Modifieringar.

TDA2170 utgången. Ersätts med TDA8170, OBS anslutningarna av benen annorlunda, Kit finnes.

 

Kopplad enligt tabell till höger.

OBS. Byt inte innan komponenterna runt IC:n är kollade såsom kondensatorer och dioder, det finns nästan alltid en kringliggande orsak varför IC:n går sönder.

I B&O LX 250x; LX280x skall följande komponenter ändras: R76 ersättes med en bygel, R77 ändras till 100kohm.

TDA2170

Pin 2

Pin 3

Pin 4

Pin 5

Pin 6 och 10

Pin 7

Pin 8

TDA8170

Pin 1

Pin 7

Pin 2

Pin 3

Pin 4

Pin 5

Pin 6

 

TDA8178FS Svår att få tag på.

Ersätt med STV9379F / FA.

Följande modifiering måste göras:

Löd ett motstånd 3,9kohm mellan pin 2 och 7.

Löd en zenerdiod BZX75C2V1 alt. BZV86 2V0 från stift 7 till jord. Anod till pin 7, katod till jord.

Under felsökningen kan man använda 3 st. dioder av typen 1N4148 kopplade i serie i stället för zenerdioden om man inte har den hemma för tillfället.

 

 

TDA8175 Svår att få tag på. OBS denna anvisning gäller bara i Panasonics chassi.

(I Löves Tv finns andra modifieringar).

 

Samsung Tv CX-7230 och CX-6833.

Om C416 / C410 eller C560 / C590 är jästa eller kortslutna skall modifiering genomföras.

Enklast modifierar man genom att kapa kopparbanan mellan C410 -pol och C416 +pol, (klipp inte av benen på kondensator C410) för till vänster om -benet  finns en jordbana, frilägg kopparbanan med en fiberpenna och vik över -benet på C410 och löd fast, C416 monteras i befintliga hål. OBS Glöm inte att kapa kopparbanan !!       Foto 1   Foto 2   Foto 3

 

Tillbaka till startsidan