Beko Tv

Beko översättning av nummer på kretskortet till chassi.

Fyll gärna på med med mer info om du har sådan.

50S.190 = 10.2;  63Y.190 = 10.3;  67D.190 = 10.4;  5LZ.190 = 11.1;  6SZ.190 = 11.2;  6BZ.190 = 12.1;  7LY.190 = 12.3;  A99.190 = 12.4-12.5;  G99.190 = 12.6;  G70.190 = 12.7  G70.190-09 = 12.7;  G80.190 = 12.8;  7SZ.190 = 14.1;  S99.190-08 = 14.2;  U99.190 = 14.2; ZA1.190-08 = 22.1; ZA1.190-12 = 22.1; ZA1.196-07 = 22.1;  ZA4.190-09 = 16.1;  ZA4.190-11 = 16.1;  ZA4.190-13 = 16.1;  ZA4.820 = 16.1;  ZX8.190-11 = C7/C8; Z50-190 = E1.
Beko 10.3 110o Startar inte. L802 + 3,15AT sönder. Credit: u.elektronik

Beko 77L

Chassi 10.3 110o

Död. Switchmode trafo defekt, kolla även BUZ90A, likriktarbryggan och säkringen 3,15A. Credit: u.elektronik
Beko 10.3 Startar inte, inget ljus i displayen. HS-trafon defekt. Credit: u.elektronik
Beko 10.3 Vill inte starta, led lyser. TR801 = BC639 er defekt. Credit: u.elektronik

Beko 77L

Chassi 10.3 110o

Startar ej, ljus i display. D110 BYW95C och R121 defekta. Credit: u.elektronik
Beko 10.3 Ingen bild. Omlödning av HS-trafon. Credit: u.elektronik
Beko 10.3 110o Öst-Västfel. D801=BY299 defekt. Credit: u.elektronik
Beko 10.3 Ingen Tunermottagning, 33 Volten saknas. R61 avbrunnet. Credit: u.elektronik

Beko 77L

Chassi 10.3 110o

Inget ljud. SDA20160-A521 defekt. Credit: u.elektronik
Beko 11.1  

NET DEL FEJL

Credit: u.elektronik

      1  Net del fejl  R402 5,1 R  afbrudt skift C 404 150 MF 400 volt

2  IC 401 TDA4605  død   R 406 15 R afbrudt

3  Død  BUZ90 afbrudt R414 og R413.

4  Død ikke lys på led C410 1 MF.

5  Det tag langtid at virker eller slet ikke virker C 407 100 MF.

6  Død  Buz 90 er kortslut skift TDA 4605.

7  Net del ok men virker ikke skift TR401 SWITCH MODE TRAFO.

8  Død skift C 407.

9  Død skift C 406.

10  Virker første gang der er ligesom ø-w fejl når den bliver varm kører godt C410 1MF 63 skift til 2,2MF 63 volt.

11  Nogen gang virker nogen gang virker ikke  R413, R414 og C407.

12  TV virker normal men der er zig zag på billeder  C404 150MF 400.

Beko 11.1

HORIZONTAL    FEJL

Credit: u.elektronik

       1  Død  +115 volt T101 hvis der ikke kommer R121 afbrudt.

       2  T101 er kortslut skift C102.

       3  Alle  vold er ok men virker ikke skift T102.

       4  Vil ikke tænd fra stb skift C109.

       5  Alle  vold er ok men virker ikke skift D114 og D115.

       6  Vil ikke tænd fra stb kold lod omk IC404 7808.

       7  Vil ikke tænd fra stb C416 ve D108.

Beko 11.1

VERTIKAL  FEJL

Credit: u.elektronik

1  TV VIRKER MEN DER ER FEJL MANGLER 10CM  SKIFT C122 1 MF

2  VERTIKAL R126 OG C115  SKIFT.

3  VERTIKAL SKIFT TDA8361.

4  TV VIRKER MEN DER ER SORT SKÆRM SKIFT TDA8361.

5   Mangler billeder 10cm  øverste side skift C115 og  C131.

6   Vertikal skift  D 111.

Beko 11.1

LYD FEJL

Credit: u.elektronik

1  DER ER IKKE LYD HØJRE SIDE  SKIFT T 603 BC848B.

2  LYD UDGANG BLIVER VARM  LYD ER DÅRLIGT SKIFT C602 10MF.

3  LYD ER LAV  +DÅRLIG LYD SKIFT C617.

4  DER ER VOLT TIL LYD UDGAN, MEN DER ER IKKE LYD SKIFT  T 601.

Beko 11.1

RGB   FEJL 

Credit: u.elektronik

1  DER ER LYD MEN GRØN BILLEDER R812 680 Ohm.

      2  DER ER BILLEDER MEN DER ER STRIBER OVER BILLEDET R816 KORTSLUT.

Beko 11.1 Startar ej. Kolla för brott vid spole L401.  
Beko 11.1 Helt död. Kolla HS-Trafo om överslag finns !
i så fall byt HS Trafo M12-96, ersätt den med HR8007 eller Eldor 1362.3031 och  byt T101=BU508DF, R101=4,7ohm !
Kolla även T102 & D114,D115 !!
Credit: Göran
Beko 11.1 Startar ej, ljusbåge från HS-transformatorn. Byte HS-trafo original M12-96, ersätt med Eldor 1362.3031 eller HR8007.  
Beko 11.1 Vanligt fel är i linjedrivaren.

Byt D114-115 och R101 4,7ohm.

Byt T102 (liten darlington) och C126.

Går linjetrissan sönder vid start direkt efter byte beror det på att det är avbrott i C140.

Flybacken 0,01 bytes automatiskt.

Credit: Orven
Beko 11.1 Stor bild som växlar med bildinnehållet.

Går delvis att justera i Ö-V samt bildbredd men pottarna hamnar i ändläge.

Anfall C140 0,022µF/400V, kolla hela kretsen den är ansluten till.

Credit: Orven
Beko 11.1 Ingen bild.

R150 kan brinna av om bildröret är av Samsung fabrikat.

Bygla R150.

 
Beko 11.1 12 Volten för låg. Byt C421.  
Beko 11.1 Bilden upptryckt, ej full bildhöjd. Byte R126.  
Beko 11.1 Öst-Västfel samt Zoomar med ljusinnehållet. Byt C140 22n/400V om det sitter en TDA8145 i Ö-V steget.  
Beko 11.1 Öst-Västfel. Misstänk TDA8145, C145 560n alt. 680n beroende på bildrörsstorlek vidare L105, D106 1N4148, R149 1,5Kohm samt P103 47K.  
Beko 11.1 Bilden förflyttad i sidled c:a 10cm. Avbrott i C148.  
Beko 11.1 Bilden rullar. Kolla C38  
Beko 11.1 Vit skärm med återgångslinjer. Kolla R819 på bildrörsplattan.  
Beko 11.1 För att ta bort NICAM stereo. Klipp R317 eller ta bort Q302.  
Beko 12.1 Död. Kolla D950 sitter på sekundärsidan. Foto Beko 12.1
Beko 12.1 Startar inte, chippar. Byte T551 BC618, kolla lödningar i området och C559 4,7µ/16V.  
Beko 12.1 Startar ej / svårstartad. Ändra C914 till 4,7n/50V.  
Beko 12.1 Ingen bild. Kolla IC801 på bildrörsplattan.  
Beko 12.1 Driver i frekvens. Kolla följande komponenter C457, C458, C459 alla 100n SMD samt R454 1Mohm.  
Beko 12.1 Zoomar beroende på ljusinnehållet. Byte HS-trafo.  
Beko 12.1 Ingen Text, ibland mörk skärm, ljud OK. Kolla C605, C606, C607, C610.  
Beko 12.4/5 Startar ej, stby. led blinkar 2 gånger sedan återgår den till stby.
RGB slutsteg på bildrörshals IC701 (TDA6107Q) defekt, kortsluter drivspänning från HS trafo till jord.

Credit Kjell A

Beko 12.6 Död, chippar. Byte T504 BU808DF samt omlödning av kontakten till horisontalavlänkningen. Foto Beko 12.6
Beko 12.7 Startar inte, helt död, ingen StBy. R608 ändrat värde från 3,9 till 13,9MOhm. Credit: JB TV-SERVICE

Beko 14.1 och 14.2

Hur komma in i Servicemenyn.

En speciell Service-remote finns till dessa modeller men låt er inte stoppas av detta, till alla problem finns det en lösning.

1. Öppna originalkontrollen.

2. Löd på 2 trådar, en på ben 10 och den andra på ben 17 på IC-kretsen i fjärren.

3. Starta Tv:n och välj en lämpligt testbild.

4. Låt ändarna på trådarna göra en snabb kontakt.

5. Gör nödiga inställningar.

6. Spara ändringarna genom att göra en snabb kontakt mellan trådarna igen.

Beko 14.1 Startar ej (ingen HS), ljud finns, diod på fronten lyser. Kolla så att R503 47ohm är helt, om det är avbränt byt C504 47µ/16V och T503 BC618. Foto Beko 14.1
Beko 14.1 Startar ej. Fel på Audi IC 304 & HS Trafo. Credit: AllansTV-Servic Ö-O

Beko 14.1

Överslag i HS-Trafon. Originaltransformator Eldor 1352.5048 = HR8368 eller 1352.5036 = HR8336.

När detta har hänt så inspektera kretskortet under trafon, så inte ljusbågen slagit ner i kortet och orsakat kolning, (letar sig ibland ner längs trafokärnan).

Foto på utgångshålet

Beko 14.1 R516 brinner av. Ersätt med 4,7ohm 1W.  
Beko 14.1 OSD och Text hoppar. Byte IC501.  
Beko 14.2 Död. Säkring 2,5AT gången pga. kortslutning i PTC motstånd R602.

I 21" varianten skall det sitta ett mono PTC 9R / 2-pinnar (går att använda PTC6).

I 28" och 29" sitter det ett PTC 18R / 3-pinnar.

Beko 14.2 Nätdelshaveri.

Byt T601 FET 2SK2545, IC601 MC44608P40 (OBS ingen annan typ av denna IC) R639 15; R606 0Ω47; R607 0Ω47 brukar oftast räcka men ibland kan också följande åka med när felet sker PH601 PC123; ZD602 TL431C; ZD603 Zener12V och T603 BC847B.

 
Beko 14.2 Bilden tonar bort. Lödfel på R529 (glöden). Credit: Morgan
Beko 14.2 Tar ej emot kanaler, endast brus. Se till att rätt Tuner och system är inställt i servicemenyn. Beko använder sig av några stycken olika tillverkare av Tuners och det är viktigt att rätt tillverkare slås in i menyn.
Beko 14.2 Bilden blir ljus, grådimmig, med återgångslinjer efter ca 15 min. Motstånd R709 på bildrörsplattan, avbrott. Credit: Thore
Beko 14.2 Inget ljud. Se till att rätt ljudsystem är inställt, om det inte går att ändra ljudsystem t.ex ( I visas i menyn ) gå då in i servicemenyn och ställ denna på alla system, spara och gå tillbaka, sedan går det att ändra i kanalinställnings-menyn.  
Beko 22.1 Startar ej.

HS-trissan kortsluten, dubbeldiod D605 sönder + R536 avbrott.

Orsak till felet var dålig kontakt i plugg X506 (kabel till extern filtertrafo) tag bort pluggen och löd fast kablarna.

Credit: OJ MP

Tillbaka till startsidan