Varning.

Tänk på att lödtenn innehåller 40% bly, var noga med att tillvarata  lödrester från tennsugen eller lödflätan.

SLÄNG INTE RESTERNA I HUSHÅLLSSOPORNA.

Varning.

Transistorer av tvivelaktig karaktär eller rena förfalskningar förkommer på marknaden, ibland går de sönder omedelbart vid start, ibland håller de ett par minuter.

Säljs ofta under namnet DIV/FABRIKAT, akta er !!!!!

BU2508AF   BUH1015HI  fler finns men jag har inte dokumenterat dessa, har någon mer att komma med i detta ämnet så tas denna info gladeligen emot.

Varning.

Koppla aldrig in en OJORDAD dator till din stereo för att njuta av ljudförbättringen, i många fall får du ett dyrt verkstadsbesök på halsen i stället för skönljud.

I många av dagens förstärkare sitter en ingångsswitch med en beteckning som börjar med TC och dessa tål inte detta.

Vid felsökning på dessa kretsarna räcker det oftast att känna med fingret, de blir allt från varma till brännheta.

Följdfel såsom brända säkerhetsmotstånd och spänningsregulatorer kan inträffa.

Varning.

Koppla aldrig in en OJORDAD dator till din TV, bildserien till höger är från samma Tv och den visar vad som kan hända om man har otur, att Tv:n nu står på soptippen behöver jag kanske inte tillägga.

Datorn startar inte hellre efter detta !!!!

Foto 1  Foto 2  Foto 3  Foto 4  Foto 5  Foto 6  Foto 7

Varning.

Vatten och elektronik går inte ihop, så inga levande blommor på Tv:n eller i amplar över / bakom.

Det hjälper inte att vara försiktig, olyckor händer ofta pga. vattning, tro mig.

Foto på typiska vattenskador:

Foto 1  Foto 2   Foto 3

Varning.

Gå aldrig in i service menyerna och gör ändringar, min erfarenhet är att det alltid är på komponentnivå de flesta felen finns, är du lekman så stoppa vid bara tanken.

Ingen information finns på sidorna om hur man kommer in i service menyerna av ovan nämnda orsak.

Varning.

Innan du börjar vrida och justera potentiometrar i elektrisk utrustning, ta alltid för vana att märka upp dem med en tuschpenna eller gör en rits i dem, allt för att kunna ställa tillbaka dem till grundinställningen.

Varning.

Om en säkring ser ut på detta sättet så indikerar det att ett allvarligt fel finns i apparaten.

1. Byt inte förrän felorsaken är hittad!!

2. Linda inte in säkringen med alufolie!!

Detta resulterar ofta i att "offerlammet" också går sönder, ett lågohmigt strömbegränsande motstånd som finns i många nätdelar.

3. Ibland händer det att PTC motståndet i Tv:n går sönder och då drar med sig säkringen, vid dessa fel startas Tv:n med en vridtransformator så man har koll på strömförbrukningen.

Tillbaka till startsidan