JVC Tv

 

JVC AV21BT8 Se: Vestel 11AK30    
JVC AV25 Död. När R526 39ohm är avbränt, byt D521 (Zener), D525, C468, C469. Credit: Mats
JVC AV25 Slår av.

Låter som belastningsfel.

Lossa IC704 ben 1+2, startar den då är det minnesfel.

Credit: Mats
JVC AV-25VM1EN Ljud och högspänning men ingen bild.
Öka G2 för att se om det blir ett vitt vertikalt streck om så är fallet kolla IC401 TDA8350Q, FR552 0,82 Ohm, D552 BYW95C och FR553 5,6 Ohm.
Är bara FR553 trasigt blir det Ö-V fel med ränder i övre delen av bilden.
Credit: Åsenfalk
JVC AV28BT5ENS Se: Vestel 11AK19    
JVC AV28BT5 Se: Vestel 11AK19    
JVC AV28BT5ENS  Se: Vestel 11AK19 Schema: 11AK19Y Credit: u.elektronik
JVC AV28BT70EN Se: Vestel 11AK19 Schema: 11AK19Y11 (Pro)  
JVC AV28BT8ENS
Ljud men ingen högspänning.
Avbrott i C653 47n 250v vilket orsakar bränt motstånd R639 10k.
Följdfel utav det blir läck i D407 1N4148 brott i R426 ytmonterad på 2,2k
Credit: Christer A
JVC AV-28F1 Startar ej - R537 3K3 avbränt. HS-Trafo sönder, ersatt med HR6549. Credit: Morgan
JVC AV-28FX11EN Horisontal flimrande linje.

Löd om lödningarna på vertikal IC 541.

Kontrollera även lödningarna på R580, löd om vid behov.

Credit: Göran
JVC AV-28FX11 Färg försvinner eller bara grön bild alt. blixtrande färg. Kontrollera chroma kortet, (kyl IC M52025), kommer färgen tillbaka har Du hittat boven. Credit: Claudio
JVC AV-28KT1 Bilden har flyttat sig helt och hållet nedåt i rutan ca 10-20 cm. Felet var minneskretsen! Credit: Sven-Göran
JVC AV-28KT1SUF Diverse "kokko" fel. Byt eeprom mot ny, ladda in dumpen.

Credit för tips och Dump: Claudio

E-Dump_HEX

JVC AV-28S1EN

Chassi MX

Svagt böjda horisontella streck i nederkanten av bilden. Byte IC441 TDA3654; C467 470µ/25V, C443 1000µ/35V, C444 100µ/35V.

Foto JVC AV-28S1EN

Spänningar på IC441 (c:a värden).

Pin3 2V; Pin4 jord; Pin5 15,5V; Pin6 26V; Pin8 6V; Pin9 26V.

JVC AV-28S1EN Slocknar efter 1-2 timmar, dock ej till standby. HS-trafo ben 2, 3 ,4 lödfel, och ben 5 på gång.

Credit: Dagge

JVC AV-28WZ2EN TV:n startar men endast mörka färgfläckar på skärmen alt,
vitt horisontalt streck, Tv:n slår sedan av.
Löd om vertikalslutsteg IC 401. Credit: Kjelle
JVC AV-29SX Vertikalfel. Omlödning eller byte av IC 401 LA7845, kolla motstånd 1ohm som försörjer vertikalkretsen. Credit: Claudio
JVC AV-32WFP1EU. Färgfel i bilden. Löd om kontakten till avmagnetiseringen.

Credit: Holger

Foto på felet vid Blue Screen

Foto på felet vid program

JVC AV-32WH3EP Färgfel i kanterna. Löd om kontakten till avmagnetiseringen. Credit: Gordon

JVC AV-32x37SUE

Chassi ML

Går i stand by inga andra funktioner. IC004 i 100hz modulen löd om hållaren. Credit: Anders
JVC C-21ET1E Startar ej, Standby OK.

Spänningen över ZD401 skall vara >11V.

Kontrollera ZD401=12V; R419=5,6ohm; R421=1ohm

Byt gärna: C323=3300µF/16V; C422=220µF/16V; C423=1000µF/16V.

Kan ev. starta så att glödspänning kommer men ljud och bild saknas.

Credit: Peter

Tillbaka till startsidan