Skyddskretsar i Philips Chassi GR2.1

 

Överspänningsskydd:

Nätdelen är skyddad mot överspänningar via Zenerdiod 6663, om spänningen på kondensator 2660 överskrider +17,5V slår skyddskretsarna till och nätdelen stänger.

Om +32Volten överstiger +39,5V börjar Zenerdioden 6666  leda vilket också gör att nätdelen stänger.

 

Högspänningsskydd:

Om linje flyback pulserna ökar börjar Zenerdiod 6592 leda vilket gör att skyddet för nätdelen utlöser. (T.ex. som ett resultat av att något går sönder i återmatningen).

 

Strålströmsskydd:

Om strålströmmen som i princip går igenom motstånd 3560 och omvandlas till en spänning över detta motstånd ökar (högre strålström), leder transistor 7591 via Zenerdiod 6590 och motstånd 3590 och aktiverar skyddet i nätdelen.

 

Öst-Väst skydd:

Om transistor 7533 havererar och säkring 1534 löser ut (i de flesta fall är det andra anledningar att säkringen löser ut) men så är det tänkt, stiger spänningen i spole 5534, Zenerdiod 6561 börjar då leda och aktiverar skyddskretsen.

 

Skydd för ljudkretsarna:

Dessa kretsar matas med +16V och -16V.

Skyddet finns för att hindra högtalaren att bränna sönder om en av matningsspänningarna skulle försvinna, (eller om en intern kortslutning i slutsteget sker) vilket kan leda ut någon av matningsspänningarna till högtalarna.

DC nivån på ljudutgångarna mäts därför (normalt 0V) genom motstånden 3242 och 3243, den genomsnittliga DC nivån på matningsspänningarna +16V och -16V mäts genom motstånden 3244 samt 3245 (normalt 0V).

Ett tröskelvärde på +/- 3,3V skapas av Zenerdioderna 6246 och 6247.

Om spänningarna skulle trilla utanför dessa gränser börjar transistorerna 7248 samt 7249 att leda vilket också får till följd att transistor 7243 leder och aktiverar skyddskretsen och nätdelen stänger.

 

Tillbaka till Philips Tv

Tillbaka till startsidan