Daewoo Tv

Daewoo Chassi CP-315 Färgerna försvinner periodiskt. Kolla / byt C502, C501, X501.  
Daewoo Chassi CP-315 Vertikalfel linje. R302.  
Daewoo Chassi CP-315 Vertikalfel linje som inte går ut i sidorna. Byt C119.  
Daewoo Chassi CP-315 Bilden blåtonad. Byt C506. Fel i R-Y.
Daewoo Chassi CP-315 Varken bild eller ljud, OSD OK. Kolla / byt IC701, D709, D710 och D711. Låst i A/V läge.
Daewoo Chassi CP-315 Varken bild eller ljud, OSD OK. Ta ur TEXT-modulen och prova om det fungerar, om så kolla IX03 samt XX02.  
Daewoo Chassi CP-315 Stoppar inte vid auto-sökning eller driver i frekvens. Byt C124.  
Daewoo Chassi CP-315 Dubbla bilder. Byt IC701.  
Daewoo Chassi CP-315 Text rullar. Löd om IC5, om detta inte hjälper så byt kretsen.  
Daewoo Chassi CP-315 Brusig bild. C114 kortslutning.  
Daewoo Chassi CP-315 Inget ljud / volym låg. CV04.  
Daewoo Chassi CP-330 Brum i ljudet, gäller tidiga chassi. Dra en extra jordledning mellan ljudslutstegets kylplåt och minussidan på C617.  
Daewoo Chassi CP-330 Går inte att ställa i STBY. Relä S801 klibbar, bryter inte spänningen, byt relä.  
Daewoo Chassi CP-330 Ingen färg eller en färg saknas. Byte I701 TDA8362.  
Daewoo Chassi CP-330 Relä drar men Tv:n startar ej. Byte I701 TDA8362 Linjeosc. svänger inte.
Daewoo Chassi CP-330 Relä drar men Tv:n startar ej. Kolla / byt Q401. Linjeosc. svänger.
Daewoo Chassi CP-330 Liten bild. Byte I701 TDA8362.  
Daewoo Chassi CP-330 Låst i timerläge. Processor-IC IV01.  
Daewoo Chassi CP-330 Startar, ger ljud och bild men låser sedan alla funktioner. XT01. Kristallen sitter på TXT-modul.
Daewoo Chassi CP-330 Bara brus, vid tryck på TXT händer inget. XT01. Kristallen sitter på TXT-modul.
Daewoo Chassi CP-330 Låst i timerläge, 5 Volten för låg. Byt C828.  
Daewoo Chassi CP-330 Liten bild, högspänningen är för hög. Byt kristallen på 4,43MHz.  
Daewoo Chassi CP-330 Lyder ej fjärren. Byte Text-IC IT01  
Daewoo Chassi CP-330 Lagrar inte ibland Byte XT01.  
Daewoo Chassi CP-330 Horisontella streck över bilden. Avbrott i C307.  
Daewoo Chassi CP-330 Vertikalfel. Byte IC301, R422, C308 och C309. Credit: Stefan B
Daewoo Chassi CP-330 Stannar ej vid sökning. Byte C119 4,7n. Kortslutning ger 0,5V på pinne 44 IC701.
Daewoo Chassi CP-330 Horisontellt streck som inte går ut i kanterna. IC701, C115 eller 8 Volten som är för låg.  
Daewoo Chassi CP-330 Bild någon sekund därefter grå skärm. Byte QT01.  

Daewoo Chassi CP-375

Död.

Strömbrytaren släppt i lödningar.

Foto Chassi CP-375
Daewoo Chassi CP-375 Död, nätdelshaveri. I801 STRS5707; C806 470p/2KV; R803 68K 2W; R804 0,56Ω 2W; R806 100Ω 1/4W; R807 7,5K 1/4W och så förståss säkring F801.  

Daewoo Chassi CP-375

Överslag i HS-trafon.

Ny trafo: Eldor 1142.5071 eller HR7880.

 

Daewoo Chassi CP-375

Ingen bild, högspänning finns. Mät utgångarna på I901 I902, I903, om någon utgång skiljer sig från de övriga, byt IC TDA6106Q.  

Daewoo Chassi CP-375

Ryckningar i bilden / driver i frekvens, bilden försvinner efter en stund / vid nästa kallstart måste kanalerna sökas upp igen. Byte Tunern.  
Daewoo DET-28B1S Horisontala linjer över bilden och dålig linjesynk.

Kolla för avbrott i motstånd R331.

Credit: Raby Elekrtonik
Daewoo 28G2ST Tv:n chippar.
Byte av Q401 BU2508DF (går bra att ersätta med) samt HS-trafo HR 7927, hs går ut i trafo-kärnan.
Credit: Calle
Daewoo 28G2ST Vertikalfel, horisontalt vitt streck. Byte av vertikalslutsteg TDA8351. Credit: Calle
Daewoo DSC-3210E Står i standby, startar ej.

Byte T402 HS-trafo.

Credit: Luis
Daewoo DSC-3210E Öst-Västfel. Byte I301 TDA8358. Credit: Luis
Daewoo DSC-3210E Bilden synkar inte horisontalt (bilden lägger sig).
Kolla kondingar C 430, C431 sitter vid Fly Back-krets från linjeslutsteg till pin 33 på VCT IC-n.
Credit: Benny
Daewoo DSC-3270E Tv:n startar men ingen högspänning finns.

145V finns K Q404, kolla signalen på basen av Q404 om ingen signal finns kolla upp spole LD01 10mH i digitalburken (avbrott).

Kolla även transistor Q404.

2SC5422 ersätter TFJL6920.

Credit: Allans TV-Service Ö-O

Daewoo DSC-3270E Endast standby. Kolla C451 kortsluten i mitt fall. Credit: Luis
Daewoo DSC-3270E Vit bild återgångslinjer. TDA6111 kolla även den ovannämnda kondensatorn. Credit: Luis
Daewoo DW-2050VR Periodiskt vertikalfel. Periodiskt avbrott i vertikaltransistorn 2SD880 = BD243C. Foto Daewoo DW-2050VR

Daewoo

Chassi CP-315

Pumpar vid ljus och mörk bild. 190 Volten + andra spänningar kasar upp och ner. Fel på C429 22µ/250V som går till ben 4 på HS-trafon. 103 Volten in på trafon ben2 är stabil innan dioden som ligger i serie, efter dioden är spänningen högre än 103V (>120-130V). Sitter också i LUMA LF54D31

Credit: Orven

Daewoo S20A5T

Chassi CP-375

Död.

Strömbrytaren släppt i lödningar.

Foto Chassi CP-375

Daewoo S20A5T

Chassi CP-375

Överslag i HS-trafon.

Ny trafo: Eldor 1142.5071 eller HR7880.

 

Daewoo S20A5T

Chassi CP-375

Ingen bild, högspänning finns. Mät utgångarna på I901 I902, I903, om någon utgång skiljer sig från de övriga, byt IC TDA6106Q.  

Daewoo S20Q2

Chassi CP-375

Ryckningar i bilden / driver i frekvens, bilden försvinner efter en stund / vid nästa kallstart måste kanalerna sökas upp igen. Byte Tunern.  
Daewoo S20F8T1 Efter en stund brusar bilden. Det visade sig vara en kristall (?) SY4953T i kanalväljaren som reagerar på kyla / värme. Credit: Eugén
Daewoo chassi CP775 Död. Transistor 2SD1880 kortsluten, kortsluter transistorn igen byt HS-trafo HR7927.

Transistorn kan ersättas med BU2508AF och R403 kan ändras till 68Ω.

Credit: Luis

Daewoo chassi CP775 Död.

Transistor 2SD1880 kortsluten, kortsluter transistorn igen byt HS-trafo HR7927.

Om inget  händer bytt även STRS5707.

Credit: Luis

Daewoo chassi CP-775

HS försvinner. Kolla avlänkningsplugg mot bildrör. Credit: Mats
Daewoo chassi CP775 Glapp i SCART-kontakterna. Omlödning av SCART anslutningarna.  

Daewoo chassi CP-775

Modellerna:

2994ST / 2896ST

2898ST / 28G2ST

25G1ST / 29G1ST

Vertikalfel, linje. I301 TDA8351, byt också C305 och C403 båda 470µ/25V. Stegets drivspänning matas in på stift 3 på IC:n (16,5V) och tillverkas i D407 BYV95C (kan ersättas med BYD33M).

Foto Chassi CP-775

Daewoo chassi CP885

DPT-28A8

Ingen bild, Hs finns men ingen glöd. Avbrott i bildrörets glödslinga, vid försiktig knackning på bildrörshalsen kan man temporärt få tillbaka glöden. Fjärr till DPT-28A8 = R-46G22

Tillbaka till startsidan