Grundig Tv

I senare års Grundig Tv sitter Beko eller Orion chassi.

Detta gäller efter det att Grundig gick i konkurs och sedan köptes av en grupp internationella investerare.

Fyll gärna på med med mer info om olika chassi om du har sådan.

Nummer stämplat på chassiet.

Schema.

ZA1.190-08

BEKO 22.1

ZA1.190-12 BEKO 22.1

ZA1.196-07

BEKO 22.1

ZA4.190-09 BEKO 16.1
ZA4.190-11 BEKO 16.1
ZA4.820 BEKO 16.1

ZA8.190-11

C7/C8

Z50.190

BEKO E1

  Orion PT92
Allmänna servictips till CUC-XXXX

Detaljer som ofta behöver lödas om:

HS-transformatorn; Kontakten till avlänkningen; Kondensatorer runt avlänkningskontakten; Vertikal-IC:n; Spänningsregulatorerna som sitter monterade på den genomgående kylplåten Foto typiskt fel; Lödningarna till kontaktlisterna på de stående korten Foto typiskt fel , strömbrytaren om den sitter lödd direkt på det stora kretskortet.

Alla modeller med TDA8140 Fel i IC TDA8140 kan ge ringningar i bilden. Credit: Mats
CUC1822

ST 72-160/9 IDTV

Startar ej alt. stänger av under drift.

Dålig kontakt i horisontal och vertikal-anslutningarna J1/J2 och J3/J8.

Om skada på kontakterna har skett, ta bort kontakterna löd kablarna direkt på kortet.

 

CUC1824

ST70-150 IDTV

Horisontella streck och vågor i bilden, menyerna OK. Byt elektrolyterna i Feature boxen.  

CUC1827

M84-210/8 IDTV/LOG

Svaga punkter som ofta ställer till det är särskilt lödningar på C53012 och C53071. Inspektera också övriga lödningar på blockkondensatorerna i avlänkningsdelen samt lödningar till avlänkningspluggen.
CUC1827 Går plötsligt i STBY. Löd om anslutningarna i Feature boxen och på det stora kretskortet.  
CUC1827 Bilden flyttas i sidled / svart fält i vä. kant / skuggning i vä. kant. Löd om anslutningarna i Feature boxen och på det stora kretskortet.  
CUC1827 Hoppar till kanal AV3. Löd om anslutningarna i Feature boxen och på det stora kretskortet.  

CUC1836

100Hz

Bild orolig i sidled, hoppar till AV3, färgmättnad går till max. Internt glapp/avbrott i C53012. Credit: Lasse

CUC1893

M 95-115/9 IDTV/PIP

36"

Röd diod lyser, för övrigt är allt dött.

C666 33n lossar i en lödning och drar med sig T661 IRFPC50 och IC630 TDA4605-3 + säkringen T2A (säkringen kan explodera).

Bild på säkring

CUC Grundig1893
CUC1893 Stänger av sig. Kontakt till avlänkningen J37/J8 omlödes. Foto på felet

CUC1983 

MW82-100/9 Pal Plus

Fungerar normalt men har en väldigt suddig bild. Byt kondensatorerna C64001 & C64002 (1,5nf / 6KV) på "Dynamic focusing board" (det lilla kortet som sitter fastknäppt på chassiet nära högspänningstrafon). Credit: Martin
CUC1894

M95-411/9 46"

Helt plötsligt vid start suddig bild, omöjligt att se någonting.
Focus pot. hjälper ej, dynamisk kontrast pot. ytterst liten påverkan av suddigheten.
Byt 2st 1.5nf kondingar C64001 och C64002 på dynamisk kontrast-kortet tv. om Hs-trafo
Credit: digitaltvcenter.se
CUC1929 Startar ej - Står i Standby. Byte linjeslutsteg T53001 2SC5331 och R55514 4Ω7.

Foto CUC1929

Credit: Morgan

CUC1935 Startar ej. Byte linjeslutsteg T53001 2SC5331 och R55514 4Ω7.  
CUC1935a Startar, högspänning finns dör sedan. Kolla byt C64001 och C2455 1500pF/6000V på focuskortet, dessa minskar i värde. Credit: Claudio

Servicetips

CUC2030

Credit: Orven

Avbrott på resistor R54012 flamsäkert 1ohm 0,75W (16 Volten), oftast fel i Vertikal-IC.

Vid byte av IC kolla om 16 Volten är riktig från nätdel till ben 4 på IC:n, kolla om 45 Volten kommer fram till ben 8 på IC:n, har haft fel i R50011 33ohm 1/4W i 45 Voltskedjan.

Finns inte 45 Volten fram till ben 8 så lånar den av 16 Volten och då framträder vikning och ränder på övre bildhalvan och nätdelen stannar efter några sekunder.

Vid avbrott i 45 Volten så blir belastningen för stor över R54012 som går sönder, kan även förekomma fel på dioden D50013 1N4004.

Servicetips CUC2030-2031-2032-2033-2035-2040-2050-2051-2058-2059-2080 påminner mycket om varandra och samma schema kan oftast användas.

CUC2030

ST 63-700 NIC/TOP

ST 70-700 NIC/TOP

ST 70-715 NIC/TOP

ST 70-780 NIC/TOP

ST 70-782 NIC/TOP

ST 70-2102NIC/DOLBY

Går i STBY med oregelbundna intervaller. Löd om Vertikal IC, pos. IC50020. Foto Grundig CUC2030
CUC2030 Tv,n bara dog och luktade bränt. Lödning i avlänknings kontakten på spolen släppt och motstånd 55006 avbränt, efter omlödning och byte av motstånd så var bilden som ett timglas byt då även TDA8350Q. Credit: Per-Olov
CUC2030 Död, säkring 2,5AT sönder.

Kolla R62505 PTC-motståndet T209.

 
CUC2030 Startar ej. Genomslag i T53001 S2000N, ledande mellan C och höljet.

På Variac:en kan man se att den pumpar svagt och försöker starta.

Foto på genomslaget

Transistorn Toshiba S2000N märkt 1:A

 

CUC2030
Smäller säkringen på 2,5A ungefär var annan månad, däremellan funkar Tv:n OK.
Byte PTC-motståndet T209 och är sedan ett halvår tillbaka helt OK. Credit: Martin
CUC2030 Går i stby igen efter start.

Byte TDA8350Q + R54012 1,0Ω/0,75W.

Är det återgångslinjer i överkanten på bilden efter detta byte så kolla R50011 33Ω.

 
CUC2030
Ingen bild, ljud ok.
Avbrott i spole L24001/22uH på bildrörsplattan.

Felet började med att bilden kunde komma efter ca 30sek och upp till ett par minuter.

Credit: Tord

CUC2030
Mörk / ingen bild, ljud ok
Återgångslinjer när man ökar G2.
Z-diod pos: D54005 6,8V kortis pga. lödfel C55413. Credit: Lasse
CUC2030 Vertikalfel, svart fält i nederkanten som kryper uppåt, går sedan i STBY. Löd om vertikal IC TDA8350Q.  
CUC2030 Vertikalfel, bilden drar ihop mot mitten. Löd om vertikal IC TDA8350Q.  
CUC2030 Stänger av själv (svår att starta), även röd diod slocknar. Omlödning +5V regulator IC61060 L7805CV. Vid service i detta chassiet löd om alla 3 regulatorerna som sitter på den genomgående kylplåten samt IC50020.
CUC2030 Ljus bild med återgångslinjer. Byte R24081 + IC24030. Credit: Johnny
CUC2030 Service Läge. Stäng av Tv:n m strömbrytaren tryck på ( i ) knappen och starta Tv:n med strömbrytaren.

Om röd nyckel kommer fram kan man inte gå till serviceläge.

Tryck då volym + håll kvar och starta Tv:n med strömbrytaren, nu är Tv:n klar för programmering, låt den söka -automat- tryck sedan TEXT för att gå ut till Tv-läge.

Credit: Allans TV-Service Ö-O

CUC2031

ST 72-860 NIC/TOP

Startar ej, diod lyser, knäpper till går sedan i STBY. Byte vertikalslutsteg TDA8350Q. Vid service i detta chassiet löd om alla 3 regulatorerna som sitter på den genomgående kylplåten.
CUC2031 Går i STBY med oregelbundna intervaller. Omlödning vertikalslutsteg TDA8350Q.  
CUC2031 Vertikalfel, linje. Omlödning av vertikal-IC.  

CUC 2032

ST 70-789 NIC/DOLBY

ST 70-898

ST70-898 NIC/DOLBY

ST 72-866

Öst-Västfel, timglas.

C53073 36n/250V lossat i en lödning, löd om.

Byt R55006 5,6ohm eller 4,7ohm beroende på version, titta i manualen.

 

CUC 2032

Död.

Säkring sönder och kortslutning i T60006 BUZ90.

Mät motstånd R60001 270kohm (vanligt att detta ökar i värde) och R60007 68kohm, byt därefter T60006 BUZ90 och säkring.

R60007 har olika värden från 68k till 120K beroende på variant.

BUZ90 ersätts med STP4NC60.

CUC 2032 2033 Vertikalfel, 5 cm fattas upptill på bilden. Byte IC50020 TDA8350Q. Credit: Janne
CUC 2032 Bilden flimrar. Byte R18024 + IC24030. Credit: Johnny
CUC 2032 Tar ej in kanalerna.

Byte av Tuner

P/N 295043010100.

Credit: Johnny

CUC 2033

ST 72-8610 NIC/Dolby

Stänger av under drift. Lödfel C53072. Foto Grundig CUC2033

CUC 2033

Död.

Säkring sönder och kortslutning i T60006 BUZ90.

Mät motstånd R60001 270kohm (vanligt att detta ökar i värde) och R60007 100kohm, byt därefter T60006 BUZ90 och säkring. R60007 har olika värden från 68k till 120K beroende på variant.

BUZ90 ersätts med STP4NC60.

CUC2033 Vertikalfel linje. Löd om vertikalslutsteg IC50020 TDA8350Q.  
CUC 2033 Slår av under drift. Omlödning av HS-trafon. I en del CUC2033 förekommer extra många dåliga lödningar runt vertikalslutsteget och avlänkningskontakten, se speciellt till att löda om C53073 för att inte få problem med Ö-V fel om det nu inte är det Tv:n är inne för.
CUC 2033 Öst-Västfel. C53073 lossat i lödning, mät R5506 för avbrott 4,7 eller 5,6 ohm beroende på version, se manualen..  

CUC 2050

ST 70-819

ST 70-819 NIC/TOP

Startar ej ibland. Lödfel på vertikal-IC:n. Credit: Morgan
CUC 2050 Startar ej ibland. Lödfel på C60009/10 i nätdelen.  
CUC 2050 Röd diod lyser ibland svagt ibland starkt, svårstartad. Lödfel på C60009/10 i nätdelen.  
CUC 2050 Går i STBY av sig själv. Omlödning av IC50020 TDA8350Q.  

CUC 2058

MW82-2101NIC/DOLBY

MW 82-2699

MW82-2700 NIC/Dolby

Död.

Säkring Si60001 sönder och kortslutning i T60006 IRFPC50.

Mät motstånd R60001 270kohm (vanligt att detta ökar i värde) och R60007 68kohm, byt därefter T60006 IRFPC50 och säkring. Foto Grundig CUC2058/9
CUC 2058 Kraftigt Öst-Västfel. Omlödning av C53073 och byte av säkerhetsmotstånd R55006 4,7Ω. R55006 kan i vissa versioner också vara 5,6Ω.

CUC 2058

Widescreen med kaskader.

MW82-2690NIC/TOP

MW82-2699NIC/TOP

Startar inte, det pulserar (knarrar) till någon sekund i nätdelen, därefter standby. Byte kaskader BG1899-022-644. Tv:n startar men utan bild om man drar upp HS-kabeln ur HS-trafon.

CUC 2059

ST 70-2690

MW70-2699NIC/TOP

Död.

Säkring Si60001 2A5 sönder och kortslutning i T60006 IRFPC50.

Mät motstånd R60001 270kohm (vanligt att detta ökar i värde) och R60007 68kohm, byt därefter T60006 IRFPC20 och säkring.  
CUC 2059

Död.

Säkring SI62501 2A5 sönder.

Byte PTC = T209.  
CUC2059 Varken bild eller ljud. Byt HS-trissan S2000N. Credit: Holger
CUC2059 Vit bild varefter tv:n stängs av. IC24030 TDA6106Q och R24081 82ohm. Credit: Morgan
CUC 2059 Bilden rycker , tv:n stängs av. Lödfel på C53009. Credit: Morgan

CUC 2080

ST 84-896

Startar ej, chippar. Byte av S2000N, omlödning av C5008 samt omlödning av HS-trafo. Credit: Calle
CUC 2080 Död. Byt säkring 2amp IRFPC50, R60001 o R60007. Credit: Boströms tv service

CUC 2080

Tv startar i c:a 1 sekund, går därefter i standby.

TDA8350Q + R50011 33ohm + R54012 1ohm.

 

CUC 2080

 

Svårstartad, kan starta efter upprepade tryck på ON/OFF knappen.

Löd om vertikal-IC TDA8350Q.

 

CUC 2105

220/12V Tv

Tv:n startar ej vid 12 Voltsdrift, fungerar OK vid 220V drift. Diod pos CD60443 LS4148 på 12V modulen. Credit: Hans L

CUC2130

ST70-898/8aDOLBY

Dog utan förvarning. HS-trafon Original 13523048B, ersattes med HR8664. Credit: Dagge
CUC2130 Gör ett startförsök och går därefter i StandBy. C50052 10µ/50V. Kondensatorn brukar mäta runt 5 till 6µ när detta felet inträffar.
CUC2130 Bilden mycket mörk, överdelen är dock ljusare vid kallstart. C50052 10µ/50V. Ibland kan bilden ljusna till när Tv:n blir varm vilket brukar vara fallet när denna kondensator börjar degenerera.
CUC2130

Serviceinformation

OBS vertikalkretsen IC50020 STV9306 finns också i A version, vilken krets som sitter i och skall användas beror på storlek och tillverkare av bildröret.   Fjärr: TelePilot150C
CUC2130 Vertikalfel, streck i överdelen (c:a 10cm) av bilden. Byte IC50020 STV9306, mät / byt också C50044 100µ/63V och C50047 2200µ/35V.  
CUC2130 Vertikalfel, streck i överdelen (c:a 10cm) av bilden. Byte IC50020 STV9306, mät / byt också C50044 100µ/63V och C50047 2200µ/35V samt R50048 10Ω flamsäkert. Credit: Thore
CUC2130 Efter byte av IC50020 STV9306 är det en massa streck i bilden, påminner om G2 fel. D54005 = ZPY6,8V kortsluten. Credit: u.elektronik
CUC2130 Vertikalfel, övre halvan av bilden är olinjär. D54005 = ZPY6,8V avbrott.  
CUC2130 Vertikalfel, 1 cm bred bild i mitten samt tjutande högspänningsdel. Ö-W-modul resistor R55416 (10kOhm) avbränt kallödningar på kond. C55413,C55416,C55417
Stora kortet R53072 (3,9 Ohm) avbränt.
Kolla även  kondensatorer på Ö-W modulen.

Credit: Thomas

CUC2130 Startar, bild drar ihop sig till ett c:a 10 cm vertikalt band, går därefter i stby. Omlödning IC50020.  
CUC2130 Ö-W fel smal bild.
Byte av R53072  3,9ohm orsakat
av lödfel på C55413 som sitter i Ö-W modulen.

Löd  om alla kondensatorerna på modulen.

Credit: Calle

CUC2131 Vertikalfel övre delen. Byt R50048 10Ω/0,75W säkringsmotstånd, glöm inte att löda om allt omkring.

Credit: Claudio

CUC2410 Vågrätt streck som har större höjd i kanterna än i mitten.
R525 0,33 ohm brunnit av, som orsakats av kortslutning i diod D2751 (1N4936) samt kortslutning i elektrolyt C2791 3300uF/25V på avlänkningsmodul 29504-007.08.
Credit: Stefan
CUC2600 Blå ton i bilden. Text OK, byt TDA3505. Credit: Mats

CUC3300

P37-332

Död. Strömbrytaren ofta felaktig.  
CUC3300 Död. Nätfilter L601 lossar i lödningarna.  

CUC3410

T 70-340

Död. Strömbrytaren ofta felaktig. Eftersom brytaren sitter lödd direkt på kortet har den också en tendens att lossa i lödningarna.

CUC3410

 

Vertikalfel, streck horisontalt över bilden ibland. Löd om Vertikal-IC:n.  

CUC3410

 

Öst-Västfel, bilden för bred och svänger in i kanterna. (timglas). IC555 TDA8145 och ev. Zenerdiod D562 30v.  

CUC3510

ST 70-360 CTI

ST 70-360

även vissa Blaupunkt

Stänger av efter en stund, felet blir värre och värre och till slut startar Tv:n inte. Löd om HS-Trafon. Foto Grundig CUC3510
CUC3510
Bilden är matt, bildhöjden för liten och bilden har midja, sekundärspänningarna är låga, efter ca 2 min blir bilden korrekt.
Felorsak C661 47u/25V i primären. Credit: Stefan
CUC3510 Vertikalfel, linje. Byte vertikalslutsteg TDA2653A.  
CUC3510 Bilden krupit upp i nederkanten. C2791 1000/25V.  

CUC3510

 

Brusigt och svagt ljud särskilt de första minuterna. TDA2556.  

CUC 3510

Dåligt ljud. U2829B på MF-kortet. Credit: Mats

CUC3800

M 70-490/9

Chippar, kan starta. Byt 3 st. elektrolyter i nätdel.  
CUC3800 Vertikalfel, bilden växer fram underifrån. Byte C2743 100µ/50V på kortet där vertikalslutsteget sitter.  

CUC4200

P25-449

Startar ej. ST611 1AT + D611 MR751 + C611 560pF. Credit: Birger

CUC4400

P 37-343

P 37-440/1

P 37-443/1

P 40-440

P 45-440

T 51-440

T 55-440

Död. Lödningarna till strömbrytaren släppt.  
CUC4400 Död.
Säkring SI 624  800mA  svart
kortis i  T661 BUT11AF + C667 2,2uF 450V.
Credit: Lennart
CUC4400 Kan ta upp till 20 min innan den startar. Byt C633 100µ/25. Byt också C631 och C661 båda 1µ/63V vid service.
CUC4400 Stänger av sig efter en stunds drift, bilden dragit ihop sig från alla håll olinjärt, BU:n blir mycket varm. Lindningen på horisontalavlänkningen har smält ihop. Foto på felet

CUC4410

T 63-430

T 63-446/text

T 70-440

T 70-440/text

Helt död, alla spänningar från
nättrafon under halva värdet.
Byt konding C633 100µf 25V. Credit: eskill 1
CUC4410 Död förutom mycket svagt chippande. Byt T572 BU508A. Credit: Stefan L
CUC4410 Blinkar till i display, efter många tryck på strömbrytaren kan Tv:n starta. C633 100/25V. Passa också på att byta C652 1/63V.

CUC4410

Vertikalfel, linje. Löd om kontakten till avlänkningen. Foto Grundig CUC4410
CUC4410 Ej full bildhöjd. C518 150pF i HS. Credit: Mats
CUC4410 Bilden är mycket för bred och har midja.

Kondensator C502 27n/400V skadad pga. lödfel.

Följdfel TDA8145 har blivit överhettad och gått sönder.

Credit: Stefan
CUC4410 Färgen försvinner, eller blir randig, luminansen ändras också, OSD och TEXT OK. Kolla HS-kabeln eller anslutningen i HS-trafon. Skala av kabeln 5mm mer och tryck tillbaka den samtidigt som man roterar den lite, om inte detta hjälper byt HS-trafo / HS-kabel.

CUC4500

P 50-450

ST 55-450

ST 55-556/NIC

ST 55-556/text

     

CUC4510

ST63-450

ST 70-450

M 55-911/NIC

Stänger av under drift. Omlödning av C516. Foto Grundig CUC4510
CUC4510 Död. Byte strömbrytare.  
CUC4510 Död. Nätfiltret släppt i lödning.  
CUC4510 Död. Byt konding C633 100/25V i nätdelen. Credit: Göran Strand
CUC4510 HS-fel. T572 BU508A + ev. C511 9nF/1600V. Credit: Birger
CUC4510 Blank skärm, ingen bild. TDA4452 kan ersättas med TDA5931.

Credit: Mats

CUC4510 Orent ljud i stereo o. mono mottagning.

Fel i  MF stereo modul (M*29504-102.45).

Diod D2251 BAT42 = BAT85 ej helt kortis ( ansluter ben 1 + 13  IC 2250).

Credit: Lennart
CUC4510 Inget ljud, LF OK. IC2220 TDA4482. Credit: Birger
CUC 4511

ST 70-560- NIC

Död. L601 lossat i lödningarna. Foto Grundig CUC4511
CUC4511 Död.

2,5A säkring samt diodbryggan trasig i nätdelen.

Åtg: Bytte säkring samt diodbrygga.

Credit: Jonsson

CUC4511 HS finns men ingen display. Kolla stabbar vid nätdel. Credit: Mats
CUC4511 Inget ljud. Fel på IC2220 TDA4482. Credit: Calle
CUC 4635

Ingen kanalmottagning.

Bara snö.

Ger bild genom Scarten.

SDA3202 i Tunern.

Ersätt med TSA5511 ellerU6202.

CUC4635 Överslag från kaskaden till jord.

Spricka uppstår i plasten, syns tydligt.

Byt kaskaden.

Vid detta fel kan en rad följdfel inträffa: TDA8140 + BU508 + SDA3202 kan gå sönder.

 

CUC4635

Går ej att programmera minnet.

Trolig orsak SDA2526 alt. SDA2216 i Tunern.

 
CUC4910 Död. Kolla 140V, om 45V kolla 100µ i nätdelen. Credit: Mats

CUC5305

P 37-549/12

Ingen bild. R576 (effektmotstånd) lödfel. Foto Grundig CUC5305
CUC5305 Död. C 6028 1uf/100V C 6033 47uf/25V C6062 100uf/25V  C6076 22uf/25V sitter i nätdelen. Credit: Bertil

CUC5305

Tar ej emot signalen från fjärren.

Den optiska mottagaren sönder.

 

 

CUC5310

T 70-540

T 70-540text

T 70-640 text

Bilden drar ihop sig från sidorna och luktar fränt.

Kontaktfel i anslutningarna till avlänkningskontakten.

OBS Ta bort allt som kolat på kretskortet och anslut därefter ledningen direkt på någon närliggande lödpunkt på kretskortet.

Avbrott i R503 kan också inträffa vid detta felet. (Micke).

Foto på felet

CUC5310 Tunt streck i mitten, luktar illa. Lödfel (och bränt) i H-avlänkningen på kortet. Städa och löd om. Credit: Tony

CUC5310

Återgångslinjer upptill på bilden. C538 47µ/35V. Credit: Elektronik Service
CUC5310 Tar ej emot signaler från fjärr / menyer kan dyka upp plötsligt. Dåliga lödningar på IC804 TFMS4300  
CUC5310 Tar ej emot signaler från fjärr. IC804 TFMS4300 sönder, kan ersättas med TSOP1730 / TSOP1736.  
CUC5350 Inget ljud + Text låst. MSP2400 på Scartmodul. Credit: Mats

CUC5360

ST 63-550/text

ST 63-655/text

ST 63-656/text

ST 70-550/text

ST 70-650/8 text

ST 70-655/text

ST 70-655/8text

ST 70-656/text

ST 7003-8

Ingen videosignal. CT2442 BC558 ut från stift 7 på TDA5931. Credit: Mats

Foto Grundig CUC5360

CUC5360 Vid arbete i detta chassi kan det vara lätt att förväxla kontakterna på bilden, särskilt under tidspress.  Foto
CUC5360 Ingen videosignal från Scart. BC858 mitt under MUX-krets. Credit: Mats
CUC5360 Bilden rullar, tappar vertikalsynk. Löd om jordplåten, släpper mest i bakkanten av chassiet.  
CUC5360 Bilden rullar eller osynkad.
Byt 27Mhz kristall vid processorn.
Credit: Lasse
CUC5360 Inget ljud. Vid tryck på +Vol kommer ljudet någon sekund, sedan är det borta igen. Vid tryck på -Vol kommer inget ljud. Byt strömbrytare. Credit: Ingo
CUC5360 Vertikalfel, bilden drar ihop sig till ett 4 cm högt band.

Omlödning av kontakt på kretskortet till avlänkningen.

Löd också om de blåa kondensatorerna i närheten av kontakten till avlänkningen.

Ibland är det så allvarligt att värmeutvecklingen orsakat kolning i kortet, slipa bort detta och löd kabeln direkt på kortet.
CUC5360 Ingen färg. Kolla C5071 vid kristallen på ben 13 / TDA4510. Prova även att ersätta trimkondensatorn med en 15pF konding.

CUC5361

ST 70-670/8TOP

Bilden rullar, tappar vertikalsynk. Löd om jordplåten, släpper mest i bakkanten av chassiet. Foto på lödfelet
CUC5361 Vid arbete i detta chassi kan det vara lätt att förväxla kontakterna på bilden, särskilt under tidspress.  Foto
CUC5361 Periodiskt färgfel, Tv:n växlar mellan svartvit & färg. Omlödning av spruckna lödningar under det stående RGB-kortet samt rengöring av kontaktlisten till samma kort avhjälpte felet. Credit: Chris

CUC5860

M 70-590

Stänger av med en sprakande smäll från Tv:n. Överslag mellan kaskaden och jord. Byt kaskaden. Foto Grundig CUC5860

CUC5880

ST 82-575aNIC

Startar ej eller går i "Protect" efter en stund. IC500 TDA8140 byt också C507 1000µ/25V och C541 220µ/40V. Fjärr TP661

CUC6300

P 37-640 TEXT 

Tænder men går i protect efter 10-40 sek biled OK. T583 = BC548B defekt. Credit: Torben

CUC6300

T 55-640

Ett smalt ljusare vågrätt streck i bilden, strax under mitten.

OBS Bilden fullhöjd.

Löd om vertikalförstärkaren IC430. Foto Grundig CUC6300
CUC6300 Död. Kortslutning i likriktardioder D621 - D624 + säkring SI601 2,5AT.  
CUC6300 Div. "kokko" fel volym, färg mm. går ej att reglera.

Byt EEprom mot en ny och programmera med bif. hex fil. (tar bort hotell mode och barn spärr).

Minnesdump

Credit: Claudio

CUC6310

ST 63-640

ST 70-640

ST 70-740

T 70-740 Text

T 70-840aText

Startar ej.

T568 BU508A (läckage) efter byte drog TV:n mer än 0,5A och denna ökade hela tiden.

T568 blev glödhet.

Orsak: Spole L567 hade kortslutna varv. Foto Grundig CUC6310

Fjärr TP720

CUC6310

Död.

Kortslutning i 2 dioder i likriktarbryggan.

Byt alla fyra D621, 622, 623, 624 1N4007 + Säkring SI601.

Om Tv:n inte startar efter byte, mät R621 2,2 Ohm som sitter innan likriktardioderna.

CUC6310

Startar ej.

STBY lampan småblinkar.

Läckage i diod

D569 BY228.

Kolla även zenerdiod ZPD30; 30volt.

Credit: Morgan

CUC6310

Död. Switch-transistorn sönder, kortslutning i diod till 140Volten, byt Diod, Trissa, IC, Säkring. Credit: Mats

CUC6310

Öst-Väst fel.

Byt: IC440 TDA8145 + D566 ZPD30V (kan klara sig ibland) + R569 4,7ohm.

Löd om C567 0,36µ.

 

Lödfel på C567 är orsaken till detta felet..

CUC6310

Periodiskt Öst-Väst fel.

Löd om anslutningarna till kontakten till avlänkningen, löd även kondensatorn som sitter parallellt med kontakten C567 0,36µ.

 
CUC6310 Öst-Väst fel.

C567 trasig, avbrott pga. lödfel samt L569.

Mät resistansen skall vara ca 8 ohm (när hel).

Den defekta mätte i detta fallet 3ohm.

Credit: Håkan

CUC6310

Diverse fel såsom att Tv:n stänger av sig, svårstartad, vertikalfel. Löd om regulatorerna och vertikal-IC:n på den genomgående kylplåten.  
CUC6310 Inget ljud. Överslag någonstans vilket gått in i inställningar och gjort Tv:n till hotellmode med 0 volym som max.

För att få bort detta slå av tv med strömbrytaren håll nere knapp i på fjärr tills tv startat gå till hotelmode och sätt den off tryck sedan text.

Credit: Mats

CUC 6330

ST 70-720/8 TXT

ST 70-705/8

ST 63-720/8

ST 70-720/8

ST 63-725/8

ST 70-725/8 TXT

ST 70-728/8

Stänger av / startar igen, då på kanal 1. IC680 L7805CV. Foto Grundig CUC6330
CUC6330 Startar ej (pumpade) röd diod blinkar.

Byte IC TDA8145, R569 4,7ohm och D569 BY228.

Orsaken till det hela var att C567 0,36/250V släppt i en lödning.

Enligt kund så hade det börjat med att bilden drog ihop sig från sidorna.
CUC 6330

Startar ej (pumpade) röd diod blinkar.

Eldat ordentligt på kretskortet vid kabelkontakten från avlänkningen (J 1-8), därefter byte av IC TDA8145, R569 4,7ohm och D569 BY228. Stift 3-4 som hade kolat totalt så ända raka var att skrapa rent och dra en separat kabel från kretskortet.

Credit: Göran

CUC 6330

Vertikalfel, smalt streck. Lödfel på stift till till avlänkningskontakten. Mycket vanligt i denna modellen !
CUC 6330 Vertikalfel, bildhöjd 3cm. Byte IC430 TDA8174W.

Löd också om avlänkningskontakten och kondensatorer i området.

Credit: Calle

CUC 6330 Vertikalfel, c:a 7 cm fattas i överkant på bilden. Byte IC430 TDA8174W. Löd om alla jordpunkter runt chassit och kylflänsen.
Credit: Svenne
CUC 6330 Bilden darrar i vertikalled - ljusa streck i överkanten. Byte IC430 TDA8174W.  
CUC 6330 Bilden rullar - tappar vertikalsynk. Löd om jordpunkterna till ramen.  

CUC 6330

Svart skärm, allt verkade fungera, högspänning och sekundärspänningar OK.

Gick inte att stänga av med fjärren.

IR-Mottagaren sönder.

 

Spänningar på defekt.

0V; 4,8V; 13mV.

Spänningar efter byte.

0V; 4,8V; 4,8V.

CUC 6331

ST 72-760

ST 72-760/8

ST 72-760/8text

Stänger av själv efter c:a 10 min drift. Löd om Voltregulator LM7812, sitter på den genomgående plåten.

Credit: u.elektronik

CUC6331 liknar i stora delar CUC6330 och samma schema kan i de flesta fall användas.

CUC 6331 Låser sig, går ej att byta kanal / skärmen blir svart en kort stund. Löd om Voltregulator IC680 LM7805.  
CUC 6331 Vertikalfel. Löd om IC430 TDA8174W, glöm inta att också ta bort det stående kortet (29305-119.27 Vertikalt utgångssteg) och löda om trissorna på detta.  
CUC 6331 Bilden rullar - tappar vertikalsynk. Löd om jordpunkterna till ramen.  
CUC6360

ST63-725

ST 63-775/9TOP/LOG

ST 6376TOP/LOG

ST 70-750/9TOP

ST 70/755/9TOP/LOG

ST 70-800/9TOP/LOG

ST 70-800TOP/LOG

Endast röd diod blinkar. Byte D503 BY228 (ledde i båda riktningarna) samt kortslutning mellan Pin 11 och Jord på IC430 TDA8350. Credit: Johnny
CUC6360 Endast röd diod blinkar.

Byte T568 BU508A orsak L551 1,5mH var bränd.

Vid start efter rep ett kraftigt Ö-V fel byte TDA8350Q, R435 5,6Ω, R503 5,6Ω och D434 Zener 33V.

 

CUC6360

Vertikalfel, smalt streck. Löd om avlänkningskontakten på kretskortet + vertikalförstärkaren.

Foto CUC6360

För att göra ett bra jobb vid service i detta chassiet så löd om Stab + IC kretsar på genomgående kylplåt, plocka ut FARB-DEC samt ABS/TEXT korten och löd om stiften till kontaktlisterna på korten.

Löd också om avlänkningskontakten och kondensatorerna runt denna kontakten.

CUC6360 VERTIKAL FEJL. OMLÖDNING VERTIKAL IC  OG AFBØJNING STIK Credit: u.elektronik
CUC6360 Vertikalfel, horisontalt svagt lysande streck som inte går ut i sidorna. Byte TDA8350Q + säkerhetsmotstånd R525 1Ω/0,75W. R525 sitter som skydd på +16V matningen till IC:n.
CUC6360 Vit bild med återgångslinjer, går i Protect efter 5 sek. Byte IC790 TEA5101A och säk. motst. R793 330ohm.

För att få Tv:n att inte gå i Protect så dra upp den blå G2 kabeln ur trafon.

Pinne 5 på TEA5101 skall vara ~200V.

CUC6360 Bilden blinkar snabbt mellan svart och normal, särskilt vid kanalbyten och vid TEXT-Tv. Byte TDA8350Q + C433 22µ/63V.  
CUC6360 Övre halvan av bilden borta. VB-pulsen på Pin 28 på färgdekoderkortet saknas, kallödning på stiftet. Credit: Johnny
CUC6360 Övre halvan av bilden borta. IC430 TDA8350Q trasig. Credit: Martin
CUC6360 Död. Byte SI624. Credit: Johnny
CUC6360 Öst-Västfel. Löd om kondensatorer runt avlänkningskontakten, om detta inte hjälper mät också R503 5,6Ohm.  
CUC6360 Öst-Väst fel. Orsak: Lödfel på avlänkningskontakten.
Åtgärd : Byte R503 (5.6 Ohm)
Byte av C503 (avbrott)
Credit: Per-Olof
CUC6360 Bilden försvinner efter en stund. C2246 220nF defekt, värmeberoende. Credit: Johnny
CUC6360 Mörk skärm, bilden kommer när man vrider på G2, släpningar i bilden. IC5150 TDA4665 på Farb-Decoder Synk-modul trasig. Credit: Johnny
CUC6360 Tar ej emot signaler från fjärren. Byte fjärrmottagare och CT5127. Credit: Johnny
CUC6360 En färg saknas. Byt CT5127 för röd, CT5128 för grön och CT5129 för blå, alla BC858. Sitter på Farb-Decoder Synk kortet.
CUC6360 Återger ej Stereoljud. Automatsökning vid K-inställning eller tryck "p/c" stega till S (val av system) tryck "p+" standard kommer upp, tryck "<-" eller "+>" och välj standard FM/NICAM 5.50/5.85 MHz. Credit: Birger

CUC6361

ST 72-760/8 text

Vertikalfel.

Lödningar på undersidan till avlänkningsplugg dåliga.

 

Foto Grundig CUC6361

Löd också om C567, IC430 samt T435 BD441 och T436 BD442 på kortet framför vertikalslutsteget och till slut löd om voltregulatorerna på den genomgående kylplåten.

CUC6365

ST 63-761TOP

ST 63-761/9TOP

ST 72-761/9 TOP

Bilden skakar i höjdled, rödaktig nyans i överdelen av bilden c:a 10cm med återgångslinjer. TDA8350Q. Foto Grundig CUC6365
CUC6365 Horisontal vit linje i överkanten på bilden. TDA8350Q.  
CUC6365 Blinkar mellan bild och svart skärm. TDA8350Q.  
CUC6365 Skärmen blir svart, bild ibland, OSD blinkar till och A3 eller A2 visas i displayen. Lödfel på C518.  
CUC6365

 

Halv bild, sjunker ned mot mitten, undre halvan OK, även streck i bilden kan uppstå samt att bilden buktar ut i sidorna.

Ta loss de två stående korten bakom den röda Scart kontakten och löd om kontaktlisterna. OBS ! Glöm inte att löda om de blå kondensatorerna som sitter vid pluggen till avlänkningen, kan förhindra framtida problem.
CUC6365

 

 

Död.

 

C648 470p/1600v lödfel (mät och löd om) vilket utlöst felet.

Byt T644=IRFBC40

IC631=TDA4605-3

SI624=1,6AT.

Kunden klagade i detta fallet på att det smällt i Tv:n en tid.
CUC6365 Öst-Västfel. TDA8350Q  
CUC6365 Upprepade Öst-Västfel med ett par dagars mellanrum. Överslag i HS-Trafon M29201-029 59 = HR6517.  

CUC6365

Mycket för bred bild. 33v Zenerdiod (läckage) sitter vid TDA8350, byt också 10kohm (sitter över D572).  
CUC6365 Tunna återgångslinjer som kommer och går. HS-Trafo M29201-029 59 = HR6517.  
CUC6365 En färg saknas. Byt CT5127 för röd, CT5128 för grön och CT5129 för blå, alla BC858. Sitter på Farb-Decoder Synk kortet.
CUC6369 En färg saknas. Byt CT5127 för röd, CT5128 för grön och CT5129 för blå, alla BC858. Sitter på Farb-Decoder Synk kortet.

CUC6380

ST 84-796/9 Top/log 32"

Vertikalfel, några svaga streck på nedre halvan av rutan. IC430 TDA8350Q + C433 22µ/63V. Foto Grundig CUC6380
CUC6380 Död.

Felet utlöst av att C648 lossat i en lödning.

Byte T644 IRFBC40 och säkring SI624 1,6AT.

 
CUC6380 Går i -Protect- efter en stund. Lossnade G2 kabeln för att kolla spänningen 200V vid katoden av D598 eller ben 5 på TEA5101A motstånd R793 (330) avbrott och R598 avbrott (1) . Credit: Luis
CUC6380 Vertikalfel linje. IC430 TDA8350Q + C433 22µ/63V. Kolla också kontakten till avlänkningen, samt stabbar på genomgående plåt..
CUC6380
Ö-W fel samt återgångslinjer i ovankant på bilden.
Byte av TDA8350Q samt motstånd R431 33ohm.
Credit: Bosse N
CUC6380 Öst West fel. TDA8350Q + lödfel linjeslutsteget. Credit: Boströms tv service
CUC70 Lodräta linjer ormar sig.
Byt C2731 100u/25V på avlänkningsmodul 29504-007.05
Credit: Stefan L

CUC7301

T 51-730 text

Startar ej, röd diod blinkar snabbt. C667 100µ/25V i nätdelen förlorat sina egenskaper.

Felet blivit värre och värre enl. kund och efter ett strömavbrott startade aldrig Tv:n.

Foto CUC7301

CUC7301 Startar ej - Säkring sönder. Byte PTC , ersatte med PTC96209 (HDD-6). Credit: Morgan

CUC7301

T 51-730 text

Tar ej emot signalerna från fjärren. IR-mottagaren TFM5300.  
CUC7303 Servicetips

Spänningar i olika varianter:

+A = 112V 37cm Orion bildrör; 105V 37cm Philips bildrör; 124V 15"-21".

+M = 16,5V; +B = 12V; +E = 8V, +H = 5V samt 33V på D683.

HS-trafon tillverkar +C c:a 215V i 14" och c:a 190V i 15"-21" samt +D 25V.

Grundigs schemafil heter: 019_4000.pdf

CUC7303

P37-071

P37-731

P37-830 text

P37-838 text

P51-731

T51-830 text

Död.

Byte T665 BUL310, IC630 UC3842, samt säkring SI600 T2.5A.

Kolla även D663 3v6 zener, kan i vissa fall haverera.

Felet uppkommit av att C669 släppt i en lödning, passa också på att byta C661 1µ/63V och C667 100µ/25V.

Foto CUC7303

CUC7303 DØD. D/621-622-623-624 1N4007 DEFEKT. Credit: u.elektronik
CUC7303 Startar ej, diod blinkar. Byt C667 100µ/25V.  
CUC7303 Vil ikke tænd fra stby. DST DEFEKT +SPOLEN BR 526 BRÆNDT. Credit: u.elektronik

CUC7303

 

Startar ej, ingen ST/BY. Byte: BUL310FP-ST och IC UC3842. Credit: Stig
CUC7303 Ingen bild eller ljud.
Motstånd R504 22 ohm i linjedrivsteg bränt.
Orsak: Kortslutning i kondensator C502 2,2nF.
Credit: Bengt-Erik
CUC7303 Brusig bild. AGC-just via FK. Credit: Birger
CUC7303 Streck och störningar i bilden. HS-kabeln har ingen riktig kontakt i botten på HS-trafon, skala av c:a 5mm till på kabeln och tryck dit den ordentligt.  
CUC7303 OSD ljudstapel syns ej, för långt ner i bilden.

Går att justera både vertikalt horisontalt i service-menyn.

(Håll in i-knappen och starta Tv:n med strömbrytaren).

Credit: Birger
CUC7305 Servicetips

Spänningar i olika varianter:

+A = 114V med 14" Orion bildrör; 105V med 14" Philips bildrör; 124V 17"-20"; 132V 21" Samsung/27,5KV.

+M = 16,5V; +B = 12V; +E  = 8V; +H = 5V samt 33V på D683.

HS-trafon tillverkar +C c:a 130V i 14" och c:a 200V 17"-21" samt +D 25V.

Grundigs schemafil heter: 028_9000.pdf

CUC7305

P37-731/12text

T 51-830/12text

Tv:n startar ej, pumpar, diod blinkar. Byte HS-trafo, original 29221-031.54C eller HR6572.

Foto på trafon

I detta fallet var det enkelt att konstatera trafofel, hur mycket symptom som man bara önskar:

Tydlig bula på trafon.

Läckage i trafon.

Tv:n drar mer än 500mA ur Variacen.

Horisontaltrissan blir snabbt het.

+A var bara c:a 87V innan Tv:n började pumpa.

CUC7305 Död, nätsäkring löst ut.

Kolla  T665 BUL310P1, C646 1000 p 1600/650~ och C 626 47µF/385V.

Credit: Basement

CUC7851

M 72-795/9TOP

Startar ej, endast röd diod lyser. Kontakten till avlänkningen släpper i en lödning till horisontalavlänkningen.

Möjliga följdfel:

Tv:n startar inte efter att kontaktfelet åtgärdats.

1. Kolla så inte T572 2SD1432 läcker, ersätt med BU2525A.

2. Öst-Västfel efter reparationen, kolla R503 4,7Ohm, är inte detta tillräckligt kan även TDA8350Q behövas byta (Ö-V steget sitter i denna IC).

Bild på typiskt fel
CUC7880/90

ST 82-774 Top/Euro32"

Felet yttrade sig i början som ostabil bild vilket blev bättre efter en stund, vid inkomst till verkstad startar Tv:n inte, lysdioden lyser.

Kondensator C527 1000µ tappat värdet, byt också TDA8140.  
CUC7880/90 Död. Byte T572, D503, IC430, R503 samt omlödning C511. Credit: Johnny
CUC7880/90 Ingen bild, HS saknas. Ingen puls från Pin 1 på IC526 TDA8140, IC:n defekt. Credit: Johnny
CUC7880/90 Vertikalfel, linje. Kolla plugg + lödningar till avlänkningskontakten.  
CUC7880/90 Vertikalfel. TDA8350Q.  
CUC7880/90 Blinkar i bilden när den blir varm. TDA8350Q.
CUC7880/90 Rycker i bildens överkant. TDA8350Q.  
CUC7880/90 Displayen på fronten helt död och fjärrkontrollen tas inte emot.

Matningsspänning till displaydriverkretsen + och – 8Volt fel. D412 Z 9,1V felaktig, sitter på moderkortet. Mottagaren till fjärrkontrollen TSOP1730 bytt, innan den byttes var displayen svart, prova att dra ur kontakten till TSOP-n då lyser displayen.

Credit: Markus
CUC7880/90 Ingen Tunermottagning, bild via Scart men med ränder i överkanten. Avbrott i L554 47µH.

Mätningar:

Pinne 1 på Tunern var ~17V istället för de 30 Volt som skall finnas.

Strömmen till Diod D551 går genom motstånd R554 470ohm istället.

CUC7880/90 Ingen Tunermottagning, bild via Scart men med ränder i överkanten. Avbrott i R552 (2.2 ohm). Credit: MRT
MFW82-5410/7Dolby Se också: Beko 22.1    
MFW82-5410/7Dolby Lodrätt streck. Plugg X506 bränd, ta bort denna och löd kablarna direkt i hålen.  
Rome SE8272 Se: Beko 22.1    
Sedance 70-2405 Se: Beko 14.2    
ST 70-2405 Ingen bild, ljud OK. Omlödning av drivtrafo TR501.

Felet låg i själva trafon, ena lindningsänden virad runt benet var ej fastlödd.

Credit: Calle

ST 72-2501

Chassi Beko ?

Död, startar ej. Byte HS-trafo + HS-transistor. Credit: OJ MP
ST 82-675 Startar ej, display OK. IC666 släppt i lödning = 12Volt matningen. Credit: Mats
T55-4201TOP  Daivo55 Se: Beko 12.6    

Tillbaka till startsidan