syns skadan tydligt. Foto på skadan

Efter att borrat / filat bort allt ledande material och rengjort banorna  med fiberpenna. Foto efter rengöring

OBS förankra alltid trådarna noga genom att linda den runt ett komponentben och löd ledaren väl längs banorna.

Foto avslutat arbete

Eurostereo 2 Startar ej.

Ta bort NICAM-kortet,

om Tv:n startar, byt MSP2400.

 
Eurostereo 2 Startar ej. T507 BC337-25 + C507 220µ.  
Eurostereo 2 Startar ej. Minnes IC sönder.

Efter byte starta Tv:n.

Stäng av och starta igen och gör nödiga inställningar i servicemenyn.

Eurostereo 2 Startar upp, HS sprakar igång  slår i från. Fel  IC401= TDA8170 + (R415 = 3,3 ohm)

Liten pil blinkar i display , om man vrider upp skärmgaller sp. något kan man hinna se vertikala streck på skärmen.

Credit: Lennart

Eurostereo 2 Tv funkar vid start på strömbrytaren oklanderligt. När man vill stänga av till standby läge, så faller drivspänningarna ner för långt (ska vara ca 30% av de nominella spänningarna) så att nätdelen trippar tre gånger för att sedan dö helt. Display släckt, går ej att återstarta igen. Bytte ut TEA2164G och problemet var löst. Credit: Fredrik
Eurostereo 2 Låter illa vid start. Byt C787 10µ/50V.  
Eurostereo 2 Bilden pumpar med timglasform. T507 BC337 + C507 220µ/50V. Credit: Jonnyk
Eurostereo 2 Start via strömbrytare gav brusig bild, display släckt, knapparna Ljud/Kanal fungerade inte.

Ta bort NICAM-kortet,

om Tv:n startar, byt MSP2400.

Credit:Björn
Eurostereo 2 Tv:n låst på programplats 1, ibland sv/vit bild, ibland svart skärm.

Ta bort NICAM-kortet,

om Tv:n startar, byt MSP2400.

Tv:n går att köra med utan MSP2400.
Eurostereo 2
Vit bild suddig.
Textkortet dåliga lödningar (går att köra utan).
Credit: Bertil
Eurostereo 2 Om C515 2,2µF lyft på hatten, eller Tv:n bråkat med stor eller liten bild en tid. Byt C513, C514 och C515, kolla R515 33Kohm som ofta går sönder, resistorn kan vara monterad på undersidan av kortet, kolla och byt R516 3,3ohm (2 > 4 ohm). Credit: Orven
Eurostereo 2 Snöar inte, svart bild.

Om man vrider på G2 så kommer det en ljusare bild med snö en liten stund.

Kolla i första hand om det finns spänningar till den stora IC:n i mitten på chassiet.

Stift 9 skall ha 0 till 2 Volt, om spänningen understiger 0V så kolla R817 1,2Mohm, R802-808, i andra hand i HS-delen R526 1,5Kohm, R527 1Mohm, R528 6,8Mohm.

Om allt är OK så kan det vara minnet.

 
Eurostereo 2 Ej full höjd på bilden vid kallstart. 6C10 220µ/35V.  
Eurostereo 2 Startar ej, blinkar till i displayen. S2000 + kondingar ev. Öst/Väst lös. Credit: Mats
Eurostereo 2 Vitt i sidan. C525 100µ; C522 10µ; C722 470µ. Credit: Mats
Eurostereo 2 Öst-Västfel, periodiskt timglas. Löd om T531 BD241D  
Eurostereo 2 Öst-Västfel, för bred bild periodiskt. Lödning på C514.  
Eurostereo 2 Öst-Västfel. Byt T532 BC847B mäter hel. Credit: Mats
Eurostereo 2 Öst-Västfel. BY269 visar oftast hel. Credit: Mats
Eurostereo 2 Röd färg saknas eller glappar. Kolla ytmont. motstånd  R 47 på bildrörskort, löd om. Credit: Lennart
Eurostereo 2 Röd färg saknas. Byt motstånd pos R1047 (ytmont). Credit: LAE
 

Servicetips

FS

Credit: Orven

Startar ej ibland, kolla lödningar speciellt på på stabbarna som sitter på den långa plåten samt andra lödningar, kolla också CO5 100nF SMD i nätdelen, hittas lättast från ben 1 på Nätic:n TDA4605, det sitter ett vanligt motstånd (R02 3,3kohm) i serie med kondensatorn till jord.

Inspektera CO31 470pF/1600V för sprickor i lödningarna och på själva kondensatorn.

Byt även C16 1µF och C17 100µF på sekundärsidan, dessa kan också spöka.

Vid Öst-Västfel eller smal bild, kolla DK7-8 samt spole LK2 (lödningar), vidare CK27-28-29 och då speciellt CK27 som är på 0,39µF, denna kondensatorn är i misstänkta fall bara att byta rätt av pga. att det kan vara svårt att mäta fel på den.

Kolla samtidigt TK4 som sitter på den långa plåten tvärs över chassiet, i vissa fall kan det vara fel på Vertikal-IC:n eller Minnet.

FS Död. Byte Tk3, Rk5. Foto Chassi FS
FS Död.

CK26 (11n/1600V) lossat i en lödning under kraftig rökutveckling och dragit med sig TK3 BU508AF samt säkringsmotstånd RK5 1ohm, byt CK26 även om den mäter hel vilket den i de flesta fall gör.

Kolla även upp DK7 BY228, denna läcker ibland.

Rengör kortet noga så att inget kolat material finns kvar, fila eller skär med vass mattkniv så att alla ytorna blir rena.

Var noga med att förankra tråden genom att vira den runt komponentbenen.

Använd kraftig tråd.

Foto På skadan

Foto Efter rengöring

Foto Efter reparationen

Foto på kondensatorn

FS Död. Byte av Ro20, Ro19 och Co19. Credit: Johnny
FS Död. Byte av Co31 och Ro35. Credit: Johnny
FS Startar ej. Kortis Co51 nätdelen. Credit: Boströms tv service
FS Död, luktar lite bränt. Bytt diod BY228 + div. kallödningar. Credit: Johnny
FS Enl. kund, rök från bakstycket, funkade en stund men sedan svart med ljud. Byte Ck27, Ck28, Lk3 och Tk5 + lödningar på kretskortet. Credit: Johnny
FS Tar lång tid för bilden att komma fram, bilden då ihoptryckt på bredden. Byte Ck27  
FS Startar ej, inga drivpulser. Transistor to4 = BUK483 sönder. Credit: Morgan
FS ST/BY slocknar. Lödfel på CO31 i sekundären, eller CK26. Credit: Morgan
  Stänger av sig själv. Lödning på CK26. Credit: Johnny
FS Ingen bild, ljud OK. Byte Rk5. Credit: Johnny
FS Ljud ingen bild. Byte Rk23. Credit: Johnny
FS Slår av efter ca 10 sek OSD finns. 3 st 180K-ohm motstånd på
CRT-plattan,  ibland bara ändrat värde eller något avbrott, byt alla 3.
Credit: Mats
FS Vertikalfel. Byte RK6, CK12, ICSi TDA8350.

Om IC:n går sönder igen byt till version N4, P/N 37450011.

Credit: Johnny

FS Streck på Tv:n. Byte TDA8350Q, TDA4662, Vk71, Rk70, Ck88, Co69 och Rk88. Credit: Johnny
FS

Öst-Västfel.

25-30cm bred bild i mitten, svart till hö och vä.

Avbrott i Dk13 0,39µ/250V.  
FS

Öst-Västfel, lodrät linje.

Kortis i Dk13 0,39µ/250V.  
FS Öst-Västfel. Avbrott i Ck27 330n/250V.  
FS Öst-Västfel. Byte LK3 och CK27. Credit: Johnny
FS Midja. Byte Ck27 och Co31. Credit: Johnny
FS Ränder i bilden. Lödfel på Comb. modulen. Credit: Morgan
FS Randig bild. RS11 220ohm. Credit: Mats
FS Kometliknande störningar i bilden. Lödning på CO31 0,470n/1600V, mät även kondensatorn, brukar tappa all kapacitans. Om kondensators innehåll är mörkbrunt till färgen när man tittar från undersidan kan man nästan vara säker på att den är dålig.
FS ICSi TDA8350 går sönder upprepat 0-1år.

Byt till version N4.

Nokia 37450011.

 
FS "Hål" i Text-Tv:n. Kraftig vit punkt vid avstängning. Byte TPU3035. Credit: Johnny
 
FX 100Hz Haveri i linjetrissan.

Kolla CK38 och byt rätt av CK27, kolla RK49 5,6Kohm som sitter bredvid spole om skadad, byt RK20 (avbrott).

Linjetrissan skall vara snabb normalt sitter det en BU2525 i steget.

Under reparationen kan man använda en S2000AF för att starta upp med, denna blir dock mycket varm pga. att den inte är tillräckligt snabb men billigare om steget skulle haverera igen.

Credit: Orven

FX HS-transformatorn sprucken (slår gnistor till jord). Ny HS-trafo, kan ersättas med HR8218, dock måste CK24 och CK25 flyttas till lödsidan. Credit: Morgan
FX Död. HS transistorn mäter kortis (Bas-Kollektor), byt den men innan du löder dit en ny så mät igen, är det fortfarande kortis så kolla det stående kortet vid HS-trafon, i mitt fall var det kortis i DSW2. Credit: Per-Olov
FX Ingen bild, bara ljud. Avbrott i säkringsmotstånd RK20 0,47Ω, kolla även för glapp i HS-kondensatorer. Credit: Kjells elektronik
FX Återgångslinjer i bilden. Kolla CK24. Credit: Morgan
FX Ljust skimmer över bilden ungefär som om G2 spänningen står för högt. Byt Servicekit (Vertikaldelen). Credit: Orven
 
Mono F Startar ej - ST/BY lampan blinkar 4 ggr. Byt R909, R913 o R922 (180kohm 1%). Credit: Morgan
Mono F TV:n startade och visade svart bild med OSD ett par sekunder, dog sedan och LED blinkade 4 ggr. Bytte R913. Credit: Tony
 

Servicetips

Mono Plus

Credit: Orven

Vid byte av HS-Trissan byt även VK01=BC337 samt kondensatorerna CK02 220µF och CK03 2,2µF.

Ändring av fabriksinställningarna, tryck snabbt Mute-OK-TV på fjärren.

Om bilden är orolig, typ att det ser ut som dubbelbild som ligger på varandra, kolla de tre transistorerna som sitter mellan Kanalväljaren och Processorn, VF03-04-05 alla BC858 (går inte att mäta fel på dessa).

12 Volten i nätdelen kan vara för hög, eller låg, kolla då N02 = diod i nätdelen.

Konstiga fenomen i Ö-V om kondensator CK60 1,5µF inte är OK. VK11-12.

TDA8362 skall ha 8 Volt på ben 10, kolla även VO33 BC337.

Mono Plus

Svårstartad / stänger av sig.

Kolla resetpuls (processor pin 33).

Transistor VF14 (BC858) läcker, kollektor normalt låg. Foto Chassi Mono Plus

Credit: Morgan

Mono Plus Startar ej - stendöd. Kolla drivtrans. VK01, om sönder byt även VK10. Credit: Morgan
Mono Plus Död. Byte TK02 (HS-Trafo). Credit: Johnny
Mono Plus Död. Byte VK51 BC848, VK52 BC858. Credit: Johnny
Mono Plus Död. Kortslutning i likriktardiod VO 01 1N4007 och säkring FO 01 T2,5A. Trolig orsak svenskt sommaråskväder.
Mono Plus Död. S2000AF Credit: Jonnyk
Mono Plus Död. CO33 10µF/160V tappat sitt värde. Credit: u.elektronik
Mono Plus Startar ej, pumpar.

12 volten kortslutning.

Orsak TEA5101.

 
Mono Plus Startar ej, lysdiod blinkar till och slocknar. Kall lödning i Co 17. Credit: Markör
Mono Plus Slocknar efter några sekunder. Byte Chromaslutsteg NH01 + Matningsdiod VK23. Credit: Johnny
Mono Plus Stänger av sig själv. Byte CK21. Credit: Johnny
Mono Plus Stänger av sig själv. Omlödning CK09. Vid lödfel på denna kondensator kan andra fenomen uppträda såsom att färgen försvinner / eller att Tunern driver i frekvens, bilden är OK efter återstart.
Mono Plus Vit bild återgångslinjer. TEA5101 paj samt säkringsmotstånd från HS-trafo till 200V. Credit: Mats
Mono Plus Vid start återgångslinjer, stänger av sig efter 10-15 sekunder.

Kortslutning i VK23 BA158 + 10ohms säkringsmotstånd i serie med dioden.

200Volten var c:a 8Volt.
Mono Plus Tv:n stängde av sig under drift, även dioden slocknade, kunde dock åter startas med brytaren. Byte µP DF02 NMP03-R02. Bilden var mycket ljus och kunde inte memoreras, vid tryck på "GUL" knapp "Vision" saknades det röda M:et i menyn, troligen stängde Tv:n av sig pga. för hög strålström.
Mono Plus Ingen bild, OSD OK. Kolla VD15 BC858. Om denna trissa läcker blir sandcastle pulsen för låg.
Mono Plus Dålig höjd på bilden. RS02 4,7Mohm  
Mono Plus Ibland syns ett vitt streck i nedre hö. hörnet. Byte CK21. Credit: Johnny
Mono Plus Bilden zoomar i några cm i horisontalled. Överslag mellan Ck32 och ferritkärnan på HS-trafon. Kondensatorn satt snett monterad så att höljet gjorde kontakt men HS-trafon, räta upp den och böj bort den från trafon.
Mono Plus Bilden krupit in från sidorna. Kolla spole LK11.  
Mono Plus 90o Död. Mäter kortslutning på 10V  VO34. Kortslutning i VK01 BC527 och TK01 defekt. Credit: Johnny
Mono Plus 90o Död. Mäter kortslutning på VK10 (BUH313D) på plats, avlödd OK. Överslag i isoleringen på VK10. Credit: Johnny
Mono Plus 90o Död. Byte Co33 i nätdel. Credit: Johnny
Mono Plus 90o Död, trippar. Vk23 mäter c:a 200ohm åt båda hållen. NH01 TEA5101 defekt. Credit: Johnny
Mono Plus 90o Blixtrar och fräser, smäller. Byte HS-trafo. Credit: Johnny
Mono Plus 90o Går igång efter c:a 1 min, då vit bild med återgångslinjer. Rh09 (öppen) och lödfel på Vk10. Credit: Johnny
Mono Plus 90o Ingen bild bara fladder, ser ut som KV-fel på alla band. VF03 BC858 (läcker mellan kollektor och emitter). Credit: Johnny
Mono Plus 90o Ljuset ändras, blir ljus efter en stund med återgångslinjer. Omlödning av bildrörskontakten.  
Mono Plus 90o Tar 20 min innan bild kommer. Byte kanalväljare. Credit: Johnny
Mono Plus 90o Inget ljud. Byte VA03 och VA02. Credit: Johnny
 
Mono Plus 2 Död. Säkring F1 och transistor VO13 i nätdel. Credit: Johnny
Mono Plus 2 Död. Byte TK02 (HS-Trafo) P/N 88718897. Credit: Johnny
Mono Plus 2 Startar ej. Byte RO11 i nätdel. Credit: Johnny
Mono Plus 2 Slår av. Byte RO11. Credit: Johnny
Mono Plus 2 När Tv stått i STBY över natten går det bara att starta den genom att dra ut nätsladden. Byte RO11. Credit: Johnny
Mono Plus 2 Var 10:e gång Tv:n startas, stänger den av sis. Byte RO11. Credit: Johnny
Mono Plus 2 Ingen bild, luktar bränt. Byte NO01 P/N 37410024, VK01 Credit: Johnny
Mono Plus 2 Startar ej - tänder till men stängs av, displaylampan blinkar. Barnlås aktiverat. Credit: Morgan
Mono Plus 2 Blåaktig bild. IC NH01 TEA5101B. Credit: Morgan
Mono Plus 2 Ljudet försvinner. Byte IC till ljud VA01.  
Mono Plus 2 Inget ljud. Byte hörlursuttag. Credit: Johnny
 
MX / MC chassi Startar ej, standby-lampan lyser, grön LED tänds ej vid startförsök. Initialisera minnet (se Service manual). Credit: Morgan
MX Startar ej, STBY-lampan lyser. Nättransistor To1 IRFBC40, pucksäkring Fo1 F2,5A samt R18, R19, R21 och R22 sönder.

Credit: Morgan

Foto Chassi MX

MX Öst/Väst-fel. Lödfel på transistor Tk4 Credit: Morgan
 
MZ Startar inte, inga spänningar finns. Läckage i DO6, ersätt med BYD33M. Credit: Sune
MZ Bilden dubbel / suddig + mycket för bred. Kond. CF03 på den dynamiska fokus-modulen. Credit: Morgan
MZ Startar med vit bild - stängs av. TDA 6110Q, ev. också 200V:sslingan. Credit: Morgan
MZ Bilden rycker/blinkar varannan sekund. Comb-Filter CF700. Credit: Morgan
MZ   32" Wide Billed dobbelt 10 centimeter inde i sidderne i et 10 cm bredt felt, billed OK på midten. Årsag CF2 150nF defekt på afböjningsprint bag V/Focuspotentiometer. Credit: Wolff
 

Servicetips

Stereo Plus

Credit: Orven

Åsknedslag kan medföra dyra reparationer, om frontpanelen havererat så kostar den minst 400:- netto, kan även slå sönder nätIC dioder m.m.

Sett följande i spåren av åskan - Kortslutning i panel - dioder - CO12 - nätIC samt på sekundärsidan 12 Voltsstabben 7812, IC NO80.

För att kontrollera om nätdelen fungerar så börja med att lossa dioden som går från stift 8 på ovan IC VO73, koppla sedan in en 60W glödlampa över CO42, bygla sedan trissan VE14 i frontpanelen (Col - Emit), sätt sedan sladden i 230 V uttaget med strömbrytaren tillslagen.

Lyser lampan är nätdelen OK, annars - Lycka till.

Processorn och minnet är komponenter som lätt kilar vidare vid åska.

Stereo Plus Död.

Horisontaltrissan S2000AF

OBS kolla CK51 8,7n/1600V, speciellt för dåliga lödningar.

Foto Stereo Plus
Stereo Plus Nättrissan havererar. CO17 1n kan orsaka att denna går sönder. Credit: Orven
Stereo Plus Död, HS kommer ett ögonblick, trippar. 150Volten sjunker till 30Volt, CO42 10µ/160V defekt Credit: Johnny
Stereo Plus Startar inte. Microspricka i lödning till SMD-motstånd RK21 560Ohm.

På Variac:en ser man att Tv:n gör startförsök (nålen pumpar) runt 0,2A.

Genom motstånd RK21 går horisontalpulserna till drivaren VK22.

Stereo Plus Startar inte, horisontaltrissan S2000AF sönder. Microspricka i lödning till SMD-motstånd RK21 560Ohm.  
Stereo Plus Startar ej - ST/BY lampan blinkar. Drivtransistor VK22 sönder, kolla även VK11 och VK16. Credit: Morgan
Stereo Plus Startar ej St-by lampan blinkar. Avbrott  RK21 ytmont motstånd. Credit: Martin
Stereo Plus Startar ej - står i ST/BY. Transistor VE07 BC858B. Credit: Morgan
Stereo Plus Kluckande ljud från högspänningen innan den slår ifrån. Byt TDA8350Q och 22ohm som är bränt. Credit: Jonnyk
Stereo Plus Horisontal transistorn går sönder efter byte. Små hårfina sprickor i yttersta höljet av HS-trafon vilket leder till
sporadiska urladdningar.
Byt HS-trafo.
Credit: Jonnyk
Stereo Plus Stänger av sig under drift, kraftig lukt av svavel känns. Kolla främst CK51 för dåliga lödningar. Om lödfel på CK51 och Tv:n inte startar efter omlödning, kolla HS-trissan.
Stereo Plus Stänger av sig / bilden flimrar, försvinner / ljudet sprakar. Omlödning av jordpunkt.

Mycket känslig för knackningar på kretskortet, en del kunder uppger att felet uppenbarar sig när de går på golvet i närheten av Tv:n.

Foto på jordpunkten

Stereo Plus Går i ST/BY efter några minuter. Pos. V071 BC858B SMD.  
Stereo Plus Flimrar ibland, blir svart ibland. Byte VK50 samt omlödning av jordplåtar. Credit: Johnny
Stereo Plus Vertikalfel, lockig bild i överkanten 43Volten för hög, mätte c:a 48V, orsak RS11 stigit i värde till c:a 1Kohm. Credit: Johnny
Stereo Plus Vertikalfel, tänder varannan linje. Kolla resistor RF11 vid kontakten till avlänkningsspolen 220ohm. Credit: Orven
Stereo Plus Vertikalfel, linje som inte går ända ut i sidorna. Kortslutning i VK71 BYW32 (kan ersättas med BYW95C) RK70 1 Ohm, RK88 10 ohm samt TDA8350Q. Allt orsakat av kortslutning i TDA8350Q byt också alltid CK68 och CO69.
Stereo Plus Bilden viker sig i överkant. RK68 10ohm 42Volt matningen till pin 8 ökar i resistans.  
Stereo Plus Bilden viker sig i överkant. NS10 TDA8350Q.  
Stereo Plus Öst-Västfel. VK45 kortsluten. Credit: Mats
Stereo Plus Öst-Västfel. CK60 skall ersättas med 1,5µ pulstålig vanlig kondensator. Credit: Mats
Stereo Plus Öst-Västfel. TDA8350Q, spänning över Ö/V Dioden skall vara c:a 15V vid OK. Credit: Mats
Stereo Plus Öst-Västfel, för bred bild. Om spänningen på katoden av VK61 är c:a 2 V, ohmmät mellan ben 11-13 på NS10 TDA8350Q om kortis byt IC. Detta felet är inte ovanligt som ett följdfel till haveri i S2000AF allt utlöst av att CK51har släppt i en lödning.
Stereo Plus Öst-Västfel, för bred bild. Kortslutning i VK61 BYW74 och NS10 TDA8350 (mellan pin 11 0ch jord), samt avbrott i RK62 15ohm. Credit: Johnny
Stereo Plus Låg bild höger. RK68, 43 Volt för låg. Credit: Orven
Stereo Plus Halv bild + Menyfel. Minnesfel, Tv:n kan gå med tomt minne. Credit: Mats
Stereo Plus Liten bild i mitten, både vertikal o Ö-V fel. Kallödning på VK61. Credit: Johnny
Stereo Plus Ingen kanalmottagning.

Bara brus.

Löd om jordpunkterna i Tunern + löd om de två ytmonterade IC-kretsarna

TSA5512AT+TDA5330T.

 
Stereo Plus Kanalmottagning bra ibland, brusig bild till och från, blev enl. kund bättre om han drog i antennkabeln. Löd om jordpunkterna i Tunern. Foto dålig jordpunkt
Stereo Plus Horisontella mörka störningar över bilden. Byt CD10 100n SMD mellan p25 och p29 TDA8366. Credit: Roberto
Stereo Plus Persienneffekt i bilden. RS11 220Ω till vertikal ut har ökat i värde. Credit: Morgan
Stereo Plus Bild drar sig till höger när Tv:n blir varm / bara OSD. Pos. VK16 BC858. Vänligt bistånd till denna felbeskrivning har lämnatts av Per-Olof.
Stereo Plus Bild med horisontala linjer, även vid meny framme. Byt Rs11 220ohm och Rs12 1,2ohm. Credit: Stig
Stereo Plus Röd bild ibland, påverkas av knackningar på bildrörskortet, rödstick. Omlödning SMD motstånd RH23 2,4KΩ, mycket svårt att se med blotta ögat. Credit: OJ MP
Stereo Plus Ingen färg. CD12-13 och RD15. Credit: Orven
Stereo Plus Inget ljud, svagt brus.

Löd loss pinnarna 7&9 på Nicam-modulen, om ljudet kommer tillbaka kolla VA60=BC857; VA61=BC847,

mute-transistorerna.

 
Stereo Plus Knastrar i NICAM-ljuder när varm. Byte NA10 NICAM-IC P/N 37430005 Credit: Johnny
 
Stereo Plus2 Startar ej. Byt: Diod VO10 =BA158 (mäter OK). Credit: Morgan

Foto Chassi Stereo Plus2

Stereo Plus2 Startar ej.

Likriktaren kortsluten.
Vo01 och Vo02 = BYM36E.

Vo03 och Vo04 = BY527.

Credit: Morgan
Stereo Plus2 Död. Transistor VO15 IRFBC40 och Pucksäkring FO06. Credit: Morgan
Stereo Plus2 Stänger av sig själv ibland.

1. Timern

2. Kallödning kristall ZF01

3. Överslag i bildrörssockel Art.nr 41554034.

Credit: Morgan
Stereo Plus2 Överslag i bildrörssockeln.

Felet ”överslag i bildrörssockel” yttrade sig på det viset att TV:n stängde av sig för att genast slå på eller börja pulsera några gånger. Det hördes ganska tydligt poppande från sockeln då detta hände.

Vanligt var också att OSD:n blev halvhysterisk efter att överslag inträffat.

I de flesta fall yttrade sig detta i att OSD:n trollade fram ett 2-rader högt blått band i överkant på bilden, där programinfo vanligtvis visas vid kanalbyte. Credit: Tony

Stereo Plus2 Ingen bild. Vrid på G2, om regnbågsmönster uppträder byt Vertikal-IC + RK53 3ohm. Credit: Mats
Stereo Plus2 Ingen bild, ljud och HS OK. Avbrott i VK25 (BA158)

Dioden förser Vertikal IC TDA8172 med negativ matningspänning.

Credit: Roland

Stereo Plus2

Hvis der ikke er noget billede, men blot en ca 1 cm lys streg i toppen af skærmen.

(Ingen bild, bara ett 1cm ljust streck i toppen av skärmen).

Byt R30 120k ohm, denne modstand var totalt afbrudt. Credit: Svend
Stereo Plus2 Det tar lång tid innan bilden kommer.
Kraftiga röda stick och skuggor i bilden som ökade vid uppdragning av kontrasten.
Dåligt bildrör.
Byt bildrör eller skrota.
 
Credit: Jonnyk
Stereo Plus2 Vertikalfel - halv bild. Läckage i Flybackdiod VS30 1N4002. Credit: Morgan
Stereo Plus2 Vit bild.

IC NH01 TDA6108JF, RH09 27ohm och RK35 10ohm.
Läckage i transistor TV-M7 -M8 - M9 (BC847B) på SVM-modulen.

Uppdaterat: 2005-05-07

Credit: Morgan
Stereo Plus2 Taggiga återgångslinjer i bilden. Överslag i Hs trafon. Credit: Jonnyk
Stereo Plus2 Vertikala linjer taggiga periodiskt ca 1.5dm i längd syns bäst vid mycket kontrast. Byt CK03. Credit: Stefan Boströms Tv Service

Stereo Plus2

Credit: Christer

Transistor VK01 (BC337-25)smälter ihop periodiskt utan anledning.
Lödfel, glappkontakt i 8 Volt´s stab (NO06) och Vert IC TDA8172 (NS10).
 
Nokia / Finlux 82R400 Stby och blinkar grönt om man använder fjärrk. i övrigt död. Kolla linjetrissan för kallödningar, Rk52 0Ω47 garanterat sönder. Credit: Claudio
TZ Startar ej. Diod Do18 sönder, (frekvent fel). Credit: Morgan
TZ Startar ej - Grön led lyser någon sekund. Transistor Tk10 IRF740 (BUK457-400) sönder. Credit: Morgan
TX/TZ Startar ej ibland, när felet framträder blinkar den gröna led:en sporadiskt. Kolla lödfel på CO21 i primären (svårupptäckt). Credit: Morgan
TZ Startar, dock ingen bild.

DK13 och RK63 0,1ohm sönder.

15Volten till vertikal Ic:n

Credit: Morgan

TX

Luxor 7072

Denna serie är sålda av ElGiganten

Chassi Sinudyne proffesoinal 2550

Död, nätsäkring svart. Kortslutnig i keramisk kond. CP 19 = n22 1 kV.

Credit: Lennart

Foto Sinudyne proffesoinal 2550

Foto credit: Lennart

TX

Luxor 7072

Död efter åskväder, nätsäkring svart. Byte av likriktaren.  

TX

Luxor 7072

Vill ej starta on/off dioden blinkar. Högspänningtransistorn S2000AF. Credit: Jonnyk

TX

Luxor 7072

Slår i från periodiskt. Kolla eller löd om  alla trafos o drosslar + komp. på kylplåtar. Credit: Lennart

TX

Luxor 7072

Vid start rullar bilden några sekunder och går sedan i standby. Byt CL23 100u/25V Credit: Stefan
Luxor 7072 Ingen bild. Fel på R11  10 Kohm och CL9  560nF/250V. Credit: Luis

Luxor 7072

ÖW  fel ,(timglas). Kortis i ena dioden i DL 4 = DMV 1500H. Credit: Lennart

TX

Finlux TX71V3

Slår av vid varm. Lagat brusten lödning Co21 i nätdelen. Credit: OJ MP
TX/TZ Startar delvis, STBY lampa grön. 100Hz-modulen kryper upp ur sina kontakter. Credit: Morgan
TX/TZ Hoppar över kanalerna vid Auto-sökning. Initiera minnet i service läge (Röd knapp sedan OK) Credit: Morgan

Tillbaka till startsidan