B&O Tv

Vid fel i B&O apparater rekommenderas ni att besöka specialisten  Henriksens Elektronik

LE6000 Se Philips GR2.2    
LE6000 Tv:n startar men det är vertikalfel + ÖV-fel + stängs av efter 10 minuter. Kallödningar på HS-trafon + C2559 + dåliga lödningar. Credit: u.elektronik

B&O LS5500

Typ 3611

Ljudet försvinner ibland. Möjligt fel: Trimpot längst upp på lilla kortet med Tunern på (höger sida) värde 4,7Kohm.

OBS kolla så ljudet kommer direkt när man skiftar kanal, annars vrid potten till vänster och markera var ljudet försvinner, gör samma åt höger. Ställ därefter potten mitt emellan och kolla ljudet när man skiftar kanal.

Credit: Christer

B&O LX2500/2800 L2500/2800

Servicetips

Credit: Orven

Linjetrissan sönder, byt enligt nedan och kolla framför allt lödningar.

TR15 = BC328-25, det är noga att det står -25 på trissan annars går eländet sönder igen inom kort.

Byt C28 220µF.

Löd om alla större kondingar i HS-delen = VIKTIGT !

Håller inte denna reparationen får man skicka HS-plattan till Stockholm för rep. eller byte.

Det finns en repsats att beställa från B&O men det hjälper inte alltid med den.

Blixtrar i bild samt pumpar: Byt TR6-15-11 samt C28-29, ev. fel på IC5 (Platta 6), ev. fel på C46-48.

Om Tv:n inte startar normalt: Kortslut servicepinnarna till vänster om kanalväljare, om Tv:n inte startar med kortslutna servicestift så byt trissor och kondingar i HS-delen.

150 Volten: Om 150 Volten är högre än 160V så byt C11.

Fungerar ej på "Start" och "Step-knappar": Avbrott i R28 i ljuddelen.

Svårstartad med fjärr: Byt TR6 (går ej att mäta fel i trissan, byt ändå).

Öst-Västfel: Kolla kabelanslutning (matta) på HS-platta som går till avlänkning.

Blank bild (ljud finnes): Olika färger efter det att man höjt skärmgallret. Kolla minus 12V och plus 12V till vertikalsteget, har haft fel på konding som resulterat i att det bara blev minus 6 Volt, men oftast är det fel på Vertikal-IC:n som finns som ombyggnadssats.

B&O LX250x o LX280x Vertikalfel. Se: Modifieringar Tv  
B&O LX2500

Distorsion i bilden.

Den är vågig vid kallstart och darrar lätt när Tv:n blir varm.

C131 100µ.

Obs! Mätte OK med kondensatormätare men klarade ej nedkylning.

(Byt C40 samtidigt).

Foto LX2500
B&O LX2500 Mörk bild.

Minnet.

Kan komma bild ibland och tona bort.

Credit: Mats
B&O LX2500 Slår av.

TR6 BC337 i nätdelen.

Hel vid mätning.

Credit: Mats
B&O LX2500 Stängs av direkt vid start / går i Stby efter några sekunder. TR6 BC337-40 på nätdels och HS-kortet. Vid kallstarter kan Tv:n gå upp till någon halv minut men vid varmstarter bryter den nästan direkt.
B&O LX2500 Vertikalfel. 22µ kondensator. Credit: Mats
B&O LX25100 Startar ej. Kolla drivtrissa TR15 BC328 + C29 100µ. Credit: Mats
B&O LX25100 Startar ej. Byt C28 ev. Kit. Credit: Mats
B&O LX280x "Chipp" i ljudet c:a varannan sekund. Trimma om C113 sitter vid IC6.  
B&O LX2800 Krokig bild vid kallstart. 100µ vid IC5 linjeoscmodul. Credit: Mats
B&O LX2800 Slår av. Kolla TR5 BC328. Credit: Mats
B&O LX2800 Startar ej. TR8, kan visa sig vara värmekänslig. Credit: Mats
B&O LX2800 Startar ej, STBY OK. C14 470µ. Credit: Mats
B&O LX2800 Färgen ostabil / blinkar vid kallstart. Byte elektrolyt 100µF/16V mellan pin 1 på TDA1940 och jumper J36.  
B&O LX2802 Standby lyser Tv´n går i protection, Power suppl pcb. Ok. Kolla R13 och C11 på audio pcb. Credit: Claudio
B&O LX2802 Diod lyser rött, pumpar till vid startförsök. TR15 BC328 = BC327 avbrott mellan B och E.  
B&O LX2802 Bilden ostabil i vertikalled, vågor i bilden. Byt C40 och C131, båda 100µF/16V.  
B&O LX4500 Stby blinkar. C25 47µF, kolla C20 100µF. Credit: Birger
B&O LX4500 Stby diod lyser röd skiftar till grön när man försöker starta men tv:n går tillbaka i standby igen.

Prova med att lyfta kontakt 804 på nicam modulen, startar tv:n då är felet i nicam modulen.

Möjlig felorsak C52 220uFu/16V sitter på +5v matningen till nicam modulen.

Credit: Björn
B&O LX4500 Inget ljud i en av kanalerna, ibland smällar i ljudet. Dåliga lödningar IC3 eller IC4 (TDA2040).  
B&O LX5000 Slukker periodisk. 4R122 i Power Supply /Deflection afbrudt. Credit: Allan
B&O LX 5500 Startar ej, vid startförsök murrar det till i elektroniken. Kortslutning i D49 1N4007. Ibland kan denna diod vara uppbränd och kortet skadat, rengör så att inga kolrester finns kvar och löd dioden på kopparsidan, glöm inte att förankra den noga.
B&O LX 5500 Tv prøver at starte op men slukker efter ca. 2sek. Dårlige lodninger
på video&sound switchingboard, R207 omloddes. (Power fail)
Credit: u.elektronik
B&O LX5500 Billedet mangler brede East/West fejl.
Dårlig lodning på East/West transistor TR1
Den sider på bundkortet.
Credit: Klaus R
B&O ME6000 Stänger av ibland alt. E/W fel mm. Kolla C2559=100µF /25v. Credit: Claudio
B&O MX2000

TV:n startar upp med ljussvag bild och är timglasformad. Går ej att justera trapets och Ö/W storlek tillräckligt långt.

Ljud OK.

Byte defekt IC, IL01 TEA2026T mot TEA2029C.

När detta görs så skall DP18, DP19, DP20, DP22, RP23 och CL82 lödas bort.

OBS! Både DP19 och DP20 var monterade på DP19:s plats i mitt chassi.

Spänningen U1 i nätdelen regleras inte upp till 145v utan behåller standby värdet ca 117v vid start av TVn.

U1 går inte att reglera med PP01 alls. Inga switchpulser ut från ben 7 på IL01.

Credit: Fredde

B&O MX2000 Svartnar i bild o ljud. Byt TL41. Credit: Mats
B&O MX2000 Inget ljud. Byte RD37 47Ohm  och CD32 470µ/16V på Stereo-Decodern. Credit: Can
B&O MX3000/4500/5000 Startar ej, knorrar. Byte CL21 1µF/63V + CL26 2,2µF/63V (sitter vid TEA2029). Credit: Lennart
B&O MX3000/4500/5000 Krusig / randig i överkant på bild när den är kall. Byte CL52 1000µF/40V (21 Volten från HS-trafon) + CG01 10µ/50V (vid TDA4950). Credit: Lennart
B&O MX4000 Död, c:a 7V ut på U1. Utgående diod på plåt eller elektrolyter 47µ, 220µ, 100µ. Credit: Mats
B&O MX4000            Startar ej, vid varje försök st-by lyser röd-grön-röd, allt  fungerar i service läge. Kolla alla komponenter som är direkt kopplade till pin 2 och 3 på ic5 ( i nätdelen). Credit: Claudio
B&O MX6000 BUT12 (kortslutning) och säkringen i nätdelen sönder. Byt BUT12 och TR11 BC557, löd också om flitigt speciellt runt kondensatorer. Kolla var BUT12 är tillverkad, om det står Filippinerna på den så använd inte den.

Credit: Orven

B&O MX6000 Helt död, standby lyser inte. Byt TR33 (BU2508D ekv. BU2520D), passa på att byta C48, C53, C100 och glöm inte kontrollen av avböjningsspole lödningar. Credit: Claudio
B&O MX6000               Startar ej, vid varje försök st-by lyser röd-grön-röd, allt  fungerar i service läge. Kolla alla komponenter som är direkt kopplade till pin 2 och 3 på ic5 ( i nätdelen). Credit: Claudio
B&O MX7000

STBY lyser men svarar inte på fjärr, Tv:n startar bara i test mode, går ej att styra med fjärr.

Alla spänningar OK.

Processorburk skall bytas. Credit: Claudio
B&O MX7000           Startar ej, vid varje försök st-by lyser röd-grön-röd, allt  fungerar i service läge. Kolla alla komponenter som är direkt kopplade till pin 2 och 3 på ic5 ( i nätdelen). Credit: Claudio
B&O MX7000  Stby diod lyser röd och släcks när man försöker starta men tv:n går tillbaka i standby igen.
Prova att lyfta kontakt P94 på nicam modulen startar tv:n efter detta ligger felet i nicam modulen.
Prova att byta C1 på nicam modulen 220uF/16V.
Credit: Björn
B&O MX7000 Går i standby av sig själv. Lödfel på C12 (sitter på bottenkortet).  
B&O MX7000 Svårstartad. Lödfel på C12 (sitter på bottenkortet).  

B&O 33xx Typ7051

Spänningar: HS-trafo efter diod, Ben9=149v; Ben8=34v; Ben14=24,5v;

B&O 33xx

Typ7051

Stänger av sig. Dåliga lödningar på HS-trafon. Foto Typ7051

B&O 33xx

Typ7051

Startar ej, pumpar ett par gånger, går därefter i ST/BY,

FE4 Dålig lödning (svårt att se) får oftast mätas fram.

Efter lödningen 24,5 volten OK.

 
B&O 7802-8902 Startar ej. A1 D7 i nätdelen. Credit: Birger

B&O 8802

Servivetips

Credit: Orven

Startar ibland, pumpar mestadels.

Kolla i första hand med att löda om HS-trafon, framför allt ferritkärnan under trafon, den kan se riktig ut i lödningarna men "hej vad man bedrar sig".

HS-kabeln från trafon till bildröret kan också vara dålig, då startar Tv:n inte alls, lättast kollas detta genom att dra ur kabeln ur trafon (startar Tv:n då så är det fel i kabeln).

Löd samtidigt om alla stora kondensatorer på HS-plattan och på den lilla bottenplattan.

B&O 8802 Bild ligger, ljud OK.

Pot. R108 + R115 på nedersta modulen vä. sida.

OBS. Knacka ej.

Credit: Mats
B&O 8802 Bilden blir mörk (går att knacka tillbaka). Löd om MF-burken, glöm inte jordpunkterna.  
B&O 8900 Startar ej. C17 2,2µF. Credit: Birger

Tillbaka till startsidan