Finlux Tv

Servicehjälp

Lista på modell till chassi finns att hämta som ett Worddokument, även tillverkningsår finns med.

Modell till chassi  storlek185k.

1000 Chassi

Service tips

Detaljer som ofta behöver lödas om!

Nättrafon + Tu1 + Tz4 + Cz12 +  HS-trafon + Du 16,19,20,21 + PTCu1 + PTCu2 + Z-DY(anslutningskontakten till avlänkningen) + Bildrörskontakten.

RGB kablarna kan lossa på kortet till vänster när man öppnar och stänger det flera gånger (sitter lite illa till under plastramen).

1000 Chassi Död. Nätströmbrytare ofta sönder. Foto Chassi 1000
1000 Död.

Du18 kortslutning

Tu1 R3272 = BU908 =BU2508AF

Byt också Cu8 + Cu4.

 
1000 Död. 100ohm brunnit, kolla spole dåligt lödd (glapp) vanligt.  
1000 Död, startar / slår av. 5V saknas ev. fel RA17 avbrott TA8 sönder.  
1000 Ingen bild eller ljud. Ta2 BC547  
1000

Ljud OK.

Ingen bild.

Högspänning finns.

C:a 50 Volt på färgtrissornas utgångar.

TB01=BC556.  
1000 Ger lågt ljud. ICe1 TDA1230.  
1000 Startar ej, display lyser.

Lödfel i kontakt Z-DY till avlänkningen, titta så att plasten inte har smält av värmen.

Ta bort kontakten och löd kablarna direkt på kretskortet.

Möjliga följdfel:

Tz4 R3272 = BU908 = BU2508AF (läckage) mät också Ru37 1,8ohm.

 
1000 Startar ej, STBY OK.

RU42, 43, avbrott.

Kolla ICH1 TDA2578 ben 10 skall vara 10,7V, om mindre byt / kolla även TZ3, DZ4.

 
1000 Trippar bara. CK10 kortis, PAJAR BILDRÖRET om ej modifiering gjorts enl. Tech Info Chassi 1000/2000 20/8-87.  
1000 Trippar + väldigt ljus. Avbrott RZ20 2,2ohm.  
1000 Nätswitchtrissan TS02 sönder. Avbrott i RU21, RU22.  
1000 Svårstartad. Kolla RU21, 22.  
1000 Hackar i STBY, sekundär-spänningarna höga. CU8 1µ/63V kan vara omätbart.  
1000 Knäpper till vid start. DH09 leder lite i backriktningen.  
1000 Återgångslinjer och inget ljud. 12 volten Diod Da01.  
1000 Återgångslinjer när varm. Byt Diodsplit.  
1000 Ljuset går ej att reglera Glapp RT38.  
1000 Bild mörk. RH17 6,8Kohm ökat i värde till 9Kohm.  
1000 Bild mörk, ljud OK, G" låg skall vara c:a450V. Diodsplit sönder.  
1000 Bild suddig, Focuspot reagerar sakta. Diodsplit sönder.  
1000 Bild svart, Ljud OK. Avbrott i RU42, 43, kolla även TZ3, DZ4, TZ4, TZ2, CU8.  
1000 Bild svart, Ljud OK. Kolla avlänkningskabel (Glapp/Bränd i pluggen).  
1000 Ljus blank ruta bild och ljud saknas. Fel i textmodul 5V saknas byt Tt12 =BD241. Credit: Lennart tv-tjänst
1000 Synkar ej. IC1 TDA3541 reglerar ej AGC.  
1000 Bilden rullar. Byt Cu8 1µ/63V + Cu4 100µ/16V i primären på nätdelen.  
1000 Bild rullar periodiskt. Glapp i Ri4 100ohm i MF.  
1000 Vertikal-Ic pajar. CZ13 (Tom).  
1000

Credit: Orven

Om det sitter en TDA3652 i så ersätt den med TDA3654.

Vid byte av IC-modell så montera en resistor över RK1 6,8Kohm, motståndet som monteras över skall vara 5,6Kohm.

Håller inte detta som är bytt utan går sönder efter en tid så kan det vara fel i bildröret (avlänkningen).

1000

Öst-Väst fel

C.a 12 Volt på trissa Tx3.

Läckage i Diod Dz8 BY299.  
1000 Bildbredd går ej att justera fullt ut. RX9 ökat i resistans.  
1000 Bilden fladdrar. Avbrott i DU6 (Går bra i början).  
1000 Bilden pulserar i ljuset. CB19, avbrott.  
1000 Bilden saknar lumasignal. Avbrott RY4.  
1000 Bildhöjden för hög, bredd för liten. Drivspänning låg, byt RU12.  
1000 Bildhöjd låg, (kan variera) ev. sned nedtill. CK10 läcker.  
1000 Bildstörningar svarta diffusa streck. Byt RK17.  
1000 Knapparna fungerar bara ibland. Kolla 47ohm på kortet bakom knapparna.  
1000 Diverse fel såsom att bilden tonar bort sakta, en färg försvinner eller återgångslinjer. Löd om bildrörssockeln.

Så här kan det se ut, ta alltid för vana att besiktiga denna detalj.

Foto Dåliga lödningar

1000 Bild grynig och skuggig. Kolla så att alla 9 benen på ytvågsfiltret är lödda.  
1000 Brusig bild. Lödpunkten i Tunern till  antennkontakten lossat / löd om jordpunkterna i Tunern.  
1000 Pulserande bild. RB32 ökat i värde.  
1000 Återgångslinjer. Cu39  0.47µ 250V. Credit: Perka
1000 Färg borta. Motstånd RB9, RB13 ändrat värde.  
1000 Färg flimmer i någon av R, B, G. Fel i TDA3562A.  
1000 Färg saknas periodiskt på någon av R, G, B. Någon av CB31, 32, 33.  
1000 Färg saknas vid start. Avbrott eller ökat värde i RB10.  
1000 Stannar inte på sökning. TDA2578A.  
1000 Säkring går i huset. Kortslutning i Cu14 eller Cu16. Credit: Mats
1000 Ljud brummar, 100Hz. Byt TDA2578A (spikar på Muteutgång).  
1000 Ljud svagt knatter när varm. Byte ICE1 TDA1236.  
1000 Ljud tyst, bild OK. Byt ICh1 TDA2578A, Mutar felsktigt.  
 
3000 Servivetips Punkter som ofta släpper i lödningarna, bör omlödas vid service  Foto
3000 Chassi Tv startar ej. Mät/Byt BU508AF (kontrollera lödningarna till Cz13 8700/1600v dessa lossnar). Foto Finlux 3000 variant med raster correction modul
3000 Nätsäkring går direkt. Byte skyddskond. över nätdiod. Credit: Johnny
3000 Knastrar och luktar bränt. Byte Tz4 och Cz13. Credit: Johnny
3000 Ingen bild men ljud. Byte Tz4, Cz13 och Rz28. Credit: Johnny
3000 Tv startar ej, helt död, säkringen i primären är hel.

Byt de fyra (4) små elektrolytkondensatorerna

i primären.

Cu7=100µ/35V Cu8=100µ/35V Cu11=100µ/35V

Cu16 1µ/63V.

 
3000 Startar ej. Byte Cu7, Cu8 och Rz19. Credit: Johnny
  Startar ej, bara StBy Byte minne SDA2526. OBS tomt minne går inte att använda, detta måste vara programmerat.
3000 Död. Byte Du3 och Su1 Credit: Johnny
3000 Död. Byte Su1, Su2, Tu1 och Cu7. Credit: Johnny
3000 Död. Vanligt med felaktig strömbrytare.  
3000 Död. Du16 BY299  
3000 Död. Du17. Credit: Johnny
3000 Död. Du18 + Ru38. Credit: Johnny
3000 Död. Kortslutning i 140V diod + 0,22 motstånd. Credit: Mats
3000 Död. Byte kondensator 3,3nF + nätsäkring. Credit: Johnny
3000 Död. Byte Cu18 och nätsäkring. Credit: Johnny
3000 Död. Byte ICu1, Du6, Cu7, Cu8. Credit: Johnny
3000 Död. Ru38 och Tz3. Credit: Johnny
3000 Död + luktar bränt. Byte av Tz4. Credit: Johnny
3000 Död. Byte av Cz22 och Rz32. Credit: Johnny
3000 Död. Byte Cz19, Cz22 och Rz32. Credit: Johnny
3000 Död,,,,,,tyst och svart. Linjesteg  kortis + Massor av kall lödningar i högspännings delen. Credit: Kjell
3000 Mörk och tyst. Byte ICi3 TDA4445. Credit: Johnny
3000 Död. Byte Cu7, nättrafo samt linjetransistor. Credit: Johnny
3000 Död. Byte TDA8420. Credit: Johnny
3000 Död, tickar. Kolla Du6. Credit: Johnny
3000 Svartnar blinkande, fräser vid vit bild. Byte nättrafo och Cu7, Cu8. Credit: Johnny
3000 Ingen bild, display lyser. Byte Cz14 och Rz28 1,5ohm. Credit: Johnny
3000 Ingen bild, ljud OK. Byte Tz3, lödning på Ra41 och Cz19. Credit: Johnny
3000 Ingen bild, ljud OK. Byte Lz5, Rz32 och nättrafo. Credit: Johnny
3000 Ingen bild, ljud OK. Bildrörssockel kallödd. Credit: Johnny
3000 Går ej att starta från STBY med fjärr. SDA eller SCL kortsluten i NICAM-Modul.

Credit: Johnny

Fel håltagning för Kr4 eller R47 böjt mot kortkontakt.

3000 Slår av periodiskt. Byt TDA4601. Credit: Johnny
3000 Vid ljus bild blir vertikala linjer taggiga + bilden för bred. Fel i hs trafon. Credit: Stefan
3000 Horisontella linjer över bilden. Byte Ck8.

Credit: Johnny

Foto på felet

Mitt tillägg:

Kondensatorn mäter oftast OK.

3000 Smala ränder över bilden. Byte Ck8 100n i vertikalslutst. Credit: Johnny
3000 15 cm vita linjer i ovankanten. Mät Pin 8 ICk1, skall vara c:a 4V om hög kolla Rk13 220ohm. Credit: Johnny
3000 Bara streck i bilden, ljud OK. Pulsen till ICk1 Pin 1 felaktig, avbrott i Ck6 270pF. Credit: Johnny
3000 Dålig höjd i ovankant. Cz2 4µ7/250Volt.  
3000 Dålig höjd. Ck4 och Ca11 under kylflänsen till vertikalslutsteget.  
3000 Mörkt fält uppe och nere på bilden. Ck4 100µ/35Volt.  
3000 Ej full bildhöjd. Ck11 2200/25V minskat i värde. Om man använder den vanliga typen av kondensator med två ben, glöm inte att bygla över jordanslutningarna.
3000 Bilden växer fram på skärmen i efter hand, viker sig i överkant. Ck4 100µ/35Volt. Foto på felet efter någon minut
3000 Förvrängning i övre 1/3 av bilden. Cz14 470n/250V.  
3000 Släcker bild i nederkant. Kolla Ck4. Credit: Johnny
3000 Krusig bild vertikalt. Kolla Cz16 och Cz14. Credit: Johnny
3000 Liten bild, svarta linjer. Kolla Ck12. Credit: Johnny
3000 Tappar vertikalsynk efter c:a 10 minuter.

TDA2450 (utgått)

Använd TDA2450-Kit.

 
3000 Svart skärm eller svagt ljusfärgad inget ljud, när TXT-Tv startas så kommer  ljudet och TXT sidnummer visas.

TDA2450 (utgått), sitter under plåten till kanalväljaren.

Använd TDA2450-Kit.

 
3000 Låser sig när man går över i TEXT-läge, ingen TEXT. Fel i MP SDA2080+010:s program.  
3000 Öst-Väst fel.

Dz7 BY228, Dz8 BY299 om inte detta hjälper mät / byt Cz19 och Tk4.

Titta också efter lödfel på spole Lz1.

 
3000 Öst-Väst fel. Transistor Tk4 TE2366 läcker ersättare BD241, sitter på det vänstra kortet sett bakifrån.  
3000 Öst-Väst fel, bilden är för stor E-W går ej att reglera. Tk1 BC 557B Credit: Christer
3000 Ingen mottagning av kanal, bara snö. SDA3202 sitter under kåpan på vänstra kortet. Ersättes med TSA5511 eller U6202.  
3000 Dålig synk, svart rand i bilden. Rz19 27kohm.  
3000 Halva bilden förskjuten i sidled. Avbrott Rz19. Credit: Johnny
3000 Krokig bild. Byte Ci47. Credit: Johnny
3000 Ingen bild, bara sneda ränder, ljud OK. Kristall Xe2 Credit: Johnny
3000 Bilden flimrade. Glapp i pot. Pi1 (AGC:n) Credit: Morgan
3000 Fjärrkontrollen fungerar ej på ljud, bild och färg. CU16 0,47/250v. Credit:Peter
3000 Förvrängd bild på vissa band. Ci44 4,7µ i Tunern. Credit: Mats
3000

Tv:n slår av när man ökar ljudet med fjärren.

Byt strömbrytare.

Credit: Ulf
3000 Saknar röd färg. Pin 9 TDA8451, kolla Ce48. Credit: Johnny
3000 Inget ljud. Byte TDA4935 och Rp5 0,1ohm. Credit: Johnny
3000 Inget ljud. Cp1 Credit: Johnny
3000 Fräser i ljudet, streck i bilden. Avbrott Cp2 3300µ/35V. Credit: Johnny
  Ljudet låter som en motorbåt, även interferenser i bilden. CP2 3300µ/35V. Kylflänsen till TDA4935 blir snabbt mycket varm.
3000 Ra41 löser ut efter ett tag. Kylplåt på Ta4 ligger mot NICAM-kortet. Credit: Johnny
3000 Tu1 går sönder. Du17 kortslutning (sekundär). Credit: Johnny
 
3600 Död. Byte Cz13 och Tz4 S2000AF linjetransistor. Credit: Johnny
3600 Död. Byte Mu1. Credit: Johnny
3600 Död.

Byte Cu7 och Cu8.

Mycket vanligt fel.

Credit: Johnny
3600 Död. Lödfel Du18. Credit: Johnny
3600 Stänger av sig själv, ibland kommer det upp en 8 till vänstar i displayen. Byte Cu7 Credit: Johnny
3600 Vitt streck, slår av. Byte Rz32, Cz19 och Cz21. Credit: Johnny
3600 Knastrar, slår av. Byte Cz19, Cz22 och Rz32. Credit: Johnny
3600

Ljus ibland, mörk ibland.

Ljudet, pipande, surrande.

Byte nättransformator och spole Lz2. Credit: Johnny
3600 Ingen HSP, ingen 17V. Tz3 Bc637, Ru38 0R1, byt alltid TDA2579 kolla Mz2 7R5ohm primärlindning annars byt. Credit: Johnny
3600 Ingen bild, ljud OK. Byte ICk1 Credit: Johnny
3600 Ingen bild, ljud OK. Lödning serieregulator RR300, byte Rz28 samt Cu7. Credit: Johnny
3600 Ingen bild, endast ljud. Byte Rz28. Credit: Johnny
3600 Ingen bild. Lödning av Ra41. Credit: Johnny
3600 Moaré i bilden. Kolla 17V Cu42 470µ. Credit: Johnny
3600 Blir grön / grönt flimer SV/VIT bild bra. Nästan avbrott i Ce34, förstör R-Y signalen. Credit: Johnny
3600 S/V, flimmer i bild. Byte kristall Xe2 Credit: Johnny
3600 Grå bild. Byte kristall Xe2 och TDA2450-3. Credit: Johnny
3600 Snöig bild, flimrig i både Tv-läge och TEXT-läge, kan bli bra när den är varm.

ICe4 TDA8461.

Värme = Bra

Kyla = Dålig.

Credit: Johnny
3600 Blå återgångslinjer. Justering av G2. Credit: Johnny
3600 Ingen bild eller ljud, programindikator OK.

NVM-minne.

OBS! Måste vara rätt förprogramerat.

Credit: Johnny
3600 Bild osynkad i linje. NVM-minne nollställt, byt och programmera om. Credit: Johnny
3600 Synkade ej. Re51 sall löst. Credit: Johnny
3600 Bild förskjuten till vänster. Byte ICh1 TDA2579. Credit: Johnny
3600 Timglas + gröna ränder i bilden, nu endast vitt. Byte NVM-minne, byte Cu7, Cu8 + Ck4. Credit: Johnny
3600 Persienn. Byte Ck8. Credit: Johnny
3600 Ränder i bilden Byte Ck8 i vertikalsteget. Credit: Johnny
3600 Bild flimrar och försvinner. Byte Tz4. Credit: Johnny
3600 Dålig TEXT-Tv sedan död.

Byte Ci29i signaldel.

Byte Cu7, Cu8, Cz19, Tz4, Rz32 i linje/nätdel.

Credit: Johnny
3600 Inget ljud i höger uttag. Byte IcP2 Credit: Johnny
3600

Blank raster inget ljud, om man trycker på txt knappen syns page nummer och ljudet hörs.

Byt ICi2 TDA2450. Finns ej mera att köpa men det finns en kitsats som ersätter denna krets.

Credit:Greger
3600 Tuningfel, snö.

Byte Ic1 SDA3202,

(ersättare SDA3202).

Credit: Johnny
 
4721 Startar inte, dioden släckt. Byt C807P 10µ/50V i nätdelen, byt samtidigt ut de övriga 3 elektrolyterna C805P 100µ/50V, C801P 10µ/16V samt C815P 1µ/50V. Foto Finlux 4721
4721 Startar inte, reläet står och smattrar. Byt C807P 10µ/50V i nätdelen, byt samtidigt ut de övriga 3 elektrolyterna C805P 100µ/50V, C801P 10µ/16V samt C815P 1µ/50V.  
4721 Startar inte.

Spänning finns till HS-trissan och pulserna ser ut som en skidbacke med en fasning till toppen.

Kolla och byt D401 1N4007 samt C404 100µ/100V.

Credit: Orven
4721 Dålig bildhöjd / linjer i bildens överkant. C302 100µ/35V och C303 4,7µ/35V.  
4721 Svart bred rand horisontalt mitt i bild. Byt C305 tappat värde. Credit: Lasse
4721 Vertikalfel, fel höjd samt olinjär bild. Byt D301 1N4007 samt C302 100µ. Credit: Orven
 
5000 Chassi Död. Byte Tz1, Tz2, Mz1, Dz8. Foto Chassi 5000
5000 Död. Byte Su3, Tu1, DU1.  
5000 Död. Byte HS-trafo, HS-trissa, bildrörssockel, motstånd Ra65.  
5000 Död. Byte Su3, Tu1, ICu2, Du11 i nätdelen.  
5000 Död. Byte av Tu1, Su3, Du1.  
5000 Död. Byte BUZ91, Su3 F1,6A, CNW82, TDA4605.  
5000 Död. Byte nättrissa, Du1 BY500 sekundärdiod 138V, säkring F1,6A.  
5000 Död. Byte Ta13 BC327, Ra59 0,68, Ra60 10i nätdel.  
5000 Död. Tu1 sönder, kolla Du1  
5000 Död periodiskt. Kolla ben på Cu34, mekaniskt avbrott.  
5000 Display lyser -- helt död i övrigt. Byte av Tz2, Mz1, Mz2.  
5000 Död, STBY lampan blinkar. Opto CNW82, Du11 1N4148 (leder i båda rikt.) Cu28 100nF/50V läcker.  
5000 Startar ej. Omlödning stabbar, jordning högtalargaller.  
5000 Tz2 brinner. Kass bassignal, byt TDA2579A. Credit: Janne
5000 Pumpar i STBY. Byt Cu16 1µ/100V.  
5000 Chippar i nätdelen, Su03 1,6A avbrott innan, ej överbelastning på sek. Du11 1N4148. Credit: Birger
5000 Tickar i nätdelen. Cv23 47µ. Credit: Mats
5000 Ingen Högspänning. Rz34 1ohm avbrott. Credit: Mats
5000 Slår ifrån. Byte Ra59 + omlödning stab. trissa.  
5000

Svart skärm: Allt annat verkar fungera mätpunkt 5vS  1,2volt.

TA12 1,3v 6,9v 1,2v

TA13 11v 10v 1,2v.

Avbrott i TA13 BC327/25  
5000 Svagt gråblå skärm, inget ljud. TA17 dåliga lödningar.  
5000 Bilden blir periodvis svart. Kolla UG2-pot, tryck hårt på pot med mejsel och vrid sakta, om bild kommer och går med varierande tryck byt HS-trafo. Credit: Birger
5000 Bilden svart, ljud OK, HS och avlänkning finns. ICg1 TEA5101A, videoslutsteget har lastat ner 12Vp så att Te13 BC327-40 pajat. Credit: Birger
5000 Ingen bild, ljud OK. Byte Rz1 + färgslutsteg TEA5101.  
5000 Vit bild med återgångslinjer, ljud OK. Byte Rz1 + färgslutsteg TEA5101.  
5000 Röd bild, återgångslinjer. Kolla TEA5101A.  
5000 Blinkar snabbt mellan SV / OK bild från första 15 sek. Byte Ck7 100µ/35V.  
5000 Blir ljusare ev. återgångs- linjer, störning, horisontalt. Kallödning HS-Trafon.  
5000 Öst-Västfel, 30cm bred bild med vågor i. Avbrott i CZ18 390n/250V. Foto på felet
5000 Bilden krokig i ytterkanterna. Flyback-diod Dz12 BY228 Credit: Morgan
5000 Öst-Västfel som ej går att reglera. Förmodligen fel på processorn som kan bli kass då jordningar släpper runt chassiet.

Mätningar:

Ben 19(?) på processorn skall ligga hög (12V), om man lossar benet så stiger spänningen till 19-20V.

Credit: Orven

5000 Vertikalfel, halva bilden borta vid start. Ch23 termiskt fel, 0,47µ/63V.  
5000 Lodrät rand i vänster sida. Cu12 1000µ/16V.  
5000 Persienn, fasfel. Byt ICe3 TDA4660.  
5000 Punkt i mitten vid frånslag. Byte Cg9 10µ/385V på CRT-plattan.  
5000 Det går inte att stänga av Tv:n med strömbrytaren. Byt strömbrytare.  
5000 Fladdrar vid kanalbyte, periodiskt. Byte MF-modul.  
5000 Grå bild periodiskt. Just. G2 (30V för hög).  
5000 Bilden rullar efter c:a 10-40 sekunder. TDA8433.  
5000 Går ej att ändra volymen. Bytt anslutning för hörlurar.  
 
5100 Chassi Död. Byte nät IC (TDA4605-15, andra versioner funkar ej helt), lödningar stabbar. Foto Chassi 5100
5100 Död. Byte Tu1 BUZ91, Du1, F1,6A.  
5100 Död. Byte ICu2, lödningar Tx4, Tu4-Tu6.  
5100 Död. Byte Tu8.  
5100 Död. Byte Tz3 och Ru2 1ohm 1W.  
5100 Död. Tz3 och Cz8 220nF.  
5100 Död. Byte TDA4605. TDA4605-15, andra versioner funkar ej helt.
5100 Död, chippar. Tz3.  
5100

Hs-trissan går sönder igen efter byte samt RZ34 1ohm (från veckor till månader).

Dra till alla plåtjordningar runt HS och mittenplåt, löd om allt vid mittenplåten samt byt TZ2 från BC637 till BC639.

Kolla även pulserna till TZ2 så det är raka fyrkanter (till och från).

5100 Svart, tickar. Byte Tz3, Dz8 i linjeslutsteget.  
5100 Ingen högspänning. Kolla Rz34.  
5100 Ingen  bild. Byte Tz3 BU508AF, Rz34 1ohm 1/2W.  
5100 Ingen bild, ljud OK. Byte Tz3, Cz17 Flyback, Dz8 BY228, Rz34.

Kolla efter klappkontakt vid jumper Jz7 om linjesteget havererar igen.

5100 Ingen bild, ljud OK. Byte Tz3 och Rz23 27ohm.  
5100 Ingen bild, ljud OK. Glappkontakt.  
5100 Blir svart ibland. Löd om transistor tu4 och tu5. Credit: Johannes
5100
Kund hade kopplat TV till datorn, bilden försvann, ljud OK.
Enl. kund förmodligen kört med för hög uppdat. frekvens på grafikkortets TV-utgång.
Fanns ingen HSP på TVn, alla drivspänningar OK.
Avbrott i Ru15, 15 ohm.

 

Credit: Mula
5100 Död, blinkar lite. Byte av Cu42.  
5100 Går ej att stänga av med strömbrytaren / hänger sig. Byte strömbrytare. MSW-155 alt. KN-666303
5100 Svart ruta, ej ljud ej TEXT, OSD fungerar. Byte ICb4 TDA8362.  
5100 Ingen bild, HS försvinner vid bild. HH500 defekt.  
5100 Låga sekundär spänningar (138V c:a 60V). Cu23 47µ/16V.  
5100 Tv:n går i STBY periodiskt, går inte att starta med fjärren när detta händer. Byte Du8 1N4148 i nätdelen ersätt med BYS21-90.  
5100 Står i STBY, går ej att få igång. Byt RZ37, Dz8, Dz7, Tz3.  
5100 Stänger av med ojämna intervaller. Lödfel i benen på Tu4. Vid service kontrollera lödningarna på alla komponenterna som är monterade på den genomgående kylpåten.
5100 Svårstartad. Se till att ICu2 är TDA4605-15, andra versioner funkar ej helt.  
5100 Slår av efter en stund. Byte ICu2.  
5100 Ljud som låter som överslag i DST (HS-trafon). Byte Xt1 27MHz.  
5100 Öst-Väst fel, bilden buktar in i sidorna. Kolla lödningar på Tx4. Foto på dåliga lödningar
5100 Öst-Västfel. Byte Lz1, Lz2, omlödn. Tz4, Tx4.  
5100 Vitt streck över bilden. Byte Tu8 BC337, Ru15 15ohm.  
5100 Ingen vertikalavlänkning. Byte ICb4 TDA8362.  
5100 Periodvis smal bild. Rz bränd pga. dålig lödning; Tx4 byt och löd om.  
5100 Bilden är äggformad. Byte Lz2.  
5100 Bild hoppar och fladdrar via Scart Sv/Vit. 8 Volt Pin 36 ICb4 för hög, kolla Tu8 i nätdelen eller närliggande spänningsdelare.  
5100 Sv /Vit osynkad, fräser. Bytt Cu40 100nF SMD.  
5100 Sv/Vit bild, osynkad. Byte CU40 SMD.  
5100 Vertikala mörka ränder vä. sida. Cg11 på bildrörsplattan saknades, 8,2nF.  
5100 Dålig bild, tjuter, tar ej fjärr. Byte Cz16, Cz17.  
5100 Glapp i ljud. Cp20 1µ/100V, höljet låg mot jord, byt.  
5100 Inget ljud bara brus vid bild. ICd1 TDA3857 defekt.  
5100 Ljudet knastrar bryts vid stereosändning. Byte Fr2.  
5100 Fräser ock sprakar. Byte av 2 lågpassfilter på NICAM-kort.  
5100 Växlar mellan Mono / Stereo. Byt Xr2 (NICAM-kortet).  
5100 Knaster i NICAM. Lödfel Tr6.  
5100 Ljudet skrapar och lever på Stereomottagning.

Möjlighet 1: Montera bort Nicamkortet, (inga ombyggnader behövs för bortmontering).

Möjlighet 2: Kolla så det är 5V på IC TDA3857 stift 19, samt justera försiktigt spole LD3 (sitter till vä. om IC i plåtburk).

Vid justering var försiktig så att inte FM ljudet blir kass.

Credit: Orven
5100 Får inte in alla kanalerna. Byt Tuner (S8 gick inte att få in t.ex.).  
Finlux 71E50 Se: Diverse Tv chassis E9A    
Finlux / Nokia 82R400 Stby och blinkar grönt om man använder fjärrk. i övrigt död. Kolla linjetrissan för kallödningar, Rk52 0Ω47 garanterat sönder. Credit: Claudio
Multi Concept 2B (TW) Svårstartad vid kallstart. Cfc27 (2,2uF/400) på frontkortet. Credit: Morgan
Finlux MX74F3 Död. Byte HS-trafo, BU2525 samt motstånden RK46 och RK20. Credit: Per-Olov
Finlux SN87A2 Ljud men ingen bild. RK53 3Ohm Credit: Claudio

Finlux TW82F8

MC100Hz

Startar ej upp med högspänning, dock blir dioden först röd sedan grön vid startkommando.

Lagat brustna lödningar på signalkortet och anslutningskontakterna mot baskortet.

Inga hor. drivpulser fanns från signalkortet till hor. delen.

Credit: OJ MP

Finlux TW82R3

Chassi MC2B

Död. Kortsluten Tk12 BU2525AF samt avbrott i Rk50 och R66 0,47Ω/2W. Credit: Luis

Finlux TW82R3

Chassi MC2B

Vit bild återgångslinjer en kort stund. Byt Rk 64 10ohm Ck19 10uf/250V. Credit: Håkan
Finlux TW82X300MC++ Helt död.

Standby led lyser ej.

I detta fall satt felet på trafon på frontpanelkortet.

Löd av trafon kolla virningen till de 4 benen, lödning saknades på det ena. (Produktions fel)

Man blir lurad då ingen 5volt finns. Man misstänker AV-modul.

Credit: Robban

Finlux TX71V3 Slår av vid varm. Lagat brusten lödning Co21 i nätdelen. Credit: OJ MP

Tillbaka till startsidan