TV Diverse modeller

Aiwa RN29H30T Död. Byte IC803 OISK665413A och R801.  
 
Amstrad 2898 Se: Vestel 11AK12    
Amstrad 2892 ND Bilden varierar och vill lägga sig. Kolla kristallen 4,73MHz som sitter intill TDA6362.

Om man inte har rätt kristall kan man ändra värdet på kondingen beroende på om man går upp /ner på kristallens värde.

Credit: Orven

 

Akai 32R1-T Se: Nokia MZ   Credit: Sune
 
Akia 5121 Död. Byte ICu2.  
Akia SP45M1 Streck i bilden. Byte NS10 RK68, rep. avbrott mellan VS07 RS12.  
 
Arena 2802 Se: Vestel 11AK19   Credit: Jonny

Arena 2811-03

Schema Vestel 11AK19-5

Se: Vestel 11AK19    
Arena 3248NTCW Startar inte bara tickar.

Byte av HS-transistor BU2508AF (S2000AF)

Kolla kontaktfel runt högspänningen, annars går transistorn sönder igen.

Credit: Christer
 
Awant 2003 Se: Vestel 11AK19 Schema 11AK19-5 eller 11AK19-8A. 90 gradare.
Awant 2803 2804 2806 Se: Vestel 11AK19    
 
Blaupunkt FM500-70 Död, chippar. D554 1N4935 i nätdelen. Credit: Mats

Blaupunkt IM70-16

FM 100-30 CU

Startar ej, stby-diod slocknar vid startförsök på tv:n. Kortis i el kond. C408 = 470uF 40V. Credit: Lennart / TV tjänst
Blaupunkt IM70-18 Död. (Säkring S1624 svart) Byte C667 2µ2/450V och T661 ON4341 = BUT76. Orsaken till felet är att C667 torkat / läckt.
Blaupunkt IS 63-39VT

Grundig CUC 4510

Startar med vit bild, ljuset ökar hela tiden med återgångslinjer, efter c:a 10 sek. går den i ST/BY. TEA5101 + R793 = 470ohm. Credit: Micke
Blaupunkt IS 70-33 (Fm 310.32)

Grundig CUC 5360

Inget ljud. Vid tryck på +Vol kommer ljudet någon sekund, sedan är det borta igen. Vid tryck på -Vol kommer inget ljud.
Byt strömbrytare.
Credit: Ingo

Blaupunkt IS 70-33

(FM310.32)

Grundig CUC 5360

Synkar dåligt vertikalt, bildhöjd varierar. Orsak, jordningar i ramen runt chassiet. Credit: Per-Olof
Blaupunkt IS 70-39VT Ö-W fel. Avbrott i R503 4,7ohm, kontrollera dessutom lödningarna i avlänkningsdelen, speciellt de blåa kondensatorerna. Credit: Calle

Blaupunkt MM63-13VT

FM240.00

Se också Grundig CUC6310

4 cm hög bild. Glapp i pluggen till vertikalavlänkningen.  
Blaupunkt MS63-109VT M
Grundig CUC 5860
Ingen høgspændning, lyd OK display OK. IC TDA8140. Credit: Atlant Tel. Lassin Isaksen
Blaupunkt 70-39 Inget ljud. Byt IC2250. Credit: Mats
Blaupunkt 70-40 HS-transistor blir het. D502, D503, C574, R503, TDA8140, Credit: Mats
 
Centrum Aries 310/01S Se: Vestel 11AK53    
Centrum Chiron 300/01S Se: Vestel 11AK45    
Centrum 300/01S Se: Vestel 11AK45    
Centrum eCom 2 Ingen bild. TDA8840/N2 bildprocessor, Credit: Birger
Centrum eCom 2 Svart bild med färgade ränder. TDA8351-PHI. Credit: Birger
Centrum eCom 3 Ingen bild. IC901 + R914. Credit: Birger
Centrum eCom 5 Ljud men ingen bild. IC401. Credit: Birger
Centrum eCom 5/11 Ljudet försvinner vid varm. STV8223B-ST. Credit: Birger

Centrum eCom 8

Vestel 11AK19P

Död. Byte Q802 + R817 + D826 + D826 + D816. Credit: Birger
Centrum eCom 8 Död. D816 = BYT56J. Credit: Birger
Centrum eCom 8 Död, sprakar. BU2508AF + 12n/1600V. Credit: Birger
Centrum eCom 8 Tv startar ej, när man trycker på fjärren så tänds grön diod men direkt
efteråt blir den röd igen, provar man x-antal gånger kan tv:n starta, felet
har blivit värre och värre enligt kunden. Om en 60w lampa kopplas paralellt med 140 volten så startar tv:n!
4700uf/16V i nätdelen har blivit tjock och behöver bytas. Credit: Kjelle
Centrum eCom 8 Ingen bild, inget ljud, ström finns. Q605 + C626 i linjeslutsteget. Credit: Birger
Centrum eCom 8 Startar ej. D816. Credit: Birger
Centrum eCom 8 Startar ej från Stby. IC807 lödfel. Credit: Birger
Centrum eCom 8 Bilden drar ihop sig, luktar bränt. R629, lödfel på C613. Credit: Birger

Centrum eCom 8N

Bilden för smal. Orsak: R629 2,7ohm avbrott, byt även D612 BY228. Credit: Bertil
Centrum eCom 8 Bilden är för bred. STP6NA60FI + NFR 2R7 +Q603 + R629. Credit: Birger
Centrum eCom 8 Byter kanal av sig själv. IR-Mottagare TFMS4300. Credit: Birger
Centrum eCom 8 Dålig känslighet på FK. Byte IR-Mottagare Credit: Birger
Centrum eCom 8 Knappar på front funkar ej. Child Lock i ON-läge. Credit: Birger
Centrum eCom 10 Död. Q605 + D612 + R629. Credit: Birger
Centrum eCom 10 Död, luktar bränt. Q605 + D612 + Q603 + R629. Credit: Birger
Centrum eCom 11 Piper vid påsättning. BU808DFI. Credit: Birger
Centrum eCom 12 Död. D802. Credit: Birger
Centrum eCom 12 Ljud ingen bild. TDA6108JF-PHI ev. också R914 är vanligt. Credit: Birger
Centrum eCom 12 Ränder på vänster sida av bilden. Modifiering enligt Centrum, axiell drossel 10µH. Credit: Birger
Centrum eCom 12N  33" Död, pulserande nätdel. D816 = UF5407 efter nättrafon. Credit: Birger
Centrum eCom 12N  33" Helt död. D807 = BA159 i nätdelen. Credit: Birger
Centrum eCom 14 Se: Vestel 11AK19    
Centrum eCom 14 Liten bild i mitten, vita ränder. Motstånd på CRT platta NFR 47. Credit: Birger
Centrum eCom 15 Se: Vestel 11AK19   Credit: Martin
Centrum eCom 15/S Se: Vestel 11AK33    

Centrum eCom18

Schema Vestel 11AK28

     

Centrum eCom21/S

Schema Vestel 11AK30/4

 
Startar inte led blinkar röd och grön.
 
Kolla C858 i nätdel. Credit: Sunes Tv-Service

Centrum Satum 210 med DVD

Schema 11AK30-A9

Se: Vestel 11AK30    
 
Crosswood U14MT Går ej att sätta i stand-by läge. IC602 LM317T. Credit: Martin
Crosswood U21COST Se: Vestel 11AK30    
 
Dantax 14" TV MND19 Går ej på 12V - 220V OK. Avbrott i motstånd R8045  0,22 ohm (sitter vid relä). Credit: Lennart/TV-tjänst

Dantax 14MNV1

Schema Vestel 11AK36A6

Se: Vestel 11AK36    
Dantax T8080S TV:n går inte i stby. Kolla Ic iCP10 i nätdelen VIPer20A. Credit: Christer
Dantax T8080S

TV:n går i normalt läge ca 10min, men bilden kan rycka / variera i storlek horisontellt.

Går sedan i Standby för att ej starta mer.

Omlödning av alla stora kondingar och HS-trafon Credit: Johnny P

Dantax TLD23

Schema 11AK37-10

Se: Vestel 11AK37    
Dantax 28TLB1 Se: Beko14.2    
Dantax TLD30 Vid påslag lyser den röda lysdioden till en sekund sen slocknar den och inger mer händer förutom ett litet ljud när den slocknar. Avbrott i R101 18ohm 1/4W. Credit: Janne
 
Denver DTN2998 Startar ej, har ljus i panelen. Byte C926 22µ/160V i nätdelen var defekt. Credit: u.elektronik

Denver TVD-1401C

TV / DVD

Död. Byte likriktardioder D901-D904 1N5399 = BY255 samt motstånd R902 4Ω/5W.  
 
Digiline FC1400 Död. Byte av Q1, P/N 046000000121 R4 säkring. Credit: Johnny
Digiline FC1400 Död. Byte nätsäkring, nättransistor, motst. R4, C605. Credit: Johnny
Digiline FC1400 Går ej att ställa in kanal. Byte kanalväljare TU01 P/N 616680000471. Credit: Johnny
Digiline FC1405T Död. Byte av Q1 P/N 1460000007271 FO1 R4. Credit: Johnny
Digiline FC2000 Död. Byte av Q1, P/N 046000000121 R4. Credit: Johnny
Digiline FC2000 Död. Byt motstånd R22 P/N 03005572811 i nätdel. Credit: Johnny
Digiline FC2000 Död. Bytt nätsäkring F01, R04 och Q602 P/N 046932183031 i nätdelen. Credit: Johnny
Digiline FC2110T Blått streck över bilden. Byte motst. R219 P/N 048321423201 i RGB matris. Credit: Johnny
Digiline FC2110T Död.

Byte Q1 P/N 046000000121 R4

P/N 030050633411 FO1.

Credit: Johnny
Digiline FC2110T Död. Byte nätsäkr. F1, C8 och Q1 P/N 046000000121. Credit: Johnny
Digiline FS2850N Död. Byte R124. Credit: Johnny
Digiline FS2860 Ansikten blir lila. Byte av PTC1 P/N 034710303631. Credit: Johnny
 

Dixi 9825X

Chassi Goldstar

Död. Strömbrytarfel (Vanligt).  
Dixi 9825X Död. Byte C801P 10µ/16V, C805P 100µ/16V, C807 10µ/50V, C815P 1µ/50V (63V).  
Dixi 9825X Slår ifrån. Diod 301 DS4003 öppen, 26V matningen till vertikal-IC . Dioden mäter c:a 2-3V på katodsidan.
Dixi 9825X Startar inte. Omlödning av trafo T401.  
Dixi 9825X Tv:n var svår att få igång, efter ett tag slog den ifrån med endast ett svagt vit linje horisontalt över skärmen, förskjutet åt vänster.
Visade sig att den stora elektrolyten i nätdelen blivit varm och svullnat upp rejält (120µf /400V ) + att en annan konding på 33µF / 160V börjat läcka strax intill bytte till 150µF /400V  samt 47µF / 200V.
Credit: Kjell
 

Dmtech 2837T

Chassi: Vestel 11AK37

Bilden drar ihop sig i sidled luktar bränt. Diod D800 (BA159) I primären felaktig. Credit: Stefan
 

Chassi E9A

Sitter i Finlux / Luxor / Salora

Startar ej - Grön lampa lyser någon sekund. HS-trafo 13525025G (HR7924). Credit: Morgan
Chassi E9A Startar ej, piper svagt. Kortis i HS trissa T701= BU508AF orsakat av dåliga lödningar TR 702
drivtrafo.
Credit: Lennart / Tv-tjänst
 
Euroline 2086 Helt död. Avbrott i R5 680K 1/2W. Credit: Martin

Euroline Modell  2886, 2896, 2986, 2996

Chassi Profilo SM-2

Startar ej, svagt tickande.

Byt Q602 BU508AF,

Löd också om T601 och motståndet mellan T601 o Q602, samt C596; C592.

Foto på modell 2896
Euroline Modell 2886, 2896, 2986, 2996 Död, stänger av sig efter en stunds drift.

C105 100µ/400v.

Tappat allt värde.

 
Euroline Modell 2886, 2896, 2986, 2996 Död, röd diod släckt. C105 100µ/400V. Mätningar: C:a 210V över kondensatorn mot det normala strax över 300V.
Euroline Modell 2886, 2896, 2986, 2996 Död, standby diod släckt. Löd om Q101. Credit: Lolle

Euroline Modell  2886, 2896, 2986, 2996

Död, snabbt kippande ljud. Kondensator C599=2n2/2kv ledande.  
Euroline Modell  2886, 2896, 2986, 2996 HS stängs av efter en stunds drift, kan  ibland starta av sig själv, ljud finns. Q580 2SC1573A = 2SC3468 temporära avbrott.

Felet värmekänsligt och lokaliseras ganska enkelt med kylspray och värme.

Precis innan bilden släcks brukar det visa sig lite horisontella störningar.

Euroline Modell  2886, 2896, 2986, 2996

Startar och går med HS, dock för svag.

Glöden svag och 200Volten är 160V.

Byte C620, C600 och R618. Credit: Morgan

Euroline Modell  2886, 2896, 2986, 2996

Diod lyser, men ingen högspänning.

Avbrott i C620 470n/250v

Mät / Byt R711 1ohm på det stående Ö/V kortet.

Enligt kund:

Felet började med att bilden drog ihop sig till ett 2-3 cm. smalt band uppifrån och ned sedan blev bilden svart.

Euroline Modell  2886, 2896, 2986, 2996

Horisontaltransistorn Q602 BU508AF går sönder efter ett par minuter. Byte C609 100n/250V samt diod BYD33 som sitter på lödsidan mellan Q602 Bas och trafon, (saknas i vissa modeller).

När felet inträffar så drar sig först bilden åt vänster, svart rand uppträder på högersidan och Q602 blir överhettad.

Kylplåten skall inte bli varmare än att man utan obehag kan ta i den efter flera timmars drift.

Euroline Modell  2886, 2896, 2986, 2996

Startar med bild men stängs av efter 1/2 minut med röd prick.

Linjedrivstegets Q580 gick mot avbrott vid varm.

Ersätt med BF420.

Credit: Morgan
Euroline Modell 2886, 2896, 2986, 2996 Läckage i HS-trafon, smällar eller överslag till kylflänsen på vertikalförstärkaren, vid konstant överslag luktar det kraftigt av Ozon. Byt HS-trafon Original 1192.1007 eller HR7386.

Bild på överslaget

Anm.

Mycket vanligt att  Eldors HS- transformatorer börjar läcka eller spricker.

Euroline Modell  2886, 2896, 2986, 2996

Öst-Västfel. Byte TDA8145 samt C592 C620 C597 om felet inte försvinner så misstänk L579 10mH.  
 
Excel DT730 Går ej att byta kanaler med knapparna, tar ej emot kommando från fjärren. Kortslutning i C822 470µ/16V. Kondensatorn sitter efter IC803 LM7805 och spänningen är bara någon mV i ställer för de +5V som skall finnas där. Även i STBY skall denna spänning finnas.
 

Fisher CFE2886

Chassi EB2-A

Inget ljud. Byte IC171 TDA7263

Foto Chassi EB2-A

Credit: Morgan

Fisher CFE2886

Chassi EB2-A

Startar ej, kippar. Byte vertikalslutsteg LA7833. Credit: Morgan

Fisher CFE2886

Chassi EB2-A

Går i Standby av sig själv. Omlödning HS-trafon.  

Fisher CFE2886

Chassi EB2-A

Bilden flimrar i nederkant + krupit upp. D451 Credit: Morgan
Fisher FTS7000 Problem med glapp i kristall. Sitter innanför plåtskärm. Credit: Orven
Fisher FTS7000

Bilden snöar eller blir svart.

(Fungerar vid start för att sedan bli svart eller börja snöa).

Kolla trissa som sitter på en liten kylplåt mellan de stora kylplåtarna, den kan ge kontakt till muttern på den stora plåten. Credit: Orven
 
Funai 2002 Startar ej, surrar. Överslag i kond. 3,3nF i HS. Credit: Mats
Funai 2004 Rullar. C506 ev. C508 på TXT Modul. Credit: Mats
Funai 28A-7028 Se: Vestel 11AK37    
Funai TV2008 Startar ej, heldöd. Kolla i första hand D245 (zenerdiod 150V) sekundärsidan. Byt kondingarna i nätdelen, kolla också 2SA950 BC640 som sitter i primären. Credit: Orven
Funai TV20-Rs MKII Svårstartad, stängde av sig själv Transistor Q1001 som driver reläet jäklades. Credit: Morgan
Funai TVCR-14MKIII Ingen Hs. C33 470µF/16V. Credit: Birger
Funai TVCR200 Startar ej. Q01 2SC2271D-E Credit: Birger
 
Gigatron FC1400 Bilden försvinner efter c:a 20 min, bilden blir grårandig. Lödning av C205 på bildrörsplattan eller I201 P/N 045000000961. Credit: Johnny
Gigatron FC1400 Grön bild. Inlödning av R205 på bildrörsmodul. Credit: Johnny
Gigatron FC1400 Luktar bränt, bilden avsmalnande.

Byte HS-Trafo P/N 604200000221 = Eldor 1142.0105 eller HR7537.

Credit: Johnny
Gigatron FC1405 Död. R4 270kohm, BUZ90 och ev. TDA4605 mät också effektmotståndet i nätdelen. Credit: Mats
Gigatron FC1405 Blixtrade till vid omstart. Byte F03, R04, Q01 P/N 046000000121 i nätdelen. Credit: Johnny
Gigatron FC1405 Tv:n började ryka.

Byte T601 HS-Trafo P/N 604200000221 = Eldor 1142.0105 = HR7537.

Credit: Johnny
Gigatron FC1405 Ingen bild, ljud OK. Byte färgslutsteg l201 TDA6301Q, Q305 BC547. Credit: Johnny
Gigatron FC2000 Bara STBY. Motstånd 0,22ohm på nätdelens utgång. Credit: Mats
Gigatron FC2000 Bilden krympte ihop och det började ryka. Byte T601 HS-Trafo P/N 604200000221 = Eldor 1142.0105 = HR7537. Credit: Johnny
Gigatron FC2000 Död. Byte Q1 och R4 i nätdelen. Credit: Johnny
Gigatron FC2000 Död.

Byte HS-Trafo P/N 604200000221 = HR7537 = Eldor 1142.0105.

Credit: Johnny
Gigatron FC2000 Död, det small till i Tv:n.

Byte HS-Trafo P/N 604200000221 = Eldor 1142.0105 = HR7537.

Credit: Johnny
Gigatron FC2000 Död. Byte D3, D4 P/N 048321423201 samt nätsäkring. Credit: Johnny
Gigatron FC2000 Scarten fungerade ej. Byte l101 Credit: Johnny

Gigatron FC2110T

Chassi PT-11

Startar inte, lysdiod släckt. R5 680Kohm mätte avbrott. Foto Gigatron FC2110T
Gigatron FC2110T Död, tjuter i STBY läge. Byte R5 680Kohm Credit: Johnny
Gigatron FC2110T Död. Byte Q1, F01 och R4. Credit: Johnny
Gigatron FC2110T Död. Byte D2 P/N 048321423201och F01. Credit: Johnny
Gigatron FC2110T

Startar inte, lysdiod släckt

190 volt över kond. C5.

Byt C5 100µ/400v.  
Gigatron FC2110T Slocknar efter c:a 2 min. Byte I101, I301, Q308 och Zenerdid D12 Credit: Johnny
Gigatron FC2110T Två streck över bilden. Byte IC101, IC201, F101 samt Tuner. Credit: Johnny
Gigatron FC2110T Hittar inte alla kanalerna. Byte Tuner P/N 616680000471 Credit: Johnny
Gigatron FC2110T Glapp i antenn ingång enl. kund. Lödfel MF IC I101. Credit: Johnny
Gigatron FS2850N Död. Byte Q101 P/N 046000000121, likriktarbrygga D101 och säkring T103. Credit: Johnny
Gigatron FS2850N Bilden blev vit, ljudet försvann. Byte R124 i nätdelen. Credit: Johnny
Gigatron FS2850N Dålig bild, inget ljud. Byte R124 i nätdelen. Credit: Johnny
Gigatron FS2850N Svart. Byte D101 P/N 048320915221. Credit: Johnny
Gigatron FS2850N Ingen bild, luktar bränt. Byte kondensator i nätdelen. Credit: Johnny
Gigatron FS2850N Öst-Västfel, bred bild går ej att ställa in. Kortis i Q579 = BD 237 Credit: Lennart

Gigatron FS2860

Chassi Profilo SM-2

Död. Byte Q602 BUH515D, Q580 2SC1573 samt X300 4,43Mhz kristall.  
Gigatron FS2860N Död. Spole L670 1mH, C600 1µ/400V samt Q602 BUH515D. Credit: Luis
Gigatron FS2860 Död. Byte Q602 BUH515D P/N 046932183031. Credit: Johnny
Gigatron FS2860 Död. Byte HS-Trafo T602 P/N 604200000271=HR7386 =ELDOR1192.1007 samt Q602 och Q580. Credit: Johnny
Gigatron FS2860 Död, luktar bränt. Byte C620 och R711. Credit: Johnny
Gigatron FS2860 Slocknar, håller inte kanalerna. Byte Q602, C620 samt R618,R711.

Credit: Johnny

Omprogrammering av minnet ny kanalinställning krävs.

Gigatron FS2860 Streck över bilden, Tv:n luktar bränt. Byte R618 och C620. Credit: Johnny
Gigatron FS2860 Bilden blir svart ibland, då måste Tv:n stängas av. Omlödning S603. Credit: Johnny
Gigatron FS2860 Bilden krympt ihop till en remsa. Byte C620 P/N 620004036841. Credit: Johnny
Gigatron FS2860 Bilden minskade, sedan försvann den, ljud OK. Byte Q580 P/N 046000000051. Credit: Johnny
 
Goldstar  TV  28A50T Öst och väst korrektionen fung. ej viker in sig på sidorna. Avbrott i R359  10ohm. Credit: Johannes Örebro Videoservice
Goldstar CBS 4361 Vit bild, ljud finns. Byte TDA3562A. Credit: Bertil
Goldstar CB534VTG Ingen bild. DZ824 KA33V + C826 100µF/50V. Credit: Birger
Goldstar CBS-4361 Död. Q801 BU508A + R808 270KΩ + R816 4,7Ω, kolla C818 1µF/50V + C812 200µF/400V i nätdelen. Credit: Birger
Goldstar CBS-4361 Nätdelsfel. R811 1Ω 1/2W + D804 RGP15J + L802. Credit: Birger
Goldstar CBS-4361 Ingen HS. Q402 BU508D. Credit: Birger
Goldstar CBS-4361 Svårstartad. L802 2,2µH. Credit: Birger
Goldstar CBS-4361 Grå bild. IC501 TDA3562A. Credit: Birger
Goldstar CBS-4361 Surr i nättrafon. C818 1µF. Credit: Birger
Goldstar CBT-9225 Startar ej, röd led lyser. C817 10µF/16V + C818 1µF/50V, kolla D806 RU-1AV. Credit: Birger
Goldstar CBT-9282X Svårstartad, svart. C820 220µF/16V. Credit: Birger
Goldstar CBT-9505 Ton med i ljudet. Anslut 10µF/16V på IC101 LA7520 stift 29 till jord. Credit: Birger
Goldstar KVV9050 Svart bild. Dra G2 till vit bild, mät spänning på stift 55 på den stora Video-IC:n om över 0,4V byt IC. Credit: Mats
 
Granada G1065 Vertikalfel, streck horisontalt. T403 BD677. Credit: Birger
Granada G1065 Stannar ej på sökning. 33V stab. Credit: Birger
Granada G1065 AFC fel. 33V stab. Credit: Birger
 
Groswod 28 Se: Beko 14.1    
 
ITT 3576 Sprucket ljud. C231 i Tunern. Credit: Mats
 
 
Kendo 5222 typ TV-8-7023 Vertikalfel, streck. Byt IC401 TDA8170 samt pos. R408, D402 och C404. Credit: LAE
Kendo CT 322304 Helt död, kvittrar i nätdelen. Byt kondensator C605 och rengör under kondensatorn, kortis samt att det har runnit från kondensatorn. Credit: Ronny
Kendo CT-5053 Död, STBY lyser inte. C805 100µ/16V. Credit: Jonnyk
Kendo CT-5057 Går ej att starta om, måste kallna. TDA8214B bildslutsteg. Credit: Birger
Kendo CT-5077 Svart skärm, ljud OK alt. bilden fadar bort. Glödspänningen saknas, löd om stift 9 (Heater) på HS-trafon.  
Kendo CT-5077 Kanalerna driver man måste göra en fin justering.
Justera AFC med VL01, så fungerar det.
Credit: Sune
Kendo CT-5059 Död. R802 680kohm. Credit: Mats
Kendo CT-5063 Död, nätsäkring trasig.

Byt nät-IC pos IC801 (STRS5707).

Credit: LAE
Kendo CT5067 Död. Byte i nätdelen:  2,2 Ohm /5W, BUZ77B, 330 KOhm/1W (den hade lite för hög värde) och 0.47Ohm resistor. Credit: Luis

Kendo CT-506702

Chassi: CTN-AA och är lika med CTS-AA

Död, nätsäkring trasig och 2 av likriktardioderna kortslutna. Överslag i kondensator 2524 470pF/1kV. Credit. Stefan
Kendo CT-5232 Bild vågig. C827. Credit: Mats
Kendo CT-5232 Död. Kolla Q401 linjedrivtrissa. Credit: Mats

Kendo CT-5252-04

Chassi TV9.1

Tv:n slår av, dålig lödning dubbeldiod D305.
Efter omlödning fås följande fel: Ingen bild återgångslinjer syns när man drar upp G2-spänningen.
Bilden ej full samt blå ton i den, ljud ok.
Byt minne IC904.
Credit Sune
Kendo CT-93 Ingen STBY lampa lyser. 12V saknas, kolla motstånd FR801 1ohm. Credit: Mats
Kendo CT-93 Startar ej. D401 läcker. Credit: Mats
Kendo CT-93 Startar ej, sporadiskt. Kolla lödningar på Relä. Credit: Mats
Kendo CT-93 Svart bild, lyder inte fjärr. Koppla bort Frontpanel. Credit: Mats
Kendo CT-93 Vertikalfel. 33µ 100Volt matningen. Credit: Mats
Kendo CT-93 Startar ej. 10µ + 100µ i nätdelen. Credit: Mats
Kendo CT-93 Mörk bild, OSD OK. Dra upp parametrar, lagra med M+Ideal+M. Credit: Mats
Kendo CT97M71 Se: Seleco PC170    
Kendo CTX-2100 Startar ej nätdel surrar.
Byt 1uF, 2st 10uF samt en 100uF i primärsidan runt nät-ic.
Credit: Mats
Kendo CTX-2100 (21") Vertikalfel. Vid byte av TDA1170 så måste IC:n köpas av Zieger teknik. Credit: Orven
Kendo TV79Y Död.

Säkring FU102 = 1,6 A går sönder,
komponenter i nätdel (trissa, IC mm) är hela. Kolla nättrafo, ledande ca: 5 Kohm mellan dom två lindningarna
prim. sidan.
Nättrafo 002190103 = HR9555

Foto Kendo TV79Y

Credit: Lennart

Kendo TV9 Tickar. Dubberdiod bredvid HS-trissan. Credit: Mats
Kendo TV9 Fel i linjeslutsteget. Vid byte av transistor S2055 skall konding C302 0,15µF i driven också bytas samt diod 302 1N4148. Credit: Orven
Kendo TV9 Vertikalfel. Vid vertikalfel och IC-byte skall R325-326-327 bytas. Credit: Orven
Kendo TV9 Ingen bild, ljud OK. G2 vit fattas ev. upptill. Vertikal-IC TDA8177F (Viktigt med F versionen). Credit: Mats
 
Kennex = Vestel 11AK19P4 Slocknar periodiskt. Omlödning av vertikalavlänkningen. Credit: u.elektronik
Kennex modell KTV29B = Vestel 11AK19P4 Slocknar periodiskt. Omlödning av vertikalavlänkningen. Credit: u.elektronik
 
LG CB-20F60 Periodiskt AGC fel.

Tantal C539 0,68µ/35, sitter under skärmplåten.

(Periodiskt avbrott i tantalen).

Foto LG CB-20F60
LG CB-20F60X Vid påslag lyser indikeringen röd, efter c:a 1 sek klickar det till i reläet. Lödning släppt vid J15. Credit: Göran

LG CB-20F84

Chassi Beko 12.4

Startar ej - gör ett snabbt försök. IC701 TDA6107 sönder. Credit: Morgan

LG CB-21F84X

Chassi Beko 12.4

Startar ej - gör ett snabbt försök. IC701 TDA6107Q sönder.  
LG CB-28H80 Svarar inte på fjärrkontrollen. IR-mottagaren (Pre-amp) SBX1940-72.

Går att ersätta med de flesta. Bara det är 5V, GND och IR.

Credit: Janne

LG Chassi MC-017A Ljus bild med återgångslinjer. Mät TDA6108JF mellan jord och ben (ohmmeter) mät och byt även FR443 (1ohm)om dåliga lödningar på HS-trafo. Credit: Luis
LG Chassi MC-036A Standby R434 blir varm.

HS trafo byte.

Credit: Luis

LG Chassi PC-8KA

Ljus bild med återgångslinjer. Orsak TDA6108JF tripple video output amplifier + Z-dioden på bildrörsplattan 7.5v. Credit: Jonny K
LG-28CZ10RX Se: Beko 14.1    
LG RB-20CC40M Se: Beko 12.6    

LG RE-32FZ10PX

Chassi MC-017A

C488 (10u/400V) går sönder. Byt även C481 (0.22uF 400V). Credit: Morgan
LG WE32Q801 Midja. Kolla C482 (470p2Kv), ZD403 (9V) och lödningar omkring. Credit: Claudio
 
Loewe C7000 Startar ej. R681 0,22Ω + C682 1000µF. Credit: Birger
Loewe Aconda 9581 Ljud försvinner, OK i hörlursuttag. Glapp i Subwoofer stand på Scart panel. Credit: Claudio
 
Mitsubishi CT-2152 Svartnar i bild, OSD OK. Lödningar IC903. Credit: Mats
Mitsubishi CT-2152 Död. STR59041 + ibland Zener D915 R2KY. Credit: Mats
Mitsubishi CT-2152 Memoriseringen paj. Byt T951. Credit: Mats
Mitsubishi CT-25AEDT Startade ej, diod blinkade till. Q552 2SD1878 (kortsl) byt också C950 1000µ/35.  

Mitsubishi CT-25M2ETM

Svart skärm, ljud OK. Byte vertikalförst. IC451 AN5521, kolla noga C560 3300µ/35V för läckage samt mät C457 2200µ/25V och byt C454 100µ/35V.

Vid vridning på G2 framträder en vertikal linje, ett annat tecken är att kylflänsen blir mycket varm efter bara någon minuts drift.

OBS Var noga att förankra klämman till IC-kretsen, den har ibland en tendens att lossna och lägga sig mot TEXT-kortet.

Mitsubishi CT-2525ETM Död. Q901, D909, R901 defekta. Credit: u.elektronik
Mitsubishi CT-2555ENT Sluttrissan sönder . Byt 2SD1878, efter byte var bilden förflyttad i sidled Orsak TDA2579A.  
Mitsubishi CT-29 A6 HS-trissan går sönder. Kolla 145Volten, om mycket över byt C906 47µ. Credit: Mats
Mitsubishi CT-29B2EDT Nätdelshaveri. Byt IC901 TEA2261, Q901 2SD1887, C905 47µ/50V, D911 Z15V, D908 Z3.0. Om Q901 är sönder måste alltid IC901 bytas samtidigt.
Mitsubishi CT-29B2EDT Startar upp men går omedelbart i standby. Kolla C905 47µ/50V. Prova att starta TV:n med Variacen inställd på 120-130 Volt, startar den då brukar det vara denna kondensator.

Mitsubishi CT-29BV1S

Chassi BD

Går i standby av sig själv. Glapp i nätdelstrafon.  

Mitsubishi CT-29BV1S

Chassi BD

Vertikalt streck.

Om R516 0,82 1/2W är sönder och IC551 TEA2031A mäter c:a 10Ω mellan ben 3 och jord så är det fel på denna IC.

Om det finns ett Öst-Västfel (för bred bild) efter IC bytet är det vanligt att L504 15mH har kortslutna varv.
Mitsubishi CT-2963 STR kretsen i nätdelen går sönder. Byt de tre små transistorerna som sitter där, en del app. har ett motst. från basen på Q901 på 0,22ohm (kolla avbrott). Credit: Orven
Mitsubishi CT-2963 Metod att kolla nätdelen. Lossa 150 Volten och sätt dit en 60Watts glödlampa. Credit: Orven
Mitsubishi CT-2965 Startade ej, lysdiod blinkade.

Tv:n startade efter uppvärmning av nätdelen

Byt: 220µ, 4µ7, 47µ i primären.

 
Mitsubishi CT-2965 Startar ej, lysdiod släckt. C956 2200/16V läckt, Z950 (säkring) SOC 3150 trasig. Kolla också C962 för läckage samt lödningar på IC951 o IC952.
Mitsubishi CT-2965 Skuggor i bilden, brusig bild med dålig Text-Tv mottagning. Löd om i MF-burken.  
 
Nesco TV-54PX Startar ej, röd diod lyser, inga sekundärspänningar efter switchtrafon. Byte IC601 STR54041.

Mätningar:

Inga spänningar på IC601 utom c:a 325V på ben 3.

Normalvärden mätta på IC:n relativt neg. på nätlyten

1~minus 41V; 2~300mV; 3~300V; 4~90mV; 5~minus 34V.

Nesco TV-54PX Går i STBY efter en stund, kan startas när den är kall. Byte IC601 STR54041.  
Nesco TV-200P  20" Tar lång tid innan bilden kommer, för liten bild, instabil. Orsak: C809=100uF 50Volt i nätdelen. Credit: Bertil
 
Nordic XT-5125B/G Väsnas i nättrafo och bildstörningar. D507 S5295G = BY133. Credit: Bertil
 

Phoenix CTV 9A85 STE / NIC 33"

Chassi Formenti F16

Krusiga störningar i bilden, ändrar sig vid bildväxlingar. Motstånd i nätdelen R169 270K ändrat värde till c:a 900K. Credit: Lennart
Phoenix CTV 9A85 Öst-Västfel. Spole L20 kortslutna varv, skall vara 610µH.  
 
Pioneer SD-28 AV1 Se: Nokia Compact DE 110 FST    
Pioneer SD-28 AV2 Se: Nokia Eurostereo 2    
 
Prosonic CTV14NT1 Horisontalfel. Spole L602 lös. Credit: u.elektronik
Prosonic CTV25TI Näthaveri.

Byt: R101 2,2ohm

R108 330kohm

R109 220kohm

IC101 TDA4605

Q101 BUZ90.

 

Prosonic 20M14TD

Chassi 12.8

Död. R959 0R1/0.4WATT  AFBRUDT (avbrott). Credit: u.elektronik
Prosonic 20M14TD Inget ljud. Byt IC301 TDA2822, R309 2R2; IC101 STV2246C. Credit: u.elektronik
Prosonic 20T59TX Se: Beko 12.6    

Prosonic 21TO2TD

Chassi 12.8

Död. R959 0R1/0.4WATT  AFBRUDT (avbrott). Credit: u.elektronik
Prosonic 21TO2TD Inget ljud. Byt IC301 TDA2822, R309 2R2; IC101 STV2246C. Credit: u.elektronik
Prosonic 28CTS Död. Byte TDA4605-3, R103 47Kohm, R108 270Kohm, R109 680Kohm. Credit: u.elektronik
Prosonic 28CTS Vertikalfel. TDA3654, R124, D127 ZTK33B. Credit: u.elektronik
Prosonic 28UTS Startar ej, panel lyser, det kommer ljud från högspänningen. BU2508DF avbränd pga. lösa förbindningar i avböjningen. Credit: u.elektronik

Prosonic 33TL5N

Chassi 14.1

Död. Hs-trafon defekt (hål i trafon) + C524 220n/100V. Credit: u.elektronik
 
Provision L2021T Død. R 55 afbrudt. Credit: u.elektronik
Provision L2021T
Ingen bild genom scart. Byte av TDA8361A. Credit: Allans Tv-Service Ö-O

Provision L2021

Chassi Tv91

Blå färg saknas.

Kolla R 13 på bildrörskortet. Skall vara 68 Kohm.

Credit: Basement
Provision ST2121T   Någon som vet vilket chassi detta är och tillverkare,  kretskortet är märkt 200-100-TV95 REV:A, troligtvis tillverkad i Litauen. Foto Provision ST-2121T
 
Radionette CM 7-16 Öst-västfel, svängde in i kanterna. C534 0,47µ/400v.  
Radionette Se: LG chassi PC-8KA.    
 
Nyare modeller av Sanyo 32tum 100Hz 

Har en förmåga att stänga av sej och starta om när man byter kanal eller höjer o sänker ljudet.

Detta beror på ett programvarufel i apparaten!

Den måste iväg till Sanyo för omprogrammering. Credit: Anders

Sanyo C28EH85N

Chassi EB2-A28

Stänger av sig efter 1-2 timmar. Lödfel Q461. Credit: Boströms Tv service

Sanyo CE32WH3

Chassi WB5-A32

Störning vertikalt vänster sida + slår ifrån.
Byt C7352 i plåtmodul
Credit: Boströms Tv service

Sanyo

Chassi EB3-A28

Ingen 5V standby-spänning. Avbrott på primärsidan på T381 (610 033 3758), ersätt med annan trafo 6V 1.5 VA.

Trafon används även i EB2-chassin och EB6-chassin (fast i EB6 heter den T681).

Credit Hasse

Sanyo 25 MT 1 Helt död.
Kolla R 320 och 321 i nätdelen.
 Dessa ska värdet 120 kohm.
Credit: Leif J

Sanyo 28 MT 1

Helt död.

Kolla R 620 och 621 i nätdelen.

Dessa ska ha värdet 120 kohm.

Credit: David

 
Schneider STV5100 Svagt och distat ljud, Byt IC101 LA7520.

Vid ökning av ljudet kroknar den helt, LF delen OK.

Credit: Lennart

Schneider STV7000 Inget ljud. IC U2829.  
Schneider STV7000 Skorr i ljudet, gick ej att justera volymen. C21 220µ mät också C47.  

Schneider STV7200 Festival 100

Chassi DTV1

Bilden för stor vertikalt. R19 bränd, ändrat värde, skall vara 1,5ohm. Credit: Janne
Schneider TV 3 Hs-trissa går utan någon direkt synbar anledning. Kolla 140V, om alldeles för hög byt 1µ + 100µ i nätdelen.

Nätdelen rusar med följd att när man startar tv börjar det knäppa i röret, samtidigt låter nätdelen mycket, även överslag i kaskad.

Credit: Mats

TV Schneider STV 6704 Typ: TV4-6714/N

Felsymtom: Vissa delar av bilden drar lite i sidled, som typ agc-fel eller något synkfel.

Felorsak: I nätdel på primärsidan, ytmonterad SMD-kond CC808 4n7 lödning dålig.

Åtgärd: Gick inte löda om kondensatorn, som oxiderat eller bränt på kondensatorn. Byt kondensatorn.

Credit: Bert

Schneider TV4 Hittar inte kanaler på VHF III området. Söker snabbt igenom men hittar ingenting. UHF och VHF I fungerar normalt. Processorn ST63T85B1. Credit: Peter
 
Sinudyne Se: Seleco    
 
Skantic 20-C4/B Se: Vestel 11AK30    
Skantic 28-C3/13 Se: Vestel 11AK37B   Credit: Bertil
 
Tandberg TDB28 Svårstartad. C437 47µ mellan 2 spolar. Credit: Mats
Tandberg TDB28M70 Timglas. Byt TDA8145. Credit: Jonnyk

Tandberg 25TM94

Chassi troligen Seleco/Formenti PC200

Startar ej.

C82110u/250v (har läckt och tappat värde) R809 (avbrott).

Credit: MRT
Tandberg 28TM94 Se Seleco Chassi PC200    
Tandberg 33TS645 Se Seleco Chassi PC100 eller PC170    
Tandberg VTF 37MT-S Död. Nätsäkring 2A trasig samt byte av nät-IC TDA16846. Credit: LAE
Tandberg VTS67N33S Se Seleco Chassi PC100 eller PC170    
Tandberg VTss67N32s0 Se Seleco Chassi PC100 eller PC170    
 

Technica S21AD/S

Chassi: E9

     

Technica S21AD/S

Serviceläge. Tryck in strömbrytaren starta TVn med fjärren och inom 5 sek. tryck "TV, I, STOP" gör nödvändiga justeringar och tryck på stopknappen, nu försvinner service
menyn, tryck på meny och gå ner till lagra och lagra inställningarna.
 
Technica 1420T  TV / DVD Släden till DVD:n matar ut igen vid laddning av skiva. Byte av remmen till släden. Rem B-SQ025 passar.
Technica 2120T  Tv / DVD Vid fel i Tv delen se: Vestel 11AK30    

Technica TV 2122T

Chassi Protel 14CX7T

Fjärr sönder. Enklast är att programmera en "Made4You" sök på Decca 14CX7T.  
Technica TV 2122T Vertikal fel, bild krymper, mek. glapp.

Ytmont. kond. trasig C306 sitter mellan ben 5-6 på vert. IC 301, 68n funkar ( ej säker på värdet).

Credit: Lennart/TV-tjänst

Technica 2822T

Chassi: Tauras TV-4K

Startar ej. Byte likriktardioder + R602 3R9/5W. Credit: Morgan

Technica 2842 T

Chassi: PT 90 A

Standbylampan blinkar.

Läckage i kondensator CD 64.

Sitter vid linjetransistorn.

Credit: Christer
 
TENSAI TCT289NX Död. Byt C134 (11n-1600v) + HS transistor.
Credit: AllansTv-Service Ö-O

Tensai TCT-2005PX

Chassi: CTN-BB.

Nätdelen pulserar. D6515 = 1N4148 byt (vid mätning visar den OK). Credit: Bertil S
Tensai TCT2812N E/W fel alt. bild större en normal.

Omlödning av IC 701 (även om lödningar ser bra ut…)

Credit: Claudio
 
Toshiba 285D9N Startar ej, stby lyser, reagerar inte vid startförsök. Byt kondingar i nätdel: C814 47µ/50V, C819 1µ/50V samt C820-845 100µ/50V. Credit: Lennart
 

United UTV1028 XNS

För fler fel i denna modell se Beko 14.1

Överslag i HS-Trafon. Originaltransformator Eldor 1352.5048 = HR8368 eller 1352.5036 = HR8336.

När detta har hänt så inspektera kretskortet under trafon, så inte ljusbågen slagit ner i kortet och orsakat kolning, (letar sig ibland ner längs trafokärnan).

Foto på utgångshålet

United UTV-14X30 Se: Beko 12.6    
United UTV320  20" Helt död. Byte av motstånd R603 +R604 i nätdelen, båda 180KOhm. Credit: Kjell A
UTV-5028XNS
Ljud men ingen högspänning.
Avbrott i C653 47n 250v vilket orsakar bränt motstånd R639 10k.
Följdfel utav det blir läck i D407 1N4148 brott i R426 ytmonterad på 2,2k
Credit: Christer A
United UTV-7070 Bilden försvinner (rutan svart), ljud OK, startar man om apparaten så kan den fungera flera timmar. Byte C1021 22µF på TEXT-modulen.

I detta fallet hade kondensatorn värde sjunkit till 14µF.

Credit: Benny

United UTV 8021 STBY OK. Släpp T402 kollektor om startar, processor felaktig. Credit: Mats
United UTV8028 Se: Beko 11.1    
United UTV8028 Mörk bild, ingen luminans. Byte av TDA8361. Credit: Calle
United 9020X Håller ej kanalerna, driver. Byte C457, C458, C459 100nF SMD samt R570. Credit: Bertil
 
Yakima 14" Död. R603-604 avbrott, sitter i nätdelen. Credit: Mats

Yono DW-603VR

Goldstar chassi

     

Tillbaka till startsidan