Musikelektronik

Allmänna råd angående elpiano och keyboards.

Credit: Anders

Dom flesta funktionsfel gällande elpianon och keyboards brukar kunna åtgärdas genom att köra en reset/fabriksåterställning.

Fel såsom att tonerna förskjutit sig en oktav åtgärdas med detta.

ALTO AMX-100FX Mixer Kraftigt brus från någon av kanalerna. Byte ingångs IC JRC4580 (detta är en SMD krets).  
ALTO MAC2.3 Död. Byte slutstegstransistorer 4 x 2SA1943 samt 4 x 2SC5200 och säkring 12AT.  

Audex TR-50B

Basförstärkare

Inget ljud. Byte MJ2955 och BF179A på det centralt placerade drivkortet. Komponenterna saknar positionsnummer på kortet.
Ampeg VT-22  

Rörbestyckning:

6CG7; 6AN8A; 12AX7A; 12DW7; 7027A.

 
Audio Innovations series 500 rörförstärkare. Startar ej.

Byte av 8st 100kohm 1watt motstånd, sitter parallellt lödda till varje utgångsrör.

Byte av 2st 7watt 390ohm som sitter parallellt kopplade tillsammans med en kondensator 50volt 220µF.

Alla motstånd gått väldigt varmt.
Kortslutning i likriktare W10 över kondensatorerna fick säkringen att brinna.

Credit: Johannes

Behringer

V-ampire Combo

Inget ljud från Input, ljud från Send / Return. SMD resistor R5 100Ω avbränt.  

Carlsbro Cobra 90BG

15" Bas Combo

Distat ljud. En av slutstegstrissorna 2N3055 läckage (inga säkringar sönder). Trissan mäter hel när den är borttagen för mätning, men med spänning leder den inte rätt.

Carlsbro Cobra 90BG

15" Bas Combo

Kraftigt brum, säkring löser ut. Negativa dioder i likriktaren läcker.  

Carlsbro Cobra 90BG

15" Bas Combo

Smäller till i förstärkaren, kraftigt brum, ev. kan sluttrissorna 2N3055 gå sönder. Ben på likriktaren KBPC602 brustit / gått av p.g.a. vibrationer.  

Carlsbro Cobra 90BG

15" Bas Combo

Inget ljud, smäller säkringarna. Byte slutstegstrissorna 2N3055 + R15 100Ω.  
Carlsboro Cobra PA100 Inget ljud. Kolla upp så att + / - 15Volten är OK.  
Carlsbro Sherwood Junior Ljudet tystnar ibland. Kolla upp om det finns ljud i Phono uttaget, om ljud finns där är det troligen Phono-uttaget som skall bytas pga. glapp. Använder man aldrig detta uttag kan man bygla kontaktblecken.
EBS Gorm ET350 Kraftiga "ploppar" i ljudet. Spricka i bas-potentiometerns kolbana.  
Egnater Tweaker 15 Watt (Topp) Inget ljud. Avbrott i R6 1MΩ.  

Fender Super 60

60 Series Tube Amp

Mycket låg ljudnivå trots full volym. Avbrott i R112 220K 1/2W. Matar +195V till ben 1 på rör V102A.

Hartke Systems

Model 2000 Bas Amp 200W

Knaster och sprak i ljudet. Omlödning kontakten till Equalizer kortet.  

Hughes & Kettner

Edition Blonde (Guitar amp)

Inget ljud, slutsteget fungerar om man använder "Line in". Oftast avbrott i R50 eller R51 båda 330Ω 5W. Dessa motstånd matar till zenerdioderna som ger + - 15V till OP-förstärkarna.

Hughes & Kettner

Edition Silver (Guitar amp)

Inget eller periodiskt ljud. Avbrott i i kontaktstiften till Input-jacket.  

Ibanez Performance AEQ30 Gitarr

Sprakar och rasslar i ljudet. Kolla först gitarrkablar och och phonojack, om inte detta hjälper byt IC TL062 SMD som sitter i en liten box bakom knapparna till gitarrelektroniken. Denna IC brukar vara känslig för värme och kyla och börjar att spraka mer vilket kan vara till hjälp i felsökningen.
JJ Labs AE42BE Mixer Rökutveckling. Byte slutsteg TDA7294.  

Korg T3

Synth

Död, nätdelshaveri.

Q1 2SK1199 (STP4NB80)

Q2 2SC2655 (2SD1207) kolla också R5 82Ω och R7 15Ω.

 
Laney LA35C Acoustic Störande brus Input 1 Mic/Aux In. Misstänkta komponenter är C5 och C24 båda 2,2µF-63V Vid felsökningen kan man lyfta C9, försvinner bruset då så ligger felet i ingångssteget.

Laney GC30

Guitar Amplifier Combo

Blir tyst ibland. Kolla brytjacken på Send och Return.  

Laney GC80

Guitar Amplifier Combo

Brum och sprak i ljudet. Löd om kondensatorerna C15 och C18 4700µ/63V.

Kondensatorerna lossar pga. vibrationer, löd loss dem helt och limma dem mot kretskortet samt applicera lim mellan de båda.

Manual daterad mars 1994.

Laney HC25B

Hard Core Combo

Inget ljud. Kolla lödningar på brytjack "EXT OUT".  

Marshall 3520 / 5522E

200W Integrated Bass System

Inget ljud. Kortslutning i IC1 MC1458.  

Marshall 3520 / 5522E

200W Integrated Bass System

Vanlig felorsak på denna förstärkare. Kolla särskilt ZD1 och ZD2, båda 15V, spänningen till dessa kommer genom R1 och R2 båda 1,5Kohm och kretskortet kan bli förkolnat under dessa med kraftig rökutveckling som följd. Dessa zenerdioderna ger + / - 15V till OP-förstärkarna.

Marshall 3520 / 5522E

200W Integrated Bass System

Bass Volume fungerar ej. Kondensator C30 15n (läcker).  

Marshall 3520 / 5522E

200W Integrated Bass System

Död. Likriktaren sönder, det sitter en BR82 som original men den går att ersätta med KBPC810.

Credit: Mikael K

Marshall G15R CD Inget ljud / temporärt inget ljud. Benen till slutsteget LM1875T bryts av vid IC:n. Foto på felet
Marshall JCM900 model 2100 Utgångsrör överhettar, lågt ljud, drar mycket ström när utgångsrören värms upp. Kolla C11 och C12 0,047µF-250V, dessa mäter oftast OK, ta ut de fyra utgångsrören och starta förstärkaren, det skall vara -40V till -45V på R28 och R28 efter kondensatorerna. Om man mäter kondensatorerna utan belastning  mäter de OK när de är bortlödda.
Marshall Valvstate VS100 Inget ljud alt. ljud ibland. Kolla upp REG1 7812CV och REG2 7912CV avseende dåliga lödningar.  
Marshall Valvstate VS100 Kraftigt brum. Nätfilterelektrolyterna lossar i lödningarna. Löd bort kondensatorerna och applicera kontaktlim mellan kondensatorn och kretskortet innan de löds tillbaka.
Marshall Valvstate 2000 Inget ljud, säkring F200 1,6AT sönder. Byte av slutsteg TDA7293.  
Reservdelar till Peavey

P/N 70400604 = SN99661 eller TL604 (P-Mos Analog switch)

P/N 70487478 = CA3094 (30MHz High output current operational conductance amplifier)

P/N 70400072 = RC4558 eller TL072 (Bi-Fet Dual JG)

Peavey Bandit 112 Inget ljud. Kolla brytjacket till Power in.  
Peavey Bandit 112 Reverb har dålig funktion, när man ökar graden av reverb blir det återkoppling. En fjäder i reverbenheten brustit  

Peavey Centurion

Mark III series 260C

Kraftigt brum. Kolla upp närfilterkondensatorerna 5000µ/50V.  
Peavey Classic 30 Nästan ingen utsignal och väldigt distat. Avbrott i R58 i nätdelen. Motståndet sitter först i en kedja av 3. Då det blir avbrott i R58 kommer följande spänningar att i det närmaste försvinna: screen (328V), B++ (275V) och B+ (260V). Plate (325V) kommer däremot att finnas kvar.

Credit: SM2GXN

Peavey Classic 30 Bakgrundsbrum 100Hz. Kolla C39 och C40 båda 47µF-500V.  

Peavey Serie 400BH

Mark III Series

Slutstegshaveri. Byte någon eller några av trissorna SJ6357 samt 2 x 6,3AT.

SJ6357 tillverkare Motorola = MJ15003.

Om man inte får tag på Motorolatypen kan man behöva byta alla slutstegstrissorna så att de har samma tillverkare för att få ett fullgott resultat.

Peavey Supreme

Gitarrtopp

Switchar inte mellan kanalerna. Rengör switchen med kontaktspray och applicera därefter vaselin på kontaktytorna, eller byt switchen.  
Peavey TKO 80 Död. Byte slutstegstransistorer SJ6392 (går att ersätta med 2N3055) samt byte säkring 630mAT.  

Randall RH100

Gitarrtopp 100W

Inget ljud genom förstärkaren, bara brus. Kolla kretskortsbanorna vid Input.  

Riley PC4100D

4 Ch Powered Mixer

Död, smäller huvudsäkringen 1AT. Byte likriktare KBPC304, går att ersätta med KBPC610.  

Riley PM-4150DS

4 Ch Powerd Mixer

Ljud saknas i någon kanal. Kolla någon av dioderna 1N4148 på ingången för läckage.  
Riley XL10 Inget ljud från instrument in. Avbrott i kretskortsbana vid ingångskontakt till instrument.  
Roland E-66 Synt Låter förskräckligt som ett illa stämt klockspel, tonerna stämmer inte hellre, kan vara periodiskt.

De fyra SMD elektrolyterna på 22µF-16V har läckt och elektrolytvätska har runnit in mellan benen till den stora Rolandkretsen.

Byt elektrolyterna och rengör noga.

Sitter på undersidan av Midi / utgångskortet
Roland E-86 Synt Låter förskräckligt som ett illa stämt klockspel, tonerna stämmer inte hellre, kan vara preiodiskt.

De fyra SMD elektrolyterna på 22µF-16V har läckt och elektrolytvätska har runnit in mellan benen till den stora Rolandkretsen.

Byt elektrolyterna och rengör noga, jag tvättade med Isopropanol.

 
Roland JV-1000 Synt Halvdöd, display visar bara staplar. Byte likriktarbrygga KBPC604.  

Spirit Powerstation 350

Mixer med slutsteg

Inget ljud, MUTE dioden lyster. Kolla slutstegskretsar TDA7294.

Ohmmät mellan pin 1 och 2 på TDA7294 för att se om det föreligger kortslutning.

I normala fall lyser MUTE dioden bara under uppstarten.

Technics SX-K800 Inget ljud överhuvudtaget, trots fabriksåterställning. Orsaken till ljudbortfallet är två säkerhetsmotstånd bredvid CN6 en stor kontakt med svarta kablar som kommer från nätdelen. Kontrollmät
motstånden, ska ligga på ungefär 5 ohm.
Fabriksåterställning: För att göra
en sådan, stäng av keyboarden håll ned alla 3 padsen till vänster
samtidigt, starta apparaten igen.

Credit: Pudde

TOA MX-401 Inget ljud, protectdiod lyser rött. Byte protectkrets HA12002.  
Torque  T100K Död. Byte slutstegstrissor 2 x 2N3055 + 2 x 3,15AT.  

Trace Elliot 1001

Basförstärkare

Inget ljud, slutsteget fungerar. Tr8 i ingångssteget får ingen spänning pga. avbrott i R46 68K.  
Yamaha DG60FX-112 Smäller säkringarna FZ602 och FZ603. Kolla isolerbrickor under 2SC3856 och 2SA1492, om spruckna byt till nya.  

Yamaha EMX640

Powered Mixer

Död.

Kolla slutstegen för haveri, spolarna L102 till L104 släpper i lödningarna och drar med sig sluttrissorna 2SB1647 och 2SD2560.

Efter omlödning av spolarna kan man limma dessa mot kortet för att undvika att de vibrerar loss igen.

Yamaha säljer sluttrissorna parvis för c:a 100-lappen.

Yamaha MM1402

Mixer

Ingen Phantommatning, även indikatordioden Phantom släckt. Byte R801 4,7ohm säkerhetsmotstånd i nätdelen. Bara någon Volt på Q802 och Q804.

Yamaha P3200

Power amplifier Modell P3200

Protect-diod lyser. Dåliga lödningar på på bakre kortet med högtarlarutgångarna.  

Yamaha P3200

Power amplifier Modell P3200

Inget ljud. Lödningar till högtalarutgången.  

Yamaha PSR-60

Synth/Keyboard

Powerdiod lyser, för övrigt dött. Kortsluten kondensator 470/6,3V vid IC114.  

Tillbaka till startsidan